Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (46. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (46. Mektup)

Fikir dünyânızdan doğan parlak bir cümleyi içeren allâmeliğe yakışan ihlâsta, iltifat dolu mektubunuza bu defa da nâil olup tekrar tekrar mütâlaa ve gerekli olan hayr duâlarınızı tekrarladım. Okudukça kendi kendimi suçlayarak kuvvet ve kudretim varken niçin böyle bir mürîd olamadığıma hayli üzüldüm. Gençlik zamânında böyle bir mürîd olsaydım şu ihtiyarlıkta kesinlikle kâmil bir şeyh olurdum. Yâni şeyh olduğuma kanâat hâsıl ederdim. Böyle ümitsizlik içinde bulunmazdım. Çünkü şimdiki şeyhliğim yalnız ihvan kardeşlerimin bir hüsnü zannı üzerine devâm ediyor. Ondan mahrûm olursam ara yerde bir şey kalmayacağına emniyetim tamdır.

Mâneviyatta iyi yol alan kardeşim! Geceleri kalkıp semâya nazar ederken yıldızları âciz sîmâma benzetmek ve cehennemde bile olursam fakîrinizden ayrılmamak için Cenâb-ı Hakk’a tazarrû eylemek ve fakîrinizle bulunduğunuz takdirde cehennem değil güllük gülistanlık bir yer olacağına kesin inanmak ve buna benzer birçok hakîkatleri nereden buldunuz? Bu çiçekleri hangi bir İrem bağından topladınız? Doğrusunu söyle, bu fikirlere eren ve erenler köyünde ulaşan olmadınız, bu güldesteyi o bağın mahsûlünden Erbil’e göndermediniz mi? ‘Aleyhinize de olsa doğruyu söyleyin.’ O bağın sâhibine birçok teşekkür ve bağın hâmîsine selâmımı arz ederim. O bağın ve bağ sâhibinin devâmı için edilen duâları Cenâb-ı Hakk, kabûle şâyân etsin, âmîn.

Bâkî es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berakâtühû.

 

Es’âd-ı Erbilî’nin (k.s) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Mürşid-i kâmil, eksiklerini göz önünde bulundurarak dâimâ alçak gönüllü olmalıdır.
  2. Sâlik, üstâdına sevgi ve özlemini edep dâhilinde arz etmelidir.
  3. Sâlik, üstâdına duyduğu derin sevginin vuslata erdirici rolünün farkında olarak üstâdını tahayyül etmeli ve onun güzel ahlâkıyla ahlâklanmaya gayret göstermelidir.
  4. Sâlik, gönlünü mânevî güzelliklere açan mürşidini hayırla yâd etmeli. Mürşid-i kâmil, sâlikin gönlüne mânevî pencerelerin açılması dolayısıyla bu güzelliklere sebep olanları duâ ve minnetle anmalıdır.

Ocak 2019, sayfa no: 32-33

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak