Ara

Sarf Etme Zayi Vaktini

İmandan, salih amellerden bahseden, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden sureye, zaman anlamına gelen 'asr' suresi denmiştir. Asır, içinde bulunulan vakittir. İnsanın yaratılışını, bahtiyar kullara verilen nimetleri, ibret alanlara öğütleri içeren sureye de, zamanın tamamı anlamına gelen 'dehr' suresi adı verilmiştir. Âlemin başlangıcından sonuna kadar olan müddete 'dehr' denmiştir. Zamanın az veya sınırlı süresine de 'hin' denir. Zaman büyük bir nimettir. Efendimiz (s.a.v) 'İnsanlar iki şeyde aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit.' Allah (c.c) kulundan iş ister, dünyaya geliş gayesi de budur. 'Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.' (Zariyat 59) Amel için de zaman gerekmektedir. 'İki günü denk olan zarardadır.' buyuran Aleyhisselatü vesselâm Efendimiz vaktin önemini bir başka Hadis-i Şeriflerinde şöyle beyan buyururlar: 'Hiçbir sabah yoktur ki tan yeri, iki melek şunları söylemedan ağarsın: Ey Âdemoğlu! Ben yeni bir günüm ve senin davranışlarına şahidim. O halde beni en iyi şekilde kullan. Çünkü Kıyamet Günü'ne kadar bir daha gelmeyeceğim.' Çektikleri sıkıntılarla zamana tan edenlere bir düşünür: 'Zaman bozuldu fesat var diyorlar Zaman bozulmadı kendileri fesat' der. Her andan mes'ul oluşumuz Kitâb-ı Kerim'de 'Acaba insan başıboş bırakılacağını mı sanır' ayetiyle belirtilir. (Kıyame 36) O halde müslüman günlük programını yaparken şu hususa dikkat eder: 1- İbadet, 2- Geçimini temin, 3- Sabah, öğle ve yatarken kendini hesaba çekme. İmam Şâfii (r.h.a) arifanın sohbetinden zaman ile ilgili şu prensipleri edindiğini söyler. * Zaman bir kılıçtır, sen onu kullanmazsan, o seni keser. * Kendini Hakk ile meşgul etmezsen, batıl seni istilâ eder. Eğitim camiasının öğretmen ve öğrenci noktasındaki tatil günlerine doğru yaklaşmaktayız. Tatillerin nasıl değerlendirileceği düşünelecek olursa, 'O halde boş kaldın mı hemen yorul. Ve her işinde ancak Rabbine sarıl' (İnşirah: 7-8) ayetleri bize gereken cevabı verir. Namazdan, tebliğden ve cihaddan sonra tekrar hayırlı işe koş. Es'âd-ı Erbîlî (k.s): 'Terket hevâ-yı ıyşini lutfeylesin cânan sana, Sarf etme zâyi vaktini vermez şifâ seyran sana' beytiyle vakitlerimizi nefse uymakla değil, Allah'ın emirlerini yaşamakla geçirdiğimizde gerçek şifanın kazanılacağını ifade eder.

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak