Ara

Lenfatik Sistem Temizliği -1-

Lenfatik Sistem Temizliği -1-
Bütünsel bir lenfatik sistem temizliği her çeşit hastalığın tedâvisi ve önlenmesi için en mühim tedbirlerden biridir. Bir lenf tıkanıklığı için zararsız semptomlar/belirtiler; şişmiş gözler, ağırlaşmış bacaklar ve balgamlı solunum sistemidir. Ârızalı bir lenf sistemi ciddî hastalıklara da sebep olabilir. Lenfatik sistem vücûdun arıtma tesisidir. Bu sistem artık düzgün çalışamaz olduğunda vücut zehir, cüruf, bakteri ve bozulmuş hücrelerle dolar ve netîcede hastalanır. O vakit de çâre, komple bir lenf sistemi temizliğidir.  LENFLERİ TEMİZLEMEK Genelde itinâlı bir şekilde vücûdu asitlerden arındırma/deasidifikasyon, bağırsak ve böbrek temizliği yapılır ama bu arada lenfatik sistem unutulur. Hâlbuki bağırsaklarla birlikte lenfatik sistem, immün/bağışıklık sistemimizin en mühim parçasıdır. Neyse ki lenfleri temizlemek nisbeten daha kolaydır ve sağlığımız üzerinde olağanüstü etkilere sâhiptir. LENFATİK SİSTEM İKİ PARÇADAN OLUŞUR:
  • İçerisinde lenf sıvısının bulunduğu lenf damarları ve bunları birbirine bağlayan lenf nodları.
  • Lenfatik organlar. Bunların arasında meselâ bademcikler, dalak, bağırsak mukozasının belli bâzı bölgeleri (Peyer plakları) ve kör bağırsağın sonundaki apandis (ek) yer alır.
Peki niçin lenfatik sistem temizlenmelidir? LENFATİK SİSTEM – VÜCUTTAKİ ARITMA TESİSİ Vücuttaki bu arıtma sistemi vücûdumuzdaki suyu temiz ve sağlıklı tutar; tabii sâdece herşey yolundayken. Ancak herşey her zaman yolunda gitmez. Çünkü lenfatik sistem vücuttaki külkedisidir. Bu sistem vücûdun her tarafından gelen atıklar, zehirler, cüruflar, katı yağlar, bakteriler, parazitler, dejenere olmuş hücreler ve daha birçok zararlı maddelere boğulur ve şimdi vakit; lenfatik sistemin vücûdu zehirlerden nasıl arındırdığını, bu maddeler üzerinde işlem yaptıktan sonra kimini yerine geri yollayıp kimini vücuttan mümkün olduğunca çabuk nasıl uzaklaştırdığını seyretme vaktidir. Lenfatik sistemin damarları kan damarlarına paralel olarak yerleşmiştir. Kan dolaşım sistemiyle lenfatik sistem arasında iki esas fark mevcuttur:
  1. Lenfatik Sistem açık bir sistemdir: Kan dolaşım sistemi ise kapalı bir sistemdir; başlangıç ve son noktaları yoktur. Lenfatik sistem kapalı devre bir sistem değildir, başlangıç ve son noktaları vardır. En ince damarlarıyla yâni doku ortasındaki lenf kapillerleriyle başlar ve vücut boyunca kapsamlı bir seyahatten sonra venöz kan dolaşım sistemine dökülür. (ven: toplardamar)
  2. Lenf Sistemini teşvik eden bir yapı yoktur: Kan dolaşım sistemi kalp tarafından harekete geçirilir. Lenfatik sistemin herhangi bir pompası yoktur. Bunun yerine vücut, kas ve solunum hareketleri vâsıtasıyla lenf akışı gerçekleşir.
Fakat iki sistemin ortak yönleri de vardır: Kanın damar sistemi olduğu gibi lenfatik sistemin de lenf damarları vardır. Ve yine kan damarları geniş/büyük, küçük ve ufacık/incecik olabildiği gibi lenf damarları da değişik büyüklüklerdedir. Bunlara lenf kapillerleri, prekollektörler (öncül toplayıcılar), kollektörler (toplayıcılar) ve trunkuslar (lenf toplama gövdesi/en büyük lenf damarları) ismi verilir. LENFATİK SİSTEM VÜCUTTAKİ SUYU TEMİZLER VE ZEHİRLERDEN ARINDIRIR Lenf kapillerleri dokunun ortasında ağ şeklinde yer alır. Kan kapillerleri hücreler tarafından hücrelerarası sıvıya bırakılan küçük çaplı metabolizma atıklarını toplarken lenf kapillerleri büyük çöplerden sorumludur. Bakteriler, bakteri toksinleri, ağır metaller, kimyâsallar, virüsler, mantarlar, bozulmuş hücreler, hücre parçaları, fonksiyonunu kaybetmiş hücreler ve benzeri maddeleri yakalar ve onları lenf sıvısıyla köprücük kemiğindeki ven açısına (Angulus Venosus’a) kadar taşır ve orada şimdi artık temizlenmiş olan lenf sıvısını kanın toplardamarlarına teslim eder. LENFATİK SİSTEMİN ARITMA İSTASYONLARI: LENF NODLARI Tabii ki zehirli ve atık maddelerle dolu lenfler görünmez bir el tarafından temizlenmez. Temizlik lenf nodlarında gerçekleştirilir. Burada, lenf damarları boyunca belirli aralıklarla ve gruplar hâlinde yerleşmiş süzme istasyonlarından bahsedilir. Vücutta en bilinen lenf nodu grupları kasıklar, boğaz ve koltuk altlarındadır. Fakat karın boşluğunda da çok miktarda lenf nodu bulunur. Lenf nodlarında sâdece süzme işlemi gerçekleşmez, aynı zamanda zehirlerden arındırma ve imha etme işlemleri de yapılır. Çünkü lenf nodları fagosit doludur ve ayrıca lenfositler için bir çeşit eğitim kampıdır. Burada zehirlerin etkisiz hâle getirilebildiğine, bakterilerin ayıklandığına, hücre artıklarının dönüştürüldüğüne ve kanser hücrelerinin yok edilebildiğine şaşırılmamalıdır. Yine, kan dolaşımına temizlenmiş bir lenf sıvısı verilebildiğine ve sağlığımızın lenfatik sistemin yeterliğine bağlı olduğuna da şaşmamalı. Öyleyse, lenfatik sistemimiz ârızalı ise veya onu temizlemeyi unuttuysak başımıza neler gelebilir? BOZUK LENFATİK SİSTEM – HASTA İNSAN Lenfatik sistem düzgün çalışamıyorsa lenf nodları ve içlerindeki savunma hücreleri ve fagositlerin de çalışması azalır veya durur. Lenf sıvısı da çok yavaş akmaya başlar. O zaman bir lenf birikmesinden/tıkanıklığından bahsedilir. Bunların netîceleri çok çeşitli şekillerde gözlenebilir: ŞİŞME/ÖDEM Lenf sıvısı yavaşladığında sıklıkla ayaklarda, ellerde ve yüzde ödemler meydana gelebilir. Elbette lenf durgunluğu başka problemlerin de belirtisi olabilir (meselâ böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hormon bozuklukları vb.). Lenf durgunluğunun ve lenfatik sistem üzerindeki aşırı yüklenmenin sebepleri çoğu zaman günümüzdeki beslenme ve hayat tarzı anlayışlarımız olup zararı lenf temizliğiyle ortadan kaldırılabilir. GİZLİ ZEHİRLENME VE KRONİK HASTALIKLAR Çok yüklenilmiş veya yalnızca kısmen çalışıyor olan lenfatik sistem, tam olarak temizlenmemiş lenf sıvısını kana verir ve bütün vücûdu sessizce zehirler. Buna bağlı olarak insanın zayıf noktası her neredeyse orada bir hastalık meydana gelir. Başlarda belki sâdece kronik baş ağrıları, açıklanamayan yorgunluk, performans düşüşü ve konsantrasyon bozuklukları vardır. Uzun vâdede ise her çeşit kronik şikâyetler ortaya çıkar. Allerjiler ve gıdâ intoleransı gelişebilir veya artabilir. Lenfatik sisteme çok yüklenildiğinde eklem ağrıları, âdet krampları, göğüslerde hassâsiyet, sindirim sistemi şikâyetleri, ruh hâlinde dalgalanmalar, depresyon, akne, deride döküntüler ve daha birçok şikâyetin ortaya çıkması tehlikesi de artar.  SIK ENFEKSİYON, DAHA ÇABUK KANSER Lenfatik sistem mikropları artık kapsamlı şekilde etkisiz hâle getiremez olduğunda kişi daha ağır hastalıklara yakalanır. Bunların arasında bakteriyel enfeksiyonlar ve hattâ mantar ve virüs enfeksiyonları da vardır. Bozulmuş/dejenere olmuş hücreler kısıtlanmadan yayılabilir olduğunda da kanser yaraları ve metastazlar çok daha kolay oluşabilir. Bir hastalık zâten mevcut olduğunda, lenf sıvısı duraklamış/tıkanmış ve lenfatik sisteme çok yüklenilmiş ise o hastalığın iyileşmesi hemen hemen imkânsızdır. Bundan dolayı lenfatik sistem çok titiz şekilde bakılmalı/korunmalı ve temizliği yapılmalıdır. LENFLERİ TEMİZLEMEK Lenfleri temizlemekten kasıt lenfatik sistemi komple temizlemektir ve bunun iki ana hedefi vardır:
  • Lenf akışı teşvik edilir ve harekete geçirilir, böylece lenf sıvısı vücut boyunca hızlı akar ve bu yolla cüruflar, zehirler, hastalık yapıcı mikroplar ve kanser hücreleri de vücuttan hızlıca uzaklaştırılabilir.
  • Vücut üzerinden bütün yük kalkar; artık lenfatik sistem yenilenebilir.
Lenfatik sistem temizliğinin uzman eller (fizyoterapistler) tarafından lenf drenajıyla yapılacağı düşünülür. Evet lenfatik drenaj yaptırmak da iyi bir fikirdir fakat sağlıklı bir lenf sistemine kavuşmak için sürekli uzmanlara gitmeden evde de yapabileceğimiz çok şey var. BÜTÜNSEL LENF TEMİZLİĞİ Bir lenf temizliğinde, bahsedilecek olan maddelerin çoğu en iyi netîce için gün içine yaydırılmalıdır (meselâ bol hareket etmek, bol su içmek, sağlıklı/dengeli beslenmek). Sayacak olduğumuz tedbirlerin hepsinin birden uygulanacağı en az süre 10 ilâ 14 gün olmalıdır. Lenf temizliğinden önce yapılacak bir bağırsak temizliği de daha iyi bir sonuç almaya sebep olacaktır. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi, kan dolaşım sistemi kalp tarafından harekete geçirilmesine rağmen lenfatik sistem için bir itici güç yoktur. Lenf sıvısının harekete geçebilmesi için şu çârelere başvurulmalıdır:
  1. HAREKET EDEREK LENFLERİ TEMİZLEMEK
Hareketli olmak şüphesiz önemlidir. Düzenli hareket etmekten başka hiçbir şey lenf akışını o kadar uygun ve iyi hâle koyamaz. Yüzmek ve yürüyüş yapmak lenf akışını hızlandırır ve lenf temizliğinde size çok yardımcı olur. Önemli olan her gün isteyerek yapacak olduğunuz size en uygun hareketi bulmaktır. Devâm edecek…  Ferda Ümit Gedik Kaynak: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/die-lymphe-reinigen-ia.html#ixzz3fhX4NJ69

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak