Ara

Rızıklar Allah Katında Taksîm Edilir / Abdülkādir Geylânî (rh.a)

Rızıklar Allah Katında Taksîm Edilir / Abdülkādir Geylânî (rh.a)

İnsanlar için dünyâda takdîr edilen rızık taksîmatları Allâh’ın (cc) katındandır. Örneğin, Horasan’da yaşayan bir adamın, Irak’ta oturan zengin bir akrabâsı vardı. Gün geldi bu zengin zât öldü. Horasan’daki akrabâsından başka mîrâsına sâhip olacak yakını da yoktu. Ölen bu adamın mîrâsı şimdi Horasan’daki bu akrabâsına ulaşmayacak mı? Sizler avâm insanlarsınız, sizlerle olan konuşmalar hep yeme, içme ve giyinme konularında mı olacak? Sizler bu mânevî hallerle hallenmeyecek misiniz? Mânevî hallerden bahsedip bu konuda sohbet etmemiz gerekir, fakat bâzan bu yeme, içme ve giyinme gibi dünyevî şeyler bize galebe çalıyor.

Kalp, Kitab ve Sünnete Uygun Hareket Ederse Allâh’a Yakınlaşır

Kalp, Kitap ve Sünnete uygun hareket ettiği zaman Allâh’a (cc) yakınlaşır. Yakın olduğu zaman bilir, bildiği zaman da gerek lehine gerekse aleyhine olanı görür. Bir şey Hakk’a mı âit yoksa bâtıla mı âit, şeytâna mı âit yoksa Rahmân’a mı âit bütün bunları bilir. Devamlı olarak kendisinin Rabbine, Rabbinin de kendisine yakın olduğunu görür ve sürekli Rabbinin kendisini müşâhede ettiğini bilir. Ebedî olarak Allâh’a (cc) yakın olmanın sevincini duyar.

Buraya, benim sohbet meclisime geldiğin zaman ilminden sıyrıl ve ilminden üryan bir vaziyette huzûruma gir. Hâkezâ yine zühd, verâ ve benzer hallerinden de soyutlanmış olarak huzûruma gir. Şâyet huzûruma ilim ve zâhidlik kisvelerine bürünerek gelirsen; benden bir şey elde edemezsin. Bu gibi şeyler beni sana perdeler de benden bir şey öğrenemezsin. Bütün bu halleri çıkararak huzûra gir ki mânevî hallerden mahrum kalmayasın.

Mü’minin Kalbi Allâh’ı Görür

Mü’minin kalbi Allâh’ı görür, O’nun sıfatlarını görür, O’nun ihsânını görür, O’nun iyiliğini görür, O’nun bereketini görür. 

Hz. Mûsâ (as) Rabbine şöyle münâcâtta bulundu:

“Ey Rabbim! Bana tavsiyelerde bulun!” Allah (cc):

“Sana emirlerimi tutmanı tavsiye ederim.” Hz. Musa (as):

“Ey Rabbim! Bana tavsiyelerde bulun!” O (cc) da:

“Sana emirlerimi tutmanı tavsiye ederim.”

Hz. Mûsâ (as), Cenâb-ı Hakk’a dört defa münâcâtta bulundu, her defasında Cenâb-ı Hakk; “Sana emirlerimi tutmanı tavsiye ederim.” diye aynı cevâbı verdi.

‘Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsân eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allâh’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.’ (Talak, 65/2-3)

 

İnsanlara Minnet Kapısını Kapatana Hakk’ın Minnet Kapısı Açılır

Ey evlâdım! İnsanlara minnet kapısını kapat; bak o zaman sana Hakk’ın minnet kapısının açıldığını göreceksin.

Ey kör adam! Açık olan kapıdan gir. Zîrâ iki kapı vardır. O kapılardan birisi açık, diğeri ise kapalıdır. Sen açık olan kapıdan içeri gir. Rasûlullah (sav)’in şerîatını ihyâ etmek için, sünnete riâyet ederek sebeplere yapış. Rasûlullâh’ın sünnetine uyarak sebeplerden müsebbibe geç. Çalışmak onun sünneti, tevekkül ise onun hâletidir.

Bundan sonra şâyet kendi nefsinden fânî olabilmeye gücün yetiyorsa bunu yap. Bunu yaparken ne sebeplere ne de hâle bağlan, işlerini sâdece Hakk’a havâle et. O sana kâfîdir, seni yükseltir, seni Kendisine yaklaştırır. Üstüne bir de sana bilmediğin şeyleri nasîb eder.

Ey Rabbimiz! Dünyâda da âhirette de bize iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru! (Bakara 2/201)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak