Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (24. Mektup)

 

Otuz Mayıs târihiyle yazılmış bir adet iltifat dolu mektubunuza da nâil oldum. Mahviyyeti bütünüyle anlatan ve tevâzuu da lâyıkıyla tâlim eden o gönül açıcı mektubunuza mukâbil Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâ ve zâtınıza hayr duâda bulundum. Hakk Teâlâ Hazretleri, mahviyyetinizi mânevî sarhoşluktan sonra kendinize gelme ve tevâzuunuzu yücelme ve mutluluğunuza vesîle kılsın. ‘Kim Allah için tevâzu sâhibi olursa Allah onu yükseltir hadîs-i şerîfine mazhar eylesin, âmin.

Yüce Nakşibendiyye yolunun feyizlerinden biri olarak, ölümü düşünmekle birtakım korku ve haşyet içinde vücûdunuzun her tarafının titremesi ve zihin gücünüzün perişanlığı gibi tamâmen kaybolmakta olduğunu açıklamıştınız. Bundan dolayı Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Bu hâl, kâmil îmânın parlayan güneş gibi kalp ufuklarına ziyâlar saçmakta olduğunun işâreti ve belki de müjdesidir. Hz. Peygamber (sav): ‘Mü’minler ölmezler. Bilakis onlar bir evden bir eve nakledilirler’ buyurmuştur. Kâmil mü’min için ölüm yoktur. Onun için ölüm bir mekân değişikliğinden ibârettir. Aynı şekilde ‘Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur hadîs-i şerîfine bakılınca Mevlâ’nın muhabbeti ve Hz. Peygamber’in (sav) yüce yolu/tarîkat vâsıtasıyla kalbi temizlenmiş bir kimse için kabir Cennet olacağı gibi onların bu konuda korku ve haşyet duymalarına yer olmadığı açık bir gerçektir.

Hemen Hakk Teâlâ Hazretleri istikamet ihsan buyursun. Himmet ve gayretinizi dünyâ gösterişinden tamâmen çevirsin ve âhiret huzûruna tamamıyla yöneltsin, âmin.

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Kişi sevdiğine, onu sevdiğini ve duâ ettiğini söylemelidir.
  2. Mânevî kazanımlar için derviş dostlarına duâ etmelidir. Bu kazanımlar dolayısıyla Allah Teâlâ’ya hamd edilmeli ve şükredilmelidir.
  3. Hadîs-i şerîflerdeki duâ örneklerinden istifâde edilmelidir.
  4. Ölüm tefekkürü ölüm korkusunu yenmek ve ölüme hazır bulunmak için mürîde tavsiye edilen bir uygulamadır.
  5. Ölüm tefekkürüyle kişinin gereksiz telaş ve endîşeleri terk etmesi, kalbin arınmasına bir işârettir.
  6. Kâmil mü’minler için ölüm veya yok olma söz konusu değildir. Sâdece dünyâdan ukbâya bir mekân değişikliğiyle geçiştir.
  7. Kâmil mü’min için kabir Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu konuda olgun mü’minin endîşe etmesini gerektiren bir durum yoktur.
  8. Yaşanan mânevî hallere aldanmamalı, Allah Teâlâ’dan istikameti koruyabilmeyi istemelidir.
  9. Kişinin bütün çabası gösterişten uzak bir şekilde âhireti kazanma arzûsuyla gerçekleşmelidir.

Güncelleme: Fatih Çınar (Aralık 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak