Ara

Rahmetellil Âlemin

Rahmetellil Âlemin

Doğan güneşle, karanlıklar aydınlanır. Yağan yağmurla, toprağa can gelir. Akan sularla, bağ ve bahçeler şenlenir. Esen rüzgârla, hava temizlenir. Sayamayacağımız sonsuz nimetlerle, alem nura garkolur. Güneş toprağı, toprak güneşi, yağmur yeri, yer semayı, tabiattaki varlıklar birbirini sevince, âleme düzen, intizam gelir. "Ben tanınmayan gizli bir hazine idim. Tanınmak istedim, halkı yarattım." buyuran Rabbimiz (cc), "ehbab-tü" sevdim fiili ile kâinatın yaratılış sebebini, sevgiye dayandırır. Habib-i Kibriya'nın hürmetine, âlemin halk olunuşunu beyan eder. "Sen olmasaydın âlemi halk etmezdim" buyurur. Kâinatın düzenini de, hayırlı insanların varlığına bağlar. "Allah Teala'nın insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı yeryüzü fesada uğrardı." (Bakara: 251.) "Şüphesiz, Allah Teala salih bir Müslüman sayesinde onun komşularından yüz ailenin belasını def eder." "Secde eden kullar, süt emen yavrular olmasaydı, üzerinize azab yağmur gibi yağardı." buyurur Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (sav). Kâinatın Sultanı Efendimizin veladetiyle, kararan beyinler aydınlandı. Lat, Uzza ve Menat'a tapanlar, Melekler Allah Teala'nın kızlarıdır diyenler, atalarımızdan devraldığımız dine tabiyiz diyenler, Tevhid ile nurlandı. "Ve de ki: Hak geldi ve batıl yok oldu. Şüphe yok ki, batıl kahrolmuştur." (İsra: 81.) "O Allah Tealadır ki, Peygamberini hidayet ile ve hak din ile gönderdi. Ta ki, her din, her görüş üzerine yükseltsin ve şahid olmak için Allah Teala kafidir." (Fetih: 28.) Gözler ve gönüller O nurla ziyalandı. Barış, yargıyla ilgili prensipler, idare ve yönetim, ticaret ve iş ahlakıyla alakalı esaslar, komşuluk, akrabalık, aile, temizlik ve ibadet/lerle ilgili vs. hususlar O'nun doğumuyla aydınlandı. "O kimse ki, Allah Teala onun göğsünü İslamiyet için genişletmiştir. O, hiç kalpleri kararmış kimseler gibi midir?" (Zümer: 22.) "Kişi, ailesinin ağzına koyduğu lokmadan ecir alır. Cenab-ı Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasında, gazabı da gazablarındadır." "Akraba ile bağını koparan kimsenin nasibini Allah Teala cennetten keser.''Komşunun komşu üzerinde büyük hakkı vardır." "Bir kul, din kardeşinin yardımında bulundukça Allah Teala da O kula yardım eder.''Yeryüzünde bulunan düşkünlere merhamet ediniz ki, gökte olan melekler de size merhamet etsin." Hadis-i Şerif'leriyle aile hayatına, konu komşuya, insanlara ve bütün mahlûkata huzur ve bereket getirdi. Hz. Sıddik, Resül-i Ekremin (S.A.V) sadakat, Hz. Ömer, adalet, Hz. Osman hayâ, Hz. Ali ilim bahrinden aldığı nurla, çorak gönülleri gülzâr bahçesine çevirmiştir. Riya, ucub, hased, gıybet, rüşvet, tama, riba gibi fena huyları O'nun vekilleri, İlahi rahmet rüzgârıyla esip götürmüştür. Ölü hayata, can getirmiştir doğumuyla. Not: Ebu leheb doğumunda Rasulullah (sav)'ın, cariyesini azad ettiği için, kabrinde pazartesi günleri rahata erdi. Ateşler içinde kıvranan bu kâfir, O'na şuursuzda gösterdiği bu saygıdan dolayı nimete erdi. Mü'minler olarak bizler de, VEREN EL olalım bu ayda...

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak