Ara

Yöneticiler / Makam - Mevki

Yöneticiler / Makam - Mevki

Allâh’ım! Günümüzü umutlu, ufuklu ve hayırlı eyle.

Kâinatın Hālikı ve yöneticisi, sonsuz güç ve kuvvet sāhibi Rabbimize hamdolsun. Oluşturduğu ādil yönetimle insanlığa örnek bir lider olan Peygamber Efendimiz’e salât ve selâm olsun.

Allâh’ım!

Yöneticilerimizi ādil, merhametli, mütevâzı, kararlı, dirâyetli, liyâkatli, sadâkatli, emniyetli, istişâreli, cesâretli, basīretli, halkının inançlarını dikkate alan, sorumlu, israftan kaçınan ve milletini mutlu eden kullarından eyle.

Onları ileri görüşlü, bilgi sāhibi, hâdiseleri yorumlayabilen, işleri mākul bir usûl ve yöntem üzere yapan, insanlarla nasıl konuşacağını bilen, hikmetli kararlar alan, karar öncesi istişârelerde bulunan, tecrübeyi dışlamayan, zāfiyete sebebiyet vermeden uzlaşmasını bilen, karamsarlığa yer vermeyen ve umut veren kullarından eyle.

Bu makāmın kendisine emâneten verildiğini, makāmın hakkını çok iyi koruması gerektiğini idrâk edenlerden eyle.

Onları dürüstlükten tāviz vermeyen, inandırıcılığını yitirmeyen, yeniliklere açık, sevgisini esirgemeyen, saygılı, gerektiğinde affetmesini bilen, istismarlara fırsat vermeyen, şeffaf ve ilkeli eyle.

Yâ İlâhî!

Bizleri, bir makam ve mevkiye gelmek için şahsiyetini yitirmeyen, rakiplerini karalamayan, karar vericilere çıkar sağlamayan, onlara yersiz ihtiramda bulunmayan onurlu kullarından eyle.

Kendisine karşı olumsuz yaklaşanlara dahi insaf ve merhamet dâiresinde muāmele eden kullardan eyle.

Sana itāat ettikleri, Peygamberimizin yolunu uyguladıkları müddetçe nefsimize hoş gelmese de yöneticilerimize itāat etmeyi nasīb eyle.

Senin emrine aykırı davrandıkları durumlarda ise bundan kaçınanlardan eyle.

Bir makam, mevki ve yöneticiliğe geldikten sonra dînine aykırı karar almaktan, kānunlara aykırı iş yapmaktan, halka tepeden bakmaktan, nüfuz ticâreti yapmaktan, maiyetindekilere işleri zorlaştırmaktan, kötü hizmetten, çevresini değiştirmekten, kibir ve gurûra kapılmaktan, şahsına ve yakınlarına çıkar sağlamaktan cümlemizi muhâfaza eyle.

İyiliği egemen kılan, kötülüğe engel olan kullarından eyle.

"O mü’minler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, mārûfu (iyi ve güzel olan şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar..." emrince davranan, "İnsanların en hayırlısı, insanlara yararlı olanlardır" düstûrunca hareket eden asil yöneticilerden eyle.

Âmîn, ve selâmun ale’l-murselîn. Velhamdu lillâhi Rabbi’l-ālemîn.

Mayıs 2022, sayfa no: 30-31

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak