Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (45. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (45. Mektup)

Sıhhat ve afiyetinizle maddî ve manevî hallerinizden haber sormak ve müjde almak hususunda gönderebildiğim mektubuma cevaben yazılan mektubunuz elime ulaştı. Hayır duaları Cenâb-ı Hakk’ın icabetine arz edildi. Açıklanan olayı muvakkat bulunduğu halde dikkat çekici olduğu da şüphesizdir. Mevlana Hâlid (ks) Hazretleri sizin gibi söyleyen bir cana yerinde bir cevap olarak şöyle demiştir:

‘Muhabbet erbabının yolunda asayiş bulunmaz,

Gönlü yanık âşığın hazzı elemlerdir.’

Ve buna benzer birkaç beytle karşılık vermişlerdir.

Fakiriniz buna ilaveten şunu arz edebilirim ki, insan için kaza yayından atılan oku müdafaa sadedinde rıza gibi bir zırh ve sağlam bir kale bulunmaz. Ancak böyle sağlam bir kaleyi elde etmek kolay değildir. Şüphesiz genel lütuflara ve büyük bir ilahî ihsana bağlıdır. Bunu da kolay zannetmeyelim. Şüphesiz bu da bir vesileye bağlıdır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: ‘O’na yaklaşmaya vesile arayın.[1] Vesile ise eksiksiz sevgi ve rabıtaya devam etmeye bağlıdır. ‘Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz’[2] ayet-i kerimesini bu makamda kullansam zahir âlimler tarafından hatalı görülmeyeyim. Çünkü ‘Kur’ân’ın bir zahiri bir de bâtını vardır. Bâtını da yedi dereceye gider’ gibi hadis-i şerifler tefsir dairesini genişletmiştir.

Dolayısıyla vesile edinmiş olduğunuz kimsenin sevgisine ısınmak ve rabıtasına yapışmak ve bu vesileyle Allah dostlarının silsilesine ulaşmak ve her yerde bulunması mümkün olan mübarek ruhaniyetleriyle yakınlık buyurmanızı ve kevnî hadiselerden olmayan insanoğluna gelmesi muhtemel bütün yer ve gök afetlerinden korunmanızı yeniden arz ederim. Bâkî, Allah Teâlâ sizi Tâ-Hâ ve Ya-Sin hürmetine korusun.

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Sûfî, tarikat büyüklerinin tespitlerine ve tecrübelerine değer vermelidir.
  2. Acılar, sâlikin olgunlaşmasına vesile olur.
  3. Rıza, kaza yayından atılan oku koruyan en önemli zırhtır.
  4. Ayet-i kerimeler, sâlikin dünyasında, zahir ve bâtın bütün yönleriyle yol gösterici bir konumda olmalıdır.
  5. Rabıta, sâlikin sevdiği ve kendisini vesile edindiği üstadına yakınlığını artıran bir eğitim metodudur.

[1] Maide 5/35.

[2] Âl-i İmran 3/200.

Aralık 2018, sayfa no: 32-33

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak