Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (33. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (33. Mektup)
25 Nisan 1321 târihli yazılmış olan iltifat dolu mektubunuz elime ulaştı ve sevinçle mutlu oldum. İlahî, dünyâda sevinçli ve ukbâda mutlu olasınız. Dünyevî meşgalelerden hâsıl olan ağırlıktan şikâyet buyurmuştunuz. Doğrudur; bir insan dünyevî işlerden dolayı gafil bir kalp ile öldüğü zaman (bunun) âhiretteki ağırlığı daha fazladır. Allah Teâlâ, sizleri ve bizleri korusun. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifleri tamâmiyle tasdîk eden ârif zâtınızın içinde bulunduğumuz vakitleri kalbî zikirden veya râbıta-i şeriften gâfil bırakmayacağını ümîd ediyorum. En kıymetli unsur olan îmân ile dolu olan kalp odanızı bekçi nezâretinden uzak bırakmazsınız. Özellikle altmışa gelmiş olan bir ömürden sonra insan âhiret yolculuğu için tedârikte bulunmalıdır. Kendisini çoluk çocuk endişesine veya mal çoğaltma gayretine fedâ etmemelidir. ‘Senin bu âlemdeki sermâyen sâdece bir kefenden ibârettir, Onu da ya götürürsün ya götüremezsin, endîşeliyim.’ Hz. Peygamber (sav); ‘Ümmetimden yetmiş yaşını gören çok azdır.’1 buyurmuştur. Dolayısıyla ezelî kısmete rızâ gösterip gelmesi yaklaşan âhiret yolculuğu için hazır olmalıyız. Dâimâ âhireti ve ölümü düşünmeliyiz. Sıla-i rahmi yerine getirme konusunda serbestsiniz. Her nerede olursanız bizimle olunuz, muvaffak olasınız. Âmin. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: ‘Ölümü çokça hatırlayınız2 hadîs-i şerifine dayanarak tûl-i emel, mal ve mevki hırsı, hased, kibir ve benzeri bâtınî hastalıkları tedâvi husûsunda ölüm tefekkürünün vereceği faydaların çok büyük olduğunu, İmam Gazzâlî (aleyhi rahmetü’l-Bârî) Hazretleri takdir lisânıyla açıklamışlardır. Mevlâm muvaffak buyursun, âmin.  Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz  
  1. Kişi, aldığı sevindirici haberlere mukabil karşısındaki kimselere duâ etmelidir.
  2. Dünyevî meşgaleler dünyâ ve özellikle âhirette bireyin/dervişin başına büyük sıkıntıların gelmesine sebep olacaktır.
  3. Kalbi gafletten kurtarmanın yolu kalple zikre ve râbıta yapmaya devâm etmektir.
  4. Îman, mü’minin en kıymetli sermâyesidir. Bu sermâye zikir ve râbıta ile korunmalıdır.
  5. Mü’min gençken olduğu kadardan daha da fazlasıyla yaşlılık döneminde, âhirete yönelik gayretlerini hızlandırmalıdır.
  6. Gafletin panzehiri ölümü ve âhiret hallerini düşünmektir.
  7. İslâm âlimlerinin dünyâ ve âhireti hesâba katarak hayâtı anlamlı kılma gayretlerine kayıtsız kalınmamalıdır.
Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) Güncelleme: Fatih Çınar Dipnotlar: [1] Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.I, s.163. 2 Hadîs-i şerifin ‘Zevkleri bıçak gibi keseni (ölümü) çokça hatırlayın’ versiyonu için bkz; Tirmizi, Zühd 4.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak