Ara

Vazîfede Başarı / İbrahim Cücük

Vazîfede Başarı / İbrahim Cücük

1. Vazîfede başarı, vazîfe bilinci/şuuru ile başlar, dert edinmekle harekete geçer.

“Görevini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, mâzeretin çâresi de ilacın şifâsı da devâ getirmez.” Mevlânâ (ks)

“Büyük işler başarmak için sâdece harekete geçmek yetmez, ne yapmak istediğimizin rüyâsını da görmek gerek; sâdece rüyâsını görmek de yetmez, rüyânın gerçekleşeceğine inanmak gerek.” Anatole France

“Sağlam karakteri olan bir insanı görevinden alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur.” Çiçero

“Görevlerini yapmak için çaba gösteren herkes, dünyâya geliş maksadına uygun hareket etmiş sayılır.” S. Smiles

“Gerçek insan görevini, küçük insan çıkarını düşünür.” King Dse

2. “Her fert sorumludur” gerçeği ile sorumluluğumuzu yerine getirmek mecbûriyetinde olduğumuzun farkında olmalıyız.

a) Önce, her nîmeti verip devâmını sağlayan, ebedî nîmet olan cenneti hazırlayan Allah Teâlâ’ya karşı,

b) Dünyâ ve âhiret huzûrunun kaynağı hidâyete vesîle olması îtibâriyle Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e karşı,

c) Hayâtın normal akışının sürmesi için halkalardan birisi olan kendine, görevine ve çevresine karşı sorumluluğunu yerine getirmek gerektir.

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek âilesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netîce îtibâriyle her biriniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur.”(Buhârî, Cum`a, 11, İstikrâz, 20, İtk, 17, 19, Vesâyâ, 9, Nikâh, 81, 90, Ahkâm, 1; Müslim, İmâre, 20; Ebû Dâvûd, İmâre, 1, 13; Tirmizî, Cihâd, 27.)

3. Görevimizin, bize yüklenen misyonun gereği olduğunun farkına varmalıyız.

  1. Hakk’a ta’zîm ve itâat;

İnsanda îmânın bulunması ve îmânın bütün hayâta ve uygulamaya yansımasıdır. Ta’zîm, îmânı ifâde eder; itâat, îmâna göre ameli ifâde eder.

  • Halka hizmet ve merhamet;

Bulunduğumuz yerde adâleti hâkim kılmak ve yeryüzünü yaşanılır hâle getirmek için bulunduğumuz yeri îmâr etmektir. Merhamet ise hidâyette olanların hidâyette devam ve kemâllerini sağlamaya, hidâyette olmayanların da hidâyetlerine vesîle olmaya çalışmaktır.

 4. Her gün görev gereği Hakk’a ta’zim ve itâat, halka hizmet ve merhamet misyonunu îfâ ederek hedefe ne kadar yaklaştığımızın muhâsebesini yapmalıyız.

“İki günü eşit geçen zarardadır.” (Deylemî; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 233.)

“Önemli olan başkasından üstün olmak değil, dünden üstün olmaktır.” Çin Atasözü

Şahıs olarak, millet olarak ve Müslüman olarak; “Ne idim, ne oldum, ne olmam lazım?” diye her gün düşünmek ve düşünmenin gereğini yapmak gerekir.

“Dünden öğren, bugünü yaşa, yarına umûd et!” Oscar Wilde

“Târih, muazzam bir erken uyarma sistemidir.” Norman Cousins

5. Genel ve özel bütün vazîfelerimiz için tıkayan değil, yürürlüğünü kolaylaştıran ve eyleme dönüştüren prensipler edinmeli ve bu prensiplere sâdık kalmalıyız.

“Eyleme dönüşmeyen ilke; faydalı, canlı ya da zorunlu değil demektir.” Manly Hall

6. Bu prensiplere uyulup uyulmadığını kontrol etmeli, gerekirse faydalı ve yapıcı tenkitlerde bulunmalı fakat tartışmayı değil konuları müzâkere etmeyi ve dâimâ tatlı dilli olmayı tercîh etmeliyiz.

Teşvîk edici olarak bilinip tenkîd edecek olan insanın tâkip etmesi gereken 9 tenkit sanatı:

 •Önce araştırın, sonra eleştirin

 •Kişiliği değil, tutum ve davranışları eleştirin

 •Karşı tarafı dinleyin

 •Çözüm teklifi geliştirin

 •Popülist eleştirilerden kaçının

 •”Adam etmek” için eleştirmeyin

 •Eleştiriden önce özeleştiri yapın

 •Eleştiride tarafsız olun

 •Eleştirilerden faydalanın

“Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz için uğraşmaya başlarız.” Goethe

“Tatlı dilli olanların dostları her gün biraz daha artar.” Hz. Ali (k.v.)

“Tatlı suyun başı kalabalık olur.” Mevlânâ

“Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.” Barış Manço

7. Birimler arasında ayrı telden çalma olsa bile aynı türküyü söylemek suretiyle başkan ve yardımcıları  koordineye ve takım çalışmasına çok önem vermelidirler.

“Büyük zekâlar, birlikte düşünür.” Malcolm X

“Hedeflerinizi paylaştığınız insanlar, hedeflerinize ulaşmanız ya da ulaşmamanız konusunda çok önemli rol oynarlar.” Zig Zaglar

“Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.” Muhammed İkbal

“Tek başına hiçbir insan yeterince akıllı değildir.” Plautus

“Başarılı bir takımın pek çok elleri, ama tek bir beyni vardır.” Bill Bethell

“Liderin en öncelikli işi, kendi enerjisini kontrol altına almak ve çevresindekilerin enerjilerine orkestra şefliği yapmaktır.” Peter F. Drucker 

8. Başarının engelini başkası değil, kendimiz olarak bilmek; “nefis”, “ümitsizlik”, “beğenmeme”, “sırf tenkit etme”, “böyle gitmez sözünü söyleme” engellerini aşmak ve durmadan planlı bir şekilde çalışmak gerekir.

“Mümkün ile imkânsız arasındaki fark, kişinin kendini o işe adamasında yatar.” Tommy Lasorda

“Mümkün olanda acz (âcizlik göstermek) ve cez’ (sızlanmak, şikâyet etmek), mümkün olmayanda da ye’s (ümitsizlik) câiz değildir.” Said Nursî (rh.a.)

“Amacımız imkânsızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır.” Dr. Feldenkrais

“Yalnızca görevini yapmakla yetinmeyip daha fazlasını da yapan ve böylece kıl farkıyla önde olabilen atlar yarışı kazanacak.” Dale Carnegie

Kasım 2020, sayfa no: 47-48-49

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak