Ara

Zerdeçal

Zerdeçal

Zerdeçal

Zerdeçal bir baharattan çok daha fazlasıdır. Bu sarı kök çok kıymetli ve şimdiye kadar en iyi araştırılmış bir şifâlı bitkidir. Zerdeçalı birçok hastalıkta bu kadar etkili hâle getiren ise ihtivâ ettiği Kurkumin maddesidir. Kurkumin zerdeçalın turuncu-sarı renginden mesûldür; fakat aslında bir renk maddesi olmanın çok ötesi husûsiyetleri vardır. Kurkumin tabiatta bulunan muhtemelen en dinamik iltihap önleyici bileşimdir. Sayısız çalışmalarda kurkumin’in iltihaplı hastalıklar, kalp-dolaşım hastalıkları, yüksek tansiyon, tromboz, artroz, artrit, akut ve kronik akciğer hastalıkları, karaciğer ve bağırsak hastalıkları, immünite zayıflığı, kanserler ve Alzheimer üzerindeki çeşitli etkileri isbatlanmıştır. Hintli bilim insanları zerdeçalın diş hekimliği alanında da kullanılmasını tavsiye ediyor. Zerdeçal ağızdaki ve diş çevresindeki şişlikleri azaltır, ağız ortamını iyileştirir ve diş odakları oluşması tehlikesini azaltır. Hattâ vücûdu cıva yükünden kurtarmada yardımcı olacaktır. Diş Hekimliğinde Zerdeçal Kök kanal tedâvisi yapılmış dişlerin tam altında oluşan diş odakları (kronik iltihap odakları) bütün vücutta hastalıklar meydana gelmesine katkıda bulunabilir. Hattâ netîce otoimmün hastalıklar ve kanser olabilir. Diş odaklarındaki tehlikeyi önceden müdahaleyle en aza indirmek, mükemmel ağız hijyeni ve patojen mikropların gelişmesi ve çoğalmasını engellemek için âcil etkili yöntemler gereklidir. Tam da burada Zerdeçal mükemmel seçimdir. Ağzın düzenli olarak zerdeçallı su ile çalkalanması tavsiye edilmektedir. Bu suyu, suyun içinde 2 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 2 tane karanfil kaynatarak elde edebilirsiniz. Dişteki veya diş etindeki ağrıları ve şişlikleri azaltmak için orası zerdeçal ile ovulabilir. Cıva’nın Vücuttan Atılmasında Zerdeçal 2010 yılında Journal of Applied Toxicology-Uygulamalı Toksikoloji Dergisi’nde zerdeçalın vücûdu, -meselâ diş dolgularındaki- cıvadan koruyabileceğini gösteren bir çalışma yayımlandı. Kötü karaciğer veya böbrek değerleri veya düşen glutatyon ve süperoksiddismutaz (vücutta mevcut antioksidanlar) oranları gibi cıvanın sebep olduğu diğer zararlar da kurkumin verilerek azaltılabilir.

Kurkumin Beyindeki Hasarları Geriye Çevirebilir

Yeni bir çalışma kurkumin’in, alkol bağımlılığında beyinde oluşan hasarlar üzerindeki etkisini isbatladı. “Yetişkin sıçan beyninde kronik alkol alımı kaynaklı bilişsel kusurlar ve nöroinflamasyona karşı Kurkumin’in koruyucu etkisi” isimli çalışma Pencap Üniversitesi Farmasötik Bilimler Enstitüsü tarafından yapıldı ve Nisan 2013’te yayımlandı. Bu çalışmada sıçanlara 10 hafta boyunca etanol (saf alkol) içirildi. Sonrasında deneklerin bozulmuş fonksiyonları, hareketleri gözlendi ve çeşitli nörolojik-biyokimyâsal durumlar ölçüldü. Son olarak sıçanlara yine 10 hafta süresince Kurkumin verildi ve oluşan değişimler ölçüldü. Netîce: Kurkumin tedâvisi bittiğinde, kronik alkol kullanımının sebep olduğu bütün biyokimyâsal ve moleküler değişimler ile hayvanların davranış değişiklikleri; hepsi eski normal hâllerine dönmüşlerdi.

Kurkumin Beyni Korur

Boston Harvard Üniversitesi’ndeki bir çalışma, kurkumin’in beyinde yeni hücreler oluşmasını teşvik ettiğini onayladı. Kurkumin aynı zamanda beyindeki oksidasyon süreçlerini önleyebilecek kuvvetli bir antioksidandır. Beyinde yapışıklıklara sebep olan protein birikimlerini de kurkumin engelleyebilir ve oluşmuşsa çözebilir. Bu protein tortularının yer aldığı kısımlarda sinir sinyallerinde kesinti olur ve fonksiyon kaybı oluşur. (Alzheimer) Kurkumin’in beyindeki benzersiz etkileri onun kan-beyin bariyerini geçebiliyor olmasından ileri gelir. Böylece kurkumin beyindeki sinir hücrelerini de serbest radikallere ve başka birçok zararlı tesire karşı koruyabilir.

Kanserde Kurkumin

3000’den fazla çalışmada Kurkumin’in kanserle mücâdele etme gücü olduğunun isbatlanmış olması şaşırtıcıdır. Ve bu etki sâdece birkaç kanser türüyle sınırlı değildir. Kurkumin hemen hemen bütün kanserlerde tedâviye eşlik ederek benzersiz etkisini sergileyebilir. Çünkü tümör hücrelerinin gelişmesini azaltır, metastazlar oluşmasını engeller ve bir apoptoza (programlanmış hücre ölümüne) sebep olur.

Kurkumin’in Gücünü Kullanın

Yemeklerinizi bundan böyle zerdeçal ekleyerek tüketin. Böylece bu muhteşem baharattan en iyi şekilde faydalanmış olursunuz. Zerdeçalla birlikte karabiber de eklemelisiniz. Çünkü karabiberin içindeki Piperin, Kurkumin’in etkisini çok kuvvetlendirir. Zerdeçal Ne Kadar Çok Tüketilirse, Alzheimer O Kadar Seyrek Görülür Alzheimer hastalığında beyinde kronik iltihaplar, artmış oksidatif stres (serbest radikaller dolayısıyla hasar), çok miktarda metal birikimi ve alzheimer tipi beta amiloid tortuları (plakları) meydana gelir. Bu yüzden beyindeki sinir hücreleri zarar görür. Zerdeçal Alzheimer’dan Nasıl Korur?

  1. Zerdeçal İltihap Önleyicidir

Zerdeçaldaki kurkumin çeşitli birçok safhada antienflamatuar etki gösterir. Meselâ siklooksigenazın ve fosfolipazın engellenmesinde rol oynar. Her iki bileşimde, iltihaplı süreçleri hızlandırabilen ve Alzheimer’da sinir hücrelerinde oldukça yüksek miktarlarda yerleşmiş bulunan enzimler söz konusudur. Fosfolipaz ayrıca, iltihaplanma meydana getiren yağ asidi araşidonik asitin salınması ve aktivasyonundan sorumludur. Kurkumin bu her iki enzimin faaliyetini durdurur ve mevcut iltihabı azaltır.

  1. Zerdeçal Beyinde Oluşan Tortuları Azaltır

Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bir çalışmada, kurkumin’in Alzheimer beta-amiloid plaklarını daha hızlı ve daha kapsamlı şekilde çözmek konusunda makrofajlara yardım ettiği tesbit edildi. Burada şu geçerlidir: Uzun zaman periyodunda az miktarlarda Kurkumin kullanılması, yüksek kurkumin dozlarından daha etkilidir.

  1. Zerdeçal Zararlı Metalleri Bağlar

Araştırmalar gösterdi ki, Alzheimer hastalarının beyinlerinde birikmiş bakır, çinko, demir, kadmiyum ve kurşun gibi metaller burada sâdece oksidatif stresi arttırmakla kalmaz, ayrıca beyinde beta-amiloid plaklar meydana gelmesini kolaylaştırabilir. Kurkumin metal bağlama husûsiyetine sâhiptir. Beyindeki fazlalık metalleri bağlar, böylece sinir hücrelerini korur ve hastalığın ilerlemesine mâni olur.

  1. Zerdeçal Antioksidatif Etkilidir

Zerdeçalın antioksidatif olma niteliği, vücûdun kendi bünyesindeki antioksidanların seviyelerinin yükselmesine sebep olur. Süperoksiddismutaz, hemoksigenaz ve glutatyon vücutta mevcut bulunan antioksidanlardandır. Bunların hepsi oksidatif stresi engeller ve vücutta dolaşan serbest radikallerin miktârını mühim oranda azaltır. Serbest radikaller uzun süredir Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasıyla alâkalı görülmektedir fakat Parkinson ve Huntington hastalıkları gibi sinir sisteminin başka dejeneratif hastalıklarının oluşmasıyla da irtibatlıdırlar. Kurkumin ise serbest radikallerle mücâdeleye çok iyi eşlik edebilir. İlâve olarak, Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi’ndeki bir çalışmada da gösterildiği gibi, kurkumin dolayısıyla lipid peroksidasyonunda azalma olur. Lipidperoksidasyonunda vücuttaki yağlar, serbest radikaller dolayısıyla oksitlenir. Bu lipidler hücre zarında yer alıyorsa -tabii ki beyindeki hücreler de dâhil- hücre hasarları meydana gelir. Oksitlenmiş lipidler ayrıca kan damarı duvarlarındaki arteriosklerotik tortulardan da mesûldür. Böylece kurkumin sâdece beyni korumaz, aynı zamanda bütün kan-dolaşım sistemini zinde tutar, LDL kolesterol seviyesini düşürür (yâni LDL kolesterol oksidasyonunu engeller) ve enfarktüs, tromboz ve emboli oluşma riskini azaltır. Kurkumin’in antioksidan etkisi sâyesinde, lipofuskin denilen yaşlılığa has birikmeler geriye döner. Burada söz konusu olan, protein ve lipid ihtivâ eden tortulardır. Oksidatif stres sonucu ortaya çıkar ve ilerleyen yaşla birlikte çeşitli vücut hücrelerinde -hepsinden önce kalp kası ve karaciğer hücrelerinde fakat aynı zamanda gözlerde ve beyindeki sinir hücrelerinde- gözlenirler. Zamanla hücre ölümlerine sebep olabilirler. Son olarak, kurkumin beyindeki hücre mitokondrilerini (hücre enerji santrallerini) çeşitli oksidatif streslere karşı koruyabilir (meselâ reaktif bir azot bileşiği olan peroksinitrit’e karşı), böylece sinir hücreleri daha fazla enerji kullanabilir. Daha fazla enerji tabii ki daha yüksek performans ve yenilenme kâbiliyeti demektir.

  1. Zerdeçal Beyindeki Sinir Hücrelerini Korur

Zerdeçal ayrıca glia hücrelerinin işlev ve faaliyetini doğrudan etkiler. Bu terim yalnızca sinir hücrelerini değil beyindeki bütün hücreleri kapsar. Glia hücreleri sinir hücrelerini korur ve onların bakımını yapar. Glia hücrelerinin özel bir şekline oligodendrosit denir. Bu hücreler beyindeki sinir hücrelerinin izolasyon tabakası olan miyelin kılıfı üretir. Miyelin kılıfın hasarlarında uzun vâdede hasar yerindeki sinir hücreleri ölür. Kurkumin burada oligodendrositlerin artmış üretimini ve faaliyetlerini sağlar. Böylece sinir hücreleri de daha iyi korunmuş olur ve miyelin kılıflar tam vaktinde tâmir edilmiş olabilir. Buna ek olarak kurkumin; bâzı sinir hücreleri öldüğü, mikroglia tipi glia hücreleri onların yerini almaya çalıştığı sırada meydana gelen aşırı glia hücresi oluşumuna mâni olur. Çünkü glia hücreleri sinir hücresi vazîfesi göremez, onların çoğalması idrak bozukluklarına, davranış bozukluklarına ve beyin hastalıklarıyla bağlantılı başka belirtilere yol açacaktır. Kurkumin’in düşük dozları bile bu istenmeyen etkinlikleri durdurabilir. Bununla berâber, bu engelleyici etki alınan kurkumin miktarıyla artacaktır. Zerdeçal – İlaç Etkileşimleri ve Yan Tesirleri Kan sulandırıcı ilaç veya hem kan sulandıran hem iltihap önleyen ağrı kesici ilaç alan birisi, düzenli olarak zerdeçal tüketmek konusunda hekimine danışmalıdır. Çünkü zerdeçalda da kan sulandırıcı etki az miktarda mevcuttur ve bahsi geçen ilaçların tesirlerini bâzı durumlarda kuvvetlendirebilir. Safra yolları veya safra taşı problemleri olanlar da aynı şekilde kurkumin/zerdeçal kullanmak konusunda doktoruna danışmalıdır, çünkü kurkumin safra akımını teşvîk eder. Kaynaklar: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/zerdeçal-zaehne-ausleitung-ia.html#ixzz3eXVRt68w http://www.zentrum-der-gesundheit.de/kurkumin-schuetzt-gehirn-ia.html#ixzz3eXVgyzVO https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kurkuma-alzheimer.html?utm_source=newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ZDG14052017&campaign=ZDG14052017&mc_cid=a8236792af&mc_eid=feda452202  

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak