Ara

Televizyon – Kontrol Ortamı

Televizyon – Kontrol Ortamı

İnsanların boş vakitlerinde en sık yaptığı şey televizyon seyretmektir. Artık kitap okunmuyor, yürüyüşe çıkılmıyor veya çocuklarla kaliteli vakit geçirilmiyor. Buna rağmen çoğu insan televizyonun düşüncelerimiz ve davranışlarımız üzerinde bir etkisi olmadığını düşünüyor. Televizyon genellikle bilgilendirici, eğlendirici ve dinlendirici olarak kabûl ediliyor. Yanlış ve tehlikeli bir tahmin… 

Sorgulanmadan Kabûl Edilen Bilgiler

Bâzı insanlar televizyonun bir kontrol aracı/ortamı olduğunu öğrendiklerinde hayrete düşüyorlar. Hâlbuki çok uzun süre televizyon seyredildiğinde sol analitik beyin yarıküremiz dinlenmeye geçiyor, kapanıyor. Böylece televizyonda bize sunulan bütün bilgileri hiç eleştirmeden alıp kabûl ediyoruz ve bu haber ve bilgileri objektif olarak değerlendiremiyoruz. 

Televizyonun Hipnotize Edici Etkisi Vardır

Beynimiz hipnoz altında da çok benzer bir sürece mâruz kalır. Hipnoz altındayken tamâmen rahat bir durumda olduğumuz için terapistin önerilerine açık oluruz. Bu hâldeyken beyindeki ön (frontal) lob değişir ve sonuç olarak sâdece sağ beynimizi kullanırız. Sol yarı yâni eleştirel düşüncemiz devre dışı durumdadır. 

Televizyon – Bir Beyin Yıkama Şekli

Televizyon seyretmeye başladığımızda hipnoz benzeri bir evreye girmemiz yaklaşık 30 sâniye sürer. Bunu Prof. Herbert Krugmann 1971 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmasında farketmiştir. Çalışmasının sonucunda elde ettiği veri, televizyonda bize aktarılan bilgiler üzerine düşünmüyor olduğumuzdu. Başka bir deyişle, televizyon bir tür beyin yıkama aracıdır. 

Bu aşamada uzun bir süre kalınırsa -ki gününün neredeyse tamâmını televizyon karşısında geçiren insanlar vardır-, herhangi bir işe konsantre olmak veya günlük problemleri çözmek giderek daha zor gelecektir. Bu felâket duruma bâzı kurumlar da bilerek sebep olmakta ve bundan faydalanmaktadır. Meselâ İngiltere’de televizyon, hapisteki mahkûmları sâkin tutmak için yararlı ve kıymetli bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Televizyon Beynin Kısımlarına Zarar Verir

Televizyon seyrederken beyindeki frontal/ön lob değişir. Frontal lob ise duruma özel tavır alabilmeyi/konumlanabilmeyi sağlar. Çocuklukta başlamış olabilen ve televizyon seyretmekten dolayı frontal lobda oluşmuş olan muhtemel bir kalıcı hasar dolayısıyla endişelenmek için şimdi geçerli bir sebep var. 

Çocuklar Sosyal Davranış Kontrollerini Kaybeder

Çocukların yaşlarına uygun yönlendirilmesi, birbirleriyle oynamaları ve konuşmaları frontal lobdaki sinirlerin gelişmesi için mühimdir. Sâdece o takdirde sinirler/nöronlar arasında kararlı bağlantılar oluşabilir. Çocuklar yalnızca televizyon seyrettiğinde frontal lobun gelişimi duraklar. Eşzamanlı olarak sağ beyin yarısının gelişimi de durur. Çocuklarda frontal lob gelişiminin engellenmesi, onların asosyal davranışlarını kontrol altında tutma yeteneklerini etkileyebilir. 

Televizyon Bizi Pasifliğe İter

Televizyon pasif bir iletişim şekli ortaya çıkarır. O bilgilerin bizim düşünme ve davranış şeklimizi nasıl etkileyeceğini bilmeden, şuursuzca her çeşit bilgiyi alırız.

Kendi Fikrimizi Oluşturacak Mıyız?

Asıl soru, bize televizyon aracılığıyla sunulan başkalarının görüşlerinden ne ölçüde etkilendiğimizdir. Savunduğumuz fikrin hakîkaten bize âit olup olmadığını ve başkalarına âit görüşleri şuursuzca kabûl etmiş olup olmadığımızı kendimize sormalıyız. 

Bilhassa bir duruşu şiddetle savunduğumuzda bu fikre nasıl vardığımızı kendi kendimize sormalıyız.

Olumsuz Bilgi, Fikir Oluşumunu Engeller

Bir diğer önemli husus ise haberler başlığı altında televizyondan bize aktarılan olumsuz bilgi selidir. Haberler sürekli tekrâr edilir ve bütün kanallardan bize iletilir. Şüphesiz bu, zihinsel ve ruhsal sağlamlığımız üzerinde olumsuz tesire sâhiptir ve yaşamımızı ciddî olarak etkiler. 

Bu Testi Yapın!

Birkaç gün veya birkaç hafta boyunca sebât edip televizyondan uzak durmaya çalışın ve bu vazgeçişin hayâtınız üzerindeki etkilerini değerlendirin. Bundan sonra tekrar televizyon seyretmek isterseniz o zaman televizyondan gerçekte ne kadar etkilendiğinizi ve bu etkilenmelerin sosyal davranışlarınız üzerinde hangi olumsuz etkilere sâhip olduğunu nesnel olarak yargılarsınız. 

Zihninizi Canlandırın

Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için mühim olan sâdece vücûdumuzu sağlıklı beslemek ve yeterli hareket etmek değildir. En az onun kadar önemli olan, zihnimizin bakımını yapmak ve onu pozitif yönde canlandırmaktır. 

Kaynak: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/fernsehen-ia.html /Christ Habelung

Temmuz 2019, sayfa no: 62-63

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak