Ara

Naz Makamında Bir Veli

Naz Makamında Bir Veli

Kıymeti takdir, ehline mahsustur. Her an terakki, mertebe ve makam kaydettikleri için güçtür onları tanıma. Bir nefeslik taatleri, ins ve cinin ameline tekabül etmesinden dolayı. Üstazımız, Sami Efendi Hazretleri için,"Kırk yıldır görüşürüm, her görüşüm birbirinden farklıdır. Hala ona doyamadım." buyururlardı. Bandırmalı Ali amca bir hatırasını şöyle nakletmişti:"Sami Efendi'nin etrafında bir kısım insanlar pervane gibi dönüyordu. Sakallı neşe dolu bir zat, dedi ki bize, gel ağam, onu ancak biz biliriz. Ben isyan içinde idim. Baktığı bir nazarla tövbe edip yola geldim." Nur-i İlahi'den mahrum bakışlardan Hakk Teala'ya sığınırız."Ve onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler."(A'raf:198.) Göz ancak gördüğünü bilir. Köyünde, kentinde bir göleti gören, en büyük deniz onu zanneder. Barajı, gölü, denizi ve okyanusu müşahede eden de öyle. Gönül gözleri seyrederse, ancak o zaman bilir aşığı, salihi, sadıkı. Göz ve gönüllerine manevi sürme çekilenler tanır üçleri, yedileri, kırkları, gavsı ve piri. Hadis-i Kutsî'de,"Velilerim beşeriyet çadırı altındadır. Onları benden başkası bilmez." buyurur Mevla'mız (cc) yaranına. Işığın kuvvetine göredir seyr. Acı çekirdeğin içi macun haline getirilerek aydınlanırdı insanlar eskiden. O da, elli santimlik yeri işitir ancak. Tenekeden yapılan, içine gaz konan idare lambası, bir metreye yakın alanı aydınlatır. Gaz lambası, fener, lüküs, elektrikli aletler, projektörler vs. aydınlatma cihazları gücüne göre ışık verir etrafına. Gözü ve gönlü aydınlanan büyüklerimiz, bakın nasıl anlatıyor Sami Efendi Hazretlerini: Haremeynin, Mekke ve Medine'nin kutbuydu O. Naz makamında olup, arzu ederse Arş-ı Ala'da mekan tutabilirdi O. Allah Teala, izniyle cismen ve ruhen istediği yere ulaşabilirdi o. Keşif ve keramet ehli bir Kutbuzzamandı o buyururlardı Hacı Hasan Efendi. "Allah Teala'nın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak" (Ahzab:46) gönderilen Efendimiz (s.a.v.) bütün alemi aydınlatmıştır. O'ndan nur alanlar da, güçleri nisbetinde tenvir etmişlerdir etraflarını izn-i İlahi ile. Eşyanın hakikatine erişleri de bu nur nisbetindedir. Bilgisayar kullanmayan işyeri kalmadı neredeyse. Herkes kullanıyor bu aleti. Bilgisayarda, internet bağlantısıyla web sayfasına giriş yapılıyor. Şifresini bilirseniz, girmediğiniz meslek bilgisi yoktur hemen hemen. Her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz bu imkânla. Mü'min olmanın da şifresi vardır. Nedir o? Kelime-i Şahadet-i kalb ile tasdiktir. Müslüman olmanın sırrı, inandıklarımızı hayata geçirmektir. Şahadet kelimesi, namaz, zekat, oruç ve haccetmektir. Örnek insan olmanın şifresi de, ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanıp, Kur'ân-ı Kerim'e göre amel etmektir. Allah Teala için dost olmanın şifresi, iyilik ve takvada yardımlaşmaktır. (Maide:2) Velayetin, Hakk Teala'ya dost olmanın sırrı, İmanda yakîn, kesin inanç ve Allah Teala'nın korkusudur. (Yunus:63) Nübüvvetin, peygamberliğin şifresi sıdk, emanet, tebliğ fetanet ve ismettir. Doğru, dürüst, kendisine inanılır, her yerde ve zamanda hakkı ilan eder, zeki, akıllı ve hatalardan son derece sakınanlar girebilir onların alanına. Velayet ölçüsü dâhilinde manevi koku alırlar onların Gülzar bahçesinden. Sami Efendi dert ve sıkıntısını kimseye açmazdı. Hakk Teala'dan gayri. Prostat ve göz ameliyatında vs. sıkıntılarında daima Allah Teala'ya şükrederlerdi. Haline vakıf olanlar, "Doktor getirelim mi?" dediklerinde, "Siz bilirsiniz" buyururlardı. Tavsiye buyurdukları hususlara riayetle, bir deri, bir kemik haline gelen nurdan bir iskeletti. Sözlerine sadakatte eşsizdi. Esad-ı Erbili Hazretlerinin dergahına gelirken, Ali dededen aldığı öğüde sadakatle, Adana'dan İstanbul'a hicret etmiştir kimseyi rencide etmemek için. Valide Sultanın ifadesiyle, Cuma geceleri ve Ramazan-ı Şerifte yatağa girmezlerdi. ibadet ve taatte daim ve kaimdi. Şam-ı Şerifte okuyan talebelerin harçlığını temin eder, fakir ve fukarayı gözetirdi. Seher vakitlerini ihya etmek en büyük arzusuydu/"Sabreden, dürüst, doğru olan, huzurda boyun büken, ibadette devamlı, hayra sarf eden ve seher vaktinde bağış dileyenler" (Al-i İmran:17) ayetindeki şifrelerle girilir onların şeriat, tarikat, marifet ve hakikat alanına. Açsın Mevla (cc) gönül gözlerimizi. Göstersin bize hakikati.

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak