Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (34. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (34. Mektup)

5 ve 13 Eylül tarihlerinde kaleme alınan iki adet iltifat dolu mektubunuzu alıp okuyunca memnun oldum. Allah sizin gönlünüzü de hoşnut eylesin. Geçen hafta taşrada olduğum için cevap yazamadım. Affınızı istirham eylerim.    Faziletli Hoca Yekta Efendi ile diğer ihvan-ı kirama olan ziyaretinizden memnun oldum. Hepinizin sıhhat ve afiyet müjdenizden Hak Teâlâ Hazretlerine şükrettim. Kötülük ehlinin bir saat önce ölümü maslahat olduğu gibi iyilik erbabının da bir dakika hayatı menfaattir. Cenâb-ı Hakk’ın zikir ve fikriyle ihya olunan zamanlar genel maslahatı doğuracağından tarikat kardeşlerinin sıhhat, afiyet ve tam başarıları için dua eylemek son derece gerekli olduğundan hayat devam ettiği müddetçe bu temiz görevin yerine getirilmesini sağlayacağım doğaldır. Mevlam, cümlemizi muvaffak buyursun. Mülakat şerefinden mahrum buyurmasın.    Pervane gibi manevi ışığınızın etrafında bulunan ve bir saniye ayrılmasını arzu etmeyen iştiyaklı ruhaniyetimizin mana âleminde faziletli Hacı Hüseyin Efendi Hazretleri tarafından müşahede edilip size haber verildiğini sonra da teveccüh yayan gözlerinizin önünde bunun olduğunu ispata muvafık olduğunuzu müjdelemiştiniz. Ne mutlu! Ruhaniyetin bu gibi muvaffakiyetler elde etmesinin tebrike şayan olduğu açıktır. Yalnız cismaniyyetin hasedinden veyahut gıptasından bir türlü yakayı kurtaramıyor.    Cenâb-ı Hak ve Feyyâz-ı Mutlak Hazretleri ruhaniyete ihsan buyurmuş olduğu ziyareti cismaniyyete de ihsan buyursun. O biçareyi de amaçlarının en yücesine nail eylesin, âmin.    Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz  

  1. Kişi, sevincine vesile olan kimseye sevince ulaşması için dua etmelidir.  
  2. Mürşid-i kâmil, müritlerinin dünyevî ve uhrevî bütün dertleriyle ilgilenmelidir.  
  3. Kişi, maslahatı dinî yaşantısındaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak hesaplamalıdır. Zahiri sebeplere değil hayatının İslamî çizgiye uygun olup olmamasına bakmalıdır.  
  4. İyi insanların çoğalması için dua edilmelidir.  
  5. Tebrike şayan olan ruhaniyetin ulaştığı mertebelerdir.  
  6. Ruhaniyetin zincirlerinden kurtulması cismaniyetin tasallutlarından uzak kalmasına bağlıdır.  
  7. Bedeni hastalıkların başında haset duygusu gelmektedir.  
  8. Kişi, dua taleplerini geri çevirmemeli, her vesileyle kendisinden dua isteyenlere dua etmelidir.  

Güncelleme: Fatih Çınar   

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak