Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (35. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (35. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks)

(35. Mektup)

Güncelleme: Fatih Çınar

Tarîkat ağacının güzel sesli bülbülü ve hakikat kubbesinin feyz saçan hatibi olan maarifin ilerlemesine çalışan bir kardeşimizin ifâde gücü yüksek olan dil ve misk kokulu kalemiyle yazılan, Yûsuf’un gömleği gibi koku alma duygusunu güzel kokusuyla büyüleyen iltifat dolu mektubunuzun siyah yazıları gözlerimi nurlandırdı, beyazı ise gönlümü hoş etti. Sözün geliş ve devâmından gönlüme düşen ve kendiliğinden ortaya çıkan güzel koku, yeni bir ihlâs ve hakîkî muhabbet, bir lütuf ve şefkatle mânevî hislerimi harekete geçirdiyse de tarafınızdan atılan imzâdan dolayı mektubu yazanın kimliği hakkında kesin bir karar veremedim. Bu konuda gücümün azlığı ve aczimin büyüklüğünü bildiğiniz halde nâdir özellikli kimseyi fakîre târif etmeliydiniz. Şimdi bu zât kim bilir sizden ne övgüler işitmiş ve senâlar dinlemiş ve bu fakîrin hakkında ne yüce niyetler beslemiş ve mektubun cevâbında ne işâretler beklemiş, yazık yazık. Fakîriniz hâlâ îmânın aslını tamamlamaya çalışıyorum. Bu kelime-i tevhîdi doğru dürüst söylemeye alışıyorum. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın dışında bir matlub ve sûfînin diliyle bir put kalpte oldukça ‘Lâ ilâhe illallâh’ demek zordur ve mânen kabûle şâyan ve vuslata vesîle olacağı şüphelidir. Dolayısıyla hayr duâmı bu değerli zâta iletiniz. Cenâb-ı Hakk kendisini gerçek gâyesine nâil buyursun, âmin. Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Kişi, sevincini sevinmesine vesîle olan kimseye hissettirmeli.
  2. Mü’minin benzetmeleri Kur’ân âyetlerinden ilham alınarak şekillenmeli. Yûsuf (as) ve kıssası bu konuda dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli.
  3. Kişinin eline geçen mesajı son derece dikkatli bir şekilde ciddiye alması gerekir. Sözün bağlamını dikkate almak mesajın net bir şekilde anlaşılması için önemlidir.
  4. Kâmil mü’min tevâzuu hiçbir zaman elden bırakmamalıdır.
  5. Sûfî gelenekte Lâ ilâhe illallâh cümlesinin hakîkî mânâsı, her türlü şirkten ve şirk kokusu taşıyan duygu ve düşünceden kalbi arındırmakla mümkündür.
  6. Sûfî açısından vuslata ermek kelime-i tevhîdi kalbin tasfiyesine bağlıdır.
  7. Duâ, mü’minin sözlerinin sonunu süslemelidir.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak