Ara

Kurtuluşa Vesile Tavsiyeler

Kurtuluşa Vesile Tavsiyeler

Kur’ân-ı Azîmüşşan, bütün insanlığa bir mev’iza, öğüttür. Kalplerin ıslahına vesile, bir şifadır. Mü’minlere hidayet, kurtuluş ve selamettir. Konuştuğu her kelam vahy-i İlâhî olan Efendimiz (sav) Hadis-i Şerif ’leriyle nur ve ışıktır. Resulüllah (sav)’in vekili, Hakk Teâlâ'nın yolunun davetçisi mürşid-i kâmiller, nebilerin varisleridir. Söz ve kelamları, ilhâmât-ı Rabbânîdir. Kitab-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’den mülhemdir. Bid'atlerden, Sünnet-i Seniyye’ye, gafletten uyanıklığa, dünyanın zulmetinden ahretin aydınlığına, masiyetten itaata, nefsanî arzulardan takvaya ermeye vasıtadır. Kurtuluşumuza sebep olan öğüt ve nasihatlerine kulak verelim. OKUYALIM, AMEL EDELİM 1- Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme ve Leyl surelerini sonuna kadar okuyalım sohbetlerde. Kur’ân-ı Kerim’den sure ve ayetler ezberlemeye çalışalım. Okuyalım, amel edelim ve edebiyle de edeblenelim. Okunan Kitab-ı Kerim bizi kötülüklerden alıkoymazsa, hiç okumamış gibi oluruz. Şartlarını yerine getirerek okursak, Rabbimiz (cc) ile konuşmuş gibi oluruz; haberlerinde sadık olan, Efendimiz (sav)in mübarek sözleriyle. İSLÂM TARİHİNİ ÖĞRENELİM 2- Peygamberlerin hayatını, özellikle İslâm tarihini çokça mütalaa edelim. Önümüzdeki karanlık yolları Nebilerin, sıddıkların, şüheda ve salihlerin düsturlarıyla aydınlatalım. Kalb-i münevverlerini teskin için Efendimiz (sav)'in, Peygamberlerin haberlerinden bahsedilir Kur’ân-ı Azimüşşan'da. İLLA EDEP İLLA EDEP 3- Sıddık-ı Azam (ra) ile Ali (kv)'den gelen ulvî yolun edeb ve erkanını, Muhammed bin Abdullah el- Hânî Hazretlerinin “el-Behcetü’s-Seniyye” Âdab Risalesinden takib edelim. Edeb bir tâc imiş nûr-i Hüdâ’dan, Giy ol tâcı, emin ol her belâdan. Ebû Ali ed-Dekkak (ks): “İbadetler cennete, ibadette edeb, Cemalullah’a götürür.” buyurur. NAMAZI KILALIM 4- Sünnet-i Seniyye’ye uyup bidatlerden kaçınalım. Emr-i İlâhî’de eksiltme ve çıkarma yapmayalım. İbadetlerin başı mevkiinde olan namaz hakkında aleyhissalat ü vesselam Efendimiz, “Ben nasıl namaz kılıyorsam, öyle namaz kılın.” buyuruyor. Ulema-i kiramımız:“Sünnet ehlinden biri ölürse, organlarımızdan birini kaybetmiş gibi oluruz.” derler. Bize göre sünnetin esasları, aleyhissalat ü vesselamın ashabının izlediği yola sımsıkı sarılmak ve bid'atleri terk etmektir. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır. Her kim İslâm’da güzel görüp bir bid'at çıkarırsa, Muhammed (sav)'ın risaleti edada, ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Hak Teâlâ:“Bugün sizin için dininizi tamamladım.” buyurmaktadır. Hadis-i Şerif ’ler pek çoktur bu konuda. “Her bidat sapıklıktır.” , “Ben onlardan değilim, onlar da benden değildir.” , “Onlara karşı cihad, kafirlerle cihad gibi önemlidir.” , “İbadetleri bizim gibi yapmayanlar bizden değildir.” FIKIH ÖĞRENELİM 5- İslâm fıkhını öğrenelim. Allahü Teâlâ'nın emir ve yasaklarını âlim ve fakihlerden öğrenmek her bir Müslümana farzdır. Şeytan dinî ilimlere sahip olan bir zattan korktuğu kadar bin ibadete düşkün âbidden korkmaz. “Dinî konuları müzakere için teşekkül eden bir mecliste hazır bulunmak bir sene ibadet etmekten üstündür” buyurur İki Cihan Güneşi (sav). Üstazımız bir dörtlüğünde: Fıkıh ile Hadis öğren, Nefsini yıkmaya davran, Mürşide binde bir uğran, Sakal altı süaldir bu der. “Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.” diye tarif eder fıkhı İmam-ı Âzam (ra). Şer’î ve amelî meseleleri bilmektir fıkıh. KENDİMİZİ VE EHLİMİZİ KORUYALIM 6- İnternet kullanımı gittikçe artıyor. Sanal âlemde kumar ve her türlü çılgınlıklar yapılıyor. Kendimizi ve ehlimizi korumak bizi Kur’ânî bir görevdir. Çocuklarımıza güzel bir isim, İslâmî edeb ve terbiye, talim ve eğitim aleyhissalat-ü vessalam Efendimizin tavsiyesidir bize. Rayihası cennet kokusu olan yavrularımızı, isyan ve günah kokularıyla kirletmeyelim. Cennet-i a’lâ’nın çiçekleri mesabesinde olan Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhüma) efendilerimizin edeb ve erkanıyla yetiştirelim.

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak