Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (22. Mektup)

Tam bir arzu ve ihtiyaçla beklediğim inâyetli mektubunuza hamd olsun vâsıl oldum. Birinci, ikinci ve üçüncü semâda secde, rükû ve kıyamda bulunan melâike-i kiram ile olan münâsebet, rûhânî konuşma ve özellikle arşu’r-Rahmân’a kadar meydana gelen yükseliş ve ortaya çıkan sübhânî cezbe gerçekten tebrik etmeye değer bir durumdur. Hakk Teâlâ Hazretleri bu türlü lütuf ve ihsanlarını peşpeşe ve devamlı eylesin, âmin. ‘İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır[1] âyet-i celîlesi mâlûmunuzdur. ‘Kardeşin kardeşe gıyâben duâsı geri çevrilmez’ hadîs-i şerîfine bakıp zikredilen âyet-i celîlenin nesh edildiği hatırınıza gelmesin. Fakîriniz bu gibi ihtilafların birleştirilmesini/çözülmesini fazlasıyla arzu ettiğimden arz edebilirim ki bir diğerinin hayırlı duâsını kendisine çekebilmek birtakım hizmete, ihlâs ve muhabbete bağlı bulunduğundan o da kendi çabasının meyvesi demektir. Dolayısıyla nâil olduğunuz bu gibi mübârek lütuflar hep kendi ihlâs, muhabbet ve bizler gibi değersiz bir dervişe Allah rızâsı için olan lütuf ve şefkatinizden kaynaklanmaktadır. Allâhım ziyâdeleştir ve yine ziyâdeleştir.   Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz:
  1. Tasavvufta semâdaki meleklerle kurulan rûhânî münâsebet dervişin doğru istikamette ilerlediğine bir işârettir.
  2. Manevî hallerin tesiriyle dervişte meydana gelen cezbe hâli derviş açısından çok önemlidir.
  3. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifler arasında ilk bakışta çelişki varmış gibi görünen konularda derinlemesine yapılacak tetkiklerle, çelişkinin olmadığı aksine her birinin birbirini tamamlayan parçalar olduğu görülecektir.
  4. İlim adamları nasih-mensuh ilminin inceliklerini öğrenip insanları yanlış değerlendirme çemberinden kurtarmalıdır.
  5. Mânevî lütuflar ihlâs, muhabbet ve çalışmaya bağlıdır.
  6. Seyr ü sülûk sürecinde dervişin mânen ilerlemesine katkı sağlayan önemli bir husus da üstâdına duyduğu sevgi ve bağlılıktır.
[1] Necm 53/39. Güncelleme: Fatih Çınar (Ekim 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak