Ara

Müslüman Ol, Kurtul!

Müslüman Ol, Kurtul!

Her şeyde bir tartı ve ölçü vardır.  Su biraz katı olsa damarlar zorlanır. Rüzgâr şiddetini artırsa kasırga olur. Güneş mesâfe olarak yaklaşıp uzaklaşsa, âlem yanar ve donar. Toprağın kimyâsı, katı sıvı ve gazın dengesi bozulsa nebâtat bitmez. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) birçok zararların oluşmasına sebep olmuştur. Hayvanlarda organ problemleri oluşturduğu, mahsüllerde canlı hayâta zarar verdiği tesbît edilmiştir. “Öyle ya, her şeyi Yaratan, yarattığı şeyi bilmez mi? Elbette bilir! Çünkü O latîftir, her şeye nüfûz eden ilmiyle bütün gizlilikleri en ince ayrıntısıyla bilir, her şeyden haberdardır.” (Mülk, 14.)

“O hâlde, ey insan; sen bir hanîf olarak, yâni her türlü bâtıl inanç ve ideolojiden uzaklaşıp bir tek Allah inancına sımsıkı bağlanarak, yüzünü dosdoğru bu dîne, Kur’ân’ın ortaya koyduğu bu mükemmel inanç sistemine çevir! Yâni, Allâh’ın insan bünyesine nakşetmiş olduğu o saf, temiz ve doğal yaratılış hâline! Unutma ki, toplumlar ve çağlar ne kadar değişirse değişsin, Allâh’ın yarattığı ve varlık üzerinde egemen kıldığı yasalarda ve gönderdiği inanç kurallarında hiçbir bozulma, pörsüme ve değişiklik göremezsin; işte dosdoğru din budur; ne var ki, insanların çoğu bunu bilmez.” (Rûm, 30.)

İnsan yaratılışında Allah Teâlâ’nın varlığını ve birliğini tanıma özelliği vardır. İslâm âlimleri genellikle, bu fıtratın ilk yaratılış ânında insanla Allah Teâlâ arasında yapılmış sözleşme ile alâkalı olduğu kanâatindedirler. Âlem bir bâdenin sarhoşudur. “Hani Rabbin Âdem oğullarından, onların sırtlarından zürriyyetlerini çıkarıb kendilerini nefslerine şâhid tutmuş, «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» (demişdi). Onlar da: «Evet, (Rabbimizsin), şâhid olduk» demişlerdi. (İşte bu şâhidlendirme) kıyâmet günü «Bizim bundan haberimiz yokdu» dememeniz içindi.” (A’raf, 172.)

Ele tutma, ayağa yürüme, kulağa işitme, göze görme kâbiliyeti verildiği gibi, fıtrata, yaratılışa da mârifetüllah duygusu verilmiştir.

“Ben cinleri ve insanları, başka bir gâye için değil, ancak Beni Rabb olarak tanımaları ve yalnızca Bana kulluk ve itâat etmeleri için yarattım.” (Zâriyât, 56.)

Kişinin doğuştan sâhip olduğu bu fıtrat, bütün özelliklerini kapsayan bir nüve, bir tohumdur.

“O her şeye yaratılıştan en güzel olma kemâlini bulma yeteneği vermiştir.” (Secde, 7.)

Sevgili Peygamberimiz (sav): “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecûsî yapar.” (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)

Aleyhi efdalu't-tahiyyât ve ekmelü't- teslîmât Efendimiz, yatmadan önce şu duâyı tavsiye etmiştir: “Allâh’ım! Kendimi Sana teslîm ettim. İşimi Sana havâle ettim. Azâbından korkup, sevâbını umup sırtımı Sana dayadım. Sen’den (azâbından) korunmanın ve güvende olmanın tek yolu, ancak Sana (rahmetine) sığınmaktır. İndirdiğin kitâbına ve gönderdiğin Nebî’ye inandım. Beni öldürürsen (bozulmamış) fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle.” (Buhari, Deavat, 6.)

Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın mübelliği Sevgili Peygamberimiz (sav), Sağlığımız konusunda da ölçüyü şu şekilde bildirir:

“Evinin hayrını artırmak isteyen, yemeklerden önce ve sonra ellerini, ağzını yıkasın.” (Tirmizi, Et’ime 39)

“Cumaya gelen gusletsin.” (Beyhaki Süneni Kübra,3, 267.)

“Peygamberlerin sünneti beştir. Bu beş şey fıtrat gereğidir: Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.” (Buhârî, Libâs 51, 62, 64; Müslim, Tahâret 49, 50)

Cenâb-ı Hakk: “Ey îmân edenler! Namaza durmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin.” (el-Mâide, 6.)

“Elbiseni de dâimâ temiz tut.” (el-Müddessir,  4.)

“Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve pisliklerden temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222.)

Sağlığımıza dikkat etmemizi öğütler Sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz. Duâ buyururlarken: “Allâhım, senden, sağlıklı olmayı, nâmuslu yaşamayı, emâneti gözetmeyi, güzel ahlâkı ve kaderden râzı olmayı istiyorum.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 5093)

Rasûlullah (sav): “İnsanların çoğunun aldandığı (yâni değerini bilmediği) iki nîmet vardır: Sağlık ve boş vakit.” (Buhârî, Rikâk, 1.)

Sözün hayırlısı az ve hayra delîl olandır. “Müslüman olacağız.”

 Mayıs 2020, sayfa no: 4-6

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak