Ara

Fakr

İsimleri, sıfatları ve bütün fiilleriyle eşsiz olan Cenâb-ı Hakk'ın karşısında hiçbir kimse varlık gösteremez. İbrahim (a.s.)'le cedelleşen, 'Ben de öldürür ben de diriltirim' diyen Nemrud, Hz. İb...
Fakr