Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (47. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (47. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks)
(47. Mektup)
Güncelleme: Fatih Çınar

Tesellî sebebi ve övünç vesîlesi olan âfiyetinizin devâmı, lütuf ve âtıfetinizin kemâlini müjdeleyen samîmî ilmî kişiliğinizi gösteren mektubunuzu alıp iftihar gözüyle mütâlaa eyledim.

Samîmiyyet ve sevginize şüphem olmadığı gibi işlerimizin desteklenmesi yanında bilinen yetkinlik ve kâbiliyetinize de bir diyeceğim yoktur. Cenâb-ı Hakk, sizi var etsin, berhudâr etsin. Bildiğiniz gibi Cenâb-ı Hakk’ın büyük lütuflarına mazhar olmak ve yüce âtıfetlerine ulaşmak için, ihlâs ve muhabbet gibi bir vesîle ve dervişlere hizmet gibi bir fazîlet düşünülemez. Meşhur Allah dostları arasında seçkin bir konum kazanmış olan Ubeydullâh-ı Ahrâr (ks) Hazretleri; ‘Allah dostlarının her biri bir yol ile Cenâb-ı Hakk’a vâsıl olmuştur. Ben ise dervişlere hizmet yolunda vusûl bulmuşum’ diye ferman buyurmuştur. Allah Teâlâ Hazretleri siz kardeşimizi de Ubeydullâh-ı Ahrâr (ks) Efendimiz’in teveccühlerine mazhar ve dervişleri sevindiren büyük ihsânına hissedâr eylesin, âmin.

İslâm milletinin ve Muhammed (as) ümmetinin maddî ve mânevî yararlı kalplerini içeren, benzerleri geçmemiş birtakım sırları ve meziyetleri ihtivâ eden ‘Kenzü’l-İrfân’ adlı güzel eserin tekrar basılması ve yayılması konusunda aklınızdan geçen güzel fikirleriniz, hayırlı niyetleriniz gerçekten teşekküre lâyıktır. Kitabın asıl sâhibi, Vehhâb’ın sevgilisi Efendimiz’in (as) şefâati yâver, kudsî nefesleri yardımcı olduğu halde en yakın zamanda merâmınıza nâil olup dünyevî ve uhrevî mükâfatlara ulaştırılmanızı Cenâb-ı Hakk’ın huzûrundan istirhâm eylerim.

Es’âd-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Allah Teâlâ’nın lütuflarına ulaşmak ihlâs ve muhabbete bağlıdır.
  2. Geçmişteki Allah dostlarının tecrübelerine ve tesbitlerine değer verilmelidir.
  3. Vuslata uzanan yolda dervişlere hizmet etmek etkili yollardan birisidir.
  4. Büyüklerin eserlerine değer verilmelidir. Bu eserlerin basılması ve güzelliklerinin yayılması için gayret gösterilmelidir.
  5. Eser yazan kimseler kendilerinde bir varlık görmemelidir.
  6. Sözlerin sonu duâ cümleleriyle süslenmelidir.

Mart 2019, sayfa no: 30-31


Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak