Ara

KUR'ÂN-I KERÎM İLE TANIŞMA

KUR'ÂN-I KERÎM İLE TANIŞMA
"Ümmetimin en şereflisi, Kur'ân-ı Kerim'i hafız olan ve geceyi ibadetle geçiren kimsedir.'',"Kur'ân hafızları, ehl-i cennetin arifleridir.",''Kur'ân'ı Kerim'i okuyun ve onu ezberleyin. Allah Teala içinde Kur'ân-ı Kerim bulunan kimseye azab etmez.'' Kur'ân'ı hıfzeden kimse ölünce, Allah Teala toprağa onun etini yememesini emreder. Toprak, "Ya Rab! Senin kelamın içinde iken, ben onu nasıl yiyebilirim?'' "Sadece şu iki kimseye gıpta edilir biri ALLAH Teala'nın kendisine Kur'ân verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri ALLAH(cc)'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse." Kitab-ı Kerîm'i hafız olan kimselerin şerefi, ne güzel beyan ediliyor Fahr-i Kâinat'ın mübarek dillerinde. Hayatını Kur'ân-ı Kerim'le süsleyenler, vasfedilir Hadis-i Şeriflerde. "Kıyamet gününde Kur'ân ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden, Kur'ân ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur'ân'ın önünde Bakara ve Al-i imran sureleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar." "Kur'ân'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir." Zorlukla okuyan kimseye iki kat sevap vardır. "Kim bir ayet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur.", "Bir ayet öğrenmek, yüz rekat nafile namazdan iyidir." , ''Bir gecede on ayet okuyan gafillerden sayılmaz." , "Kur'ân okunan eve bereket yağar." , "Kur'ân okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. Kur'ân okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur, melekler uzaklaşır, şeytan oraya dolar.''  , "Kur'ân okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur." ,''Kur'ân'dan bir ayet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur.'' , "Bir cemaat ALLAH(cc)'ın evlerinden bir evde toplanır ALLAH(cc)'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse,üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. ALLAH TEALA da onları kendi nezdinde bulunanların arasında anar.","Kim Kur'ân-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır, her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben Elif, Lâm, Mîm bir harftir demiyorum bilakis Elif bir harf, Lâm bir harf, Mîm de bir harftir." İmam-ı Ahmet Bin Hanbel: Rüyamda Cenab-ı Hakk'ı gördüm, "Size nasıl kavuşulur?" diye sordum.''Kur'ân-ı okumakla" buyurdu, ben de, "anlamasalar da olur mu diye sorunca ister anlasınlar ister anlamasınlar" buyurdu. Diğer kitaplar, vahyolunan nebi ve birkaç kişi tarafından ezberlenmiştir. Kur'ân-ı Kerim ise, sekiz farklı makamla on iki yaşındaki Mısırlı Hafız Süleyman ed-Diyb tarafından ezberlenmiştir. Hendek'te Hüseyin Selman Atabek, sekiz yaşında ezberlemiştir. Sakarya'da Muhammed Serdar, altı yaşında hıfzetmiştir. Gümüşhaneli Büşra Mutlu, elli dokuz günde hafız oldu. Kur'ân-ı Kerimi on kıraatten okuyan Mısırlı Ahmet Naina beş yaşında hafız olmuştur, üç dört yaşı Kur'ân-ı okumak için en ideal yaşlardır. Esad-ı Erbili (k.s.), "Kur'ân okuyun, Kur'ân'da bambaşka feyz vardır." buyurarak, tabilerine Kur'ân okumalarını tavsiye eder. Sami Ramazanoğlu (k.s.), altmış yaşını mütecaviz kimselere dahi, "Kur'ân okuyalım, bilmiyorsak eğer, elifba cüzü alıp, Kur'ân talim edelim" tavsiyesinde bulunurlardı ziyaretçilerine. H. Hasan Efendi, (k.s.), üstazlarına mütebaatla, sohbetlerinin önünde veya sonunda mutlaka Kur'ân-ı Kerim okuturlardı. Kur'ân okunurken, tâ derinden gelen Allah sadası ve gayriihtiyari vücudun sağa sola meyli hiç hatıralardan silinmez. Mürit, aradığı her şeyi Kur'ân'da bulan kimsedir.
 
"Kur'ân okuyan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. Kur'ân okumayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur, melekler uzaklaşır, şeytan oraya dolar."
 
Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak