Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (28. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (28. Mektup)
Muhterem Ziya Bey’e arz ve takdîm ettiğim mektubumun bir benzerini de size takdîm ettikten sonra ilâveten ifâde etmek isterim ki yüz yüze görüşmek hakkındaki sâdık arzunuz beni gerçekten çok memnûn etti. Çünkü bu arzunuzun büyük kısmı beni de çâresiz bırakmaktadır. Evet, asılda mevcut olan iştiyak ve arzunun o aslın cüzünde olandan üstün bulunduğu açıktır. Cenâb-ı Allah, şu yüksek noktaya yönelik arzuları gerçekleştirip isteklerine nâil buyursun, âmin. Başınızı ağrıtmaz inancıyla bu konuda arz edebilirim ki Arşu’r-Rahmân olan ve bu özelliğiyle güneş ışığının üzerinde bir ziyâya mâlik olan mü’minin kalbi için yakınlık ve uzunluk mesâfesinin önemi olmayıp her mahâlde sâbit ve sâdık ihvan nezdinde sâbit ise de bedenî musâhabenin de meziyeti, ashâb-ı kiram ve tâbiîn-i izam Efendilerimizin şanlı hâliyle ve derecelerinin çeşitliliğiyle açık ve âşikârdır. Bendenizi ihvânın feyizleri apaçık olan teveccühlerine lâyık gören Mevlâ’nın, sizlere kavuşmanın lezzetiyle kana kana doyuracağından kesinlikle ümîdimi kesmem. ‘Allah için birkaç zaman bir iki dostum kendisinde oturdu diye gökyüzü yeryüzünü kıskandı’ anlamındaki Farsça beyit, cismânî sohbet ve görüşmenin yücelik ve meziyetini lâyıkıyla takdîr ediyor. Bunun kısa mânâsı; ‘Gökteki meleklerin, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmak için tarîkat dostlarının toplanmasına ve muhabbetlerine gıpta etmekte bulunduklarını’ beyandan ibârettir. Bütün Allah dostlarının hattâ kutbiyet ve gavsiyete yükselen mukarrabînin baştâcı makâmında olan Üveysî Karnî Hazretlerinin, bir saat olsun sohbet şerefine nâil olan ashâb-ı kirâmın derecesine varamayacağı iddiâmızı isbâta yeterlidir. Bâkî, es-Selâmü aleyküm. Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz 1. Benzer sorunu olan kimselere benzer çözüm önerileri tavsiye edilebilir. 2. Kalb, Rahmân’ın arşıdır. 3. Mânevî birliktelik önemli olduğu gibi maddî birliktelikle yâni sohbetle elde edilen dereceler de önemlidir. 4. Sahabe ve tâbiin dönemleri; Hz. Peygamber’in (sav) sohbetine, O’nun (sav) sohbet arkadaşlarına kavuşmuş olmaları yönüyle yâni sohbetin tesiriyle önemli dereceler elde etmişlerdir. 5. Gökyüzündeki melekler yeryüzünde Allah (cc) rızâsı için bir araya gelen ve birbirlerini seven kimselere imrenmektedirler. 6. Sohbetin önemini, Üveys el-Karanî’nin sahabeye göre durumu açıklayıcı niteliktedir. 7. Söz, selâm ile bitirilmelidir. Güncelleme: Fatih Çınar

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak