Ara

Zikrullah

Zikrullah

"Kirlenen ayna sureti göstermediği gibi, isyanla kirlenen gözler hakikati göremiyor, kulaklar ise Hakkı duyamıyor."

Dudayev, iki dayanakları olduğunu söylüyor. Biri Şeyh Şamil, diğeri ise Türkiye. Neden Şeyh Şamil? Kim bu zât? Fiziken bizim gibi bir insan. Fakat o ve onun gibilerini farklı kılan ne? İşte bu noktada karşımıza "Hulike leh", ne için yaratılmışsak o yönde faaliyet göstermemiz, bu yaratılış amacına müstenid hâle ve tâvır içerisinde bulunmamız... Nefsimize karşı, Rasululah'a karşı ve bize bizden daha yakın olan sevgiliye karşı samimi olmamız... "Beni zikrediniz, nankörlük etmeyiniz." buyuran Mevlâmız; bedenini, nefsini ve ruhunu yaradılış gayesine ters olarak kullananları nankör olarak belirtiyor. Ah! şu eşyanın dilini bir bilip konuşsaydık ki o zaman bakın bize neler söyleyeceklerdi. İnsanoğluna neden hizmet edildiği suale, koyuna tercih edilseydi acaba nasıl cevap verirdi? Şüphesiz yeryüzünde Allah'ın namına (halifetullah) hükümlerini geçerli kılmaya çalışan insanoğlunun vazifesini en güzel şekilde yapması için derdi. Kirlenen ayna sureti göstermediği gibi, isyanla kirlenen gözler hakikati göremiyor, kulaklar ise Hakkı duyamıyor.Verilen uzuvların şükrünü eda eden Sami Ramazanoğlu (ks), bütün azaları Hakkı zikretmesine rağmen dilleriyle de Lafza-i Celalî tekrar ederlerdi. Kendilerini muayene eden doktorlar hayretler içerisinde gül yaprağının her noktası gül olduğu gibi, bütün hücrelerinde zikrullah bulunan üstadımızın dili de durmuyor, zikrediyor derlerdi. Yediğimizden, içtiğimizden, konuşup görüştüklerimizden, malımızdan, mülkümüzden, ilmî amelimizden hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Bunun için sûfiler günde 3 defa nefsimizi hesaba çekmemizi öğütlerler. Şeyh Şamil ve benzerleriyle aramızdaki fark; kalbimiz, ve amellerimizdir. Zira Cenâb-ı Hakk, bizlerin ne suretlerine ve ne de şekillerine bakmayacak. O'nun bakacak olduğu yegane mahal kâlbdir. Kalbleri zikir, fikir ve şükür; beyinleri ilim; bedenleri cihadla tezyin olan ehlullah taşlar arasında yakut gibidir. Dünyada en güzel cihadı yapan (cihanı sulha kavuşturan) zakirlerdir. Yerine göre saçına, sakalına, dış görünüşüne bakılıp gülünen, alay konusu edilen bu insanlar geceleri gözyaşlarıyla sabahlayıp, Hakkın hakim olması için çalışıp uğraşan ve insanlara hakkın hakim olması uğrunda telkinde bulunan mübarek mücahidlerdir. Sadece Şeyh Şamil'i değil, batılın yıkılıp Hakkın ikamesi için çalışan Allah sevgililerini örnek alalım.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak