Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (31. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (31. Mektup)

Saâdet sermâyesi, selâmet bahçesinin tâze meyvesi olan, velînimete yakışır ve teveccühlerinizin en güzelini müjdeleyen, sevgi ve samîmiyetinizin güzel kokusundan bir gül demeti gibi mânevî gücümü artıran ihsan ve merhamet dolu mektubunuzu şükranla elime alıp memnûniyetle okudum. Hakkımda lâyık görülen güzel cümleleri, inâyeti açık pek çok satırları tekrar ve derin düşüncelerle okuyup minnet deryâsında müstağrak oldum. Yüce Rahîm ve Rahmân sizi ve sağlam ölçülü diğer ihvânımı iki cihanda azîz eylesin. İhlâs ağacı ve muhabbetlerini saâdet meyvesi ve selâmetle süslesin. Ve "Kıyâmeti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hâmile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün oysa sarhoş değildirler, fakat bu sâdece Allâh’ın azâbının çetin olmasındandır."[1] âyet-i celîlesiyle bilmiş olduğumuz âhiret hallerini kolay kılsın. Zihni Efendi birâderimizin delâletiyle nâil olduğunuz iyi ve güzel düşüncelerinizi tebrik ederim. Hz. Peygamber (sav):"Kim bir taşa inanırsa o taş ona fayda verir." buyurmuştur. Bildiğiniz gibi feyz almaya ve ilerlemeye sebep olabilecek bir şey varsa o da ihlâs ve muhabbettir. Ebedî mutluluk ve selâmet ihlâs ve muhabbet ağacının meyvesidir. Fakirinizi bildiren, tam bir acz ve fakrımıza rağmen iyilerle yüzümüze baktıran ancak ihlâs ve muhabbettir. Sâdât-ı Kirâm ve Pîrân-ı Izâm Efendilerimiz hakkında besleyebildiğim küçücük muhabbetten başka bir sermâyem yoktur. Cenâb-ı Allah, bu sâyede bu fakir ile sevgili ihvânımı ve özellikle sizleri feyz-yâb eylesin. Ve azap ve ıkâba düçar eylemesin. Âmin. Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Müridler, mürşid-i kâmilleriyle iletişim hâlinde olup sıkıntı ve sevinçlerini uygun bir lisan ile onlarla paylaşmalıdırlar.
  2. Mürşid-i kâmiller müridlerinin edeb içerisinde takdim ettikleri haberleri sevgi ve taltif ile karşılamalıdırlar.
  3. Mürşid-i kâmiller müridlerine duâ etmelidir.
  4. Sûfînin dünyâsı âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerin mesajlarına göre şekillenmelidir.
  5. Mürşid-i kâmiller müridlerine esas kazanılması gereken hedef olarak âhiret yurdunu işâret etmelidirler.
  6. Kişiye fayda vermesi açısından inancın değeri mürîde anlatılmalıdır.
  7. Mânevî ilerlemenin temeli ihlâs ve muhabbete dayanmaktadır. Müridler bu konularda dikkatli olmalıdır.
  8. Mürşid-i kâmil tevâzuu hiçbir zaman elden bırakmamalı ve bu hâliyle mürîdine örnek olmalıdır.
  9. Sözlerimizin sonunda şahsımıza, yol arkadaşlarımıza ve ümmet-i Muhammed’e duâ cümlelerine yer vermeliyiz.

Güncelleme: Fatih Çınar [1] Hac 22/2.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak