Ara

Şuurlu Tercih

Şuurlu Tercih

Peygamberimiz (sav) hem risâlet, nübüvvet sâhibi hem de devlet reisidir. Dâvûd (as), Süleyman (as), Zülkarneyn (as) ve Yusuf (as) hazîneden sorumlu bir peygamberdir. Meşâyih-i Kiram’dan yüzlercesi idârecidir ve devlete yön veren kimselerdir. İmâm-ı Rabbânî ve Muhammed Masum (ks) gibi. Günümüzde devletin bekâsı için duâ eden erler, siyâsete de damga vurmuşlardır. Şâzelî ve Medenî tarîkının mensubları cennet mekân Abdülhamid Hazretlerine yardımcı olmuşlardır. İstiklâl harbindeki sarıklı mücâhidler, şanlı direnişlerini destanlaştırmışlardır. Ulemânın rahlesi önünde ilim, meşâyihin dizinin dibinde ahlâkî eğitim alan halk bilinçliydi. Devlet reislerini seçimde herkes söz sâhibi değildi. Kur’ân ve Sünnet merkezli bir esasla seçilen kimseler siyâsete yön verirdi. İslâm’da buna şûrâ derler. Bir muhtardan devlet reisine kadar verilen karar; inancı, ibâdet ve ahlâkı düzgün kimseler tarafından çıkar. Eğri mastardan düzgün sıva çıkmaz. Hz Ömer’e (ra) yanlış tavrında “seni kılıcımızla doğrulturuz” diyebilecek er ister seçimde. Söz dönüp dolaşıyor, sağlıklı bir topluma dayanıyor. Edirne dolaylarında, bir kalenin fethinde komutana verilen cevapta yatıyor başarı. “Askerlerim nedir gâyeniz?” Hep bir ağızdan: “İ’lâ-i Kelimetullâh”. Kânûnî’nin bir seferinde, tek ineğiyle orduyu doyuran Sarı Ana’nın tesbitinde yatar başarı. “Padişâhım, Armutlu mevkiinden geçir askerleri. Eğer sırt çantalarında armut bulunursa zafer elde edemezsiniz.” Aranan sırt çantaları hep boş çıkar. Menfaati ön plana almayan, âhireti dünyâya tercih eden, bir gün hesâba çekileceğini bilen yanlış bir seçim yapmaz. Kuru kalabalığı değil, Hakk’ın yanında olanı tercih eder. Üstâzımızın buyurduğu gibi, “Dînimize yardım edene yardım ederiz.” Sâmi Efendi Hazretleri şu veciz sözüyle bu konuyu noktalar: “Evladlarım şuurludur, nereye oyunu kullanacağını bilir.” İnsanların kendi şahsiyetleri, hâdiseler hakkında bilgili olmalarını temin eden beyindir. Şuur maddeye mânânın hükmüdür. Beyni Kalbden gelen İlâhî sesle şekillendirmektir. Nefsini mutmain, huzurlu; rûhunu Hak Teâlâ’ya âyine yapan doğru karar verir.

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak