Ara

Nefis Kuşu

Kalemdar

 Serkeş atın üzerine vurulan yük onu uysallaştırdığı gibi bütün putların anası durumunda bulunan ana put nefsin ıslâhı için de az yemek, az konuşmak, az uyumak, uzlet ve riyâzetle ibâdet ve tâat gereklidir.

Nefsi devekuşuna benzetirler. Yük taşı dediklerinde kanadını, uç dediklerinde de tabanını gösterir. Evliyâ-i kirâmın himmetleriyle istiğfârını, tevhîdini, salât-ü selâmını, tefekkür-ü mevtini, Allah ve Resûlü’ne muhabbetimizi temin edecek olan râbıtanı, zikrini yap, çek denildiğinde yapamam; âşık, sâdık, sâlihlerle mârifet semâsında uç denildiğinde uçamam diyen kimsenin hâli, biraz önceki misâlde geçen devekuşuna benzer.

İrşâdımız için, ıslâhımız için -bir asker künyesini nasıl birden ezbere sıralıyorsa- bir mü’min, bir derviş şu esasları bilir ve tatbîk eder.

1.Helâl gıda almak, az yemek, oruçtan faydalanmak: Ateşle uslanmayan, zemheri cehennemiyle yola gelmeyen nefsin ıslâhı oruç ve midenin bir müddet aç kalmasıdır. Peygamber efendimiz (sav) buyuruyorlar ki: “Ey gençler topluluğu evlenin, buna gücünüz yetmezse oruç tutunuz.”

Nefsimizin arzularına uyarak tıka basa üç öğün yiyoruz. Yoksa sıddîklar, günde bir vakit yer ve oruçtan faydalanırlar. Bir kısım hastalıklar için meselâ şeker hastalarına tahdit (sınırlama) var, perhiz yok derler.

2. Kur’ân-ı Kerîm’i mânâsıyla okumak, onun ahlâkıyla ahlâklanmak, namazı huzurla kılmak. Bir kısım sözde irşadcıların ‘tekmil-i sülûk (mânevî gelişme, rûhî olgunluk, letâifler, letâifi âlem-i emr ve letâifi âlem-i halk. Kâlb, ruh, sır, hafi, ahfa, nefs, zikri küll, zikri sultâni nefyü isbat, murakabeler…) yapıldıktan sonra Kur’ân-ı Kerîm okuyabilirsiniz’ demeleri cidden büyük bir hatâdır. Başta farz-ı ayn olan bilgiler (namaz, oruç hac, zekât, cihâda âit vs.) sonra da nâfile olan evrad ve ezkâr gelir. Hâfız olanlarımız günde bir cüz, diğerleri durumlarına göre her gün Kur’ân-ı Kerîm’den okumayı âdet edinmelidirler. Esad-ı Erbilî (ks) dergâhda mürîdâna Kur’ân-ı Kerîm okumalarını tavsiye eder, mürîdandan üç günde bir hatmedenler olur. Sâmi Ramazanoğlu (ks) Hazretleri Kur’ân-ı Kerîm’i bilmeyen yaşlılara bile okumalarını, öğrenmelerini tavsiye ederlerdi.

Cenâb-ı Hakk hayâtımızı Kur’ân-ı Kerîm’le süslesin.

Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak