Ara

İtaat

İtaat

Enfüste, içte bozulan denge hayatı etkiler. Komutunu beyinden alan aza, merkezle kopuk olsa sürdüremez hayatını. Kalbin vücuda kanı devretmesiyle canlanan uzuv, gıdasını kalbden almasa hayat durur. Organların birbirleriyle olan münasebeti kesilse, yine aynı güçlükler yaşanır. Afakta, dış dünyadaki uyumsuzluk bundan farklı değildir. İç ve dışta düzenin teminini sağlayan, su, hava, ateş toprak da aynıdır. Hayatın temeli olan su akmasa, kokuşmayı önleyen rüzgar esmese, ısı ve ışık veren güneş değmese, toprak kurusa, ürün vermese alem söner kaybolur. “İleride Biz onlara hem ufuklarda, hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak.” (Fussilet. 53.) Kainatın bir ölçü içerisinde devam ettiğine, tesadüfi olmadığına şahid oluyoruz.  “Onun katında her şey bir ölçü iledir.” ( Ra’d. 8.) “Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır.” (Kamer. 49.) Tüm insanlar tamamen Rabbimiz’in belirlediği kader doğrultusunda, Allah’ın kontrolü ve hakimiyeti altında bir yaşam sürdürmektedir. İbretle bakan, alemde bir itaat görür. Bütün varlıkların insan oğluna hizmet ettiğine şahid olur. “O yaratandır ki, size yeryüzünü itaatkâr kıldı. Haydi o yeryüzünde yürüyün de O’nun rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır.” (Mülk. 15.) Aile ferdleri, anne ve babaya, mürid Mürşid-i Kâmil’e, halk adil idareciye itaatla sorumludur. “Ey îman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiblerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allaha ve peygambere döndürün, eğer Allah ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu, hem hayırlı, hem netice i'tibâriyle daha güzeldir.” (Nisa. 59.)Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk. 14.) “İşte âhiret de, dünyâ da Allahındır.” “Kuşkusuz ahiret de dünya da bizimdir.” (Leyl. 13.) Bütün bu ayetler, mülkün sahibinin Rabbimiz C.C. olduğunu bildirir. Gerçek olan da budur. “Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ın tekelindedir ve herkes Allah'a dönecektir.” (Nur. 42.) “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye Kadir'dir.” (Al_i İmran. 189.) İktidar sahibi Allah C.C. dır. “Onlardan nafaka istemiyorum, beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlûkların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teâlâdır.” (Zariyat. 57. 58.) “Kesinlikle bilin ki, yaratma da O'na aittir, hüküm de! Âlemlerin Rabbi olan Allâh ne yücedir!”  İman, Sokrat’ın görüşüne göre değildir. Rabbimiz Yarattığını, aynı zamanda idare edendir. Koyduğu kurallarla, sorumlu kılandır."İnsan, başı boş bırakılacağını mı zannediyor?" (Kıyame. 36.)Süraka b. Malik b. Cu'şum Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yanına gelerek, "Allah'ın Elçisi bize şunları öğretti" diye anlattı. Orada bulunan bir adam onunla alay ederek, "O size tuvalete naşıl çıkılacağını da öğretiyor mu?" diye sordu. Bunun üzerine Süraka b. Malik (r.a.), "Evet, onu hak peygamber olarak gönderene yemin olsun ki, O bize tuvalette sol tarafa yaslanıp sağ ayağımızı dik tutmamızı emretti" demiştir. İslam, hayatın her alanına hitab eden konuları Ayet ve Hadis’lerle belirlemiştir. İtaat etmekle emrolunduğumuz Muhammed Mustafa S.A.V. i bize örnek olarak beyan buyurmuştur.“Şanım hakkı için muhakkak ki size Resullulah'da pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için.” (33. 21.) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ben önderinizim ve bana iman edip İslam’a uyup da hicret edene cennetin kenarından ve ortasından birer ev verileceğine kefilim. Yine ben  bana inanıp benim yolumdan gidip Allah yolunda cihad edene cennetin kenarından bir ev verileceğine kefilim. Kim bu şekilde yaparsa elde etmedik bir hayır  sakınmadık bir şer bırakmamış olur. Nerede olsa gideceği yer cennettir’ buyurdu.” Nesei: 3119 “Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne âsi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.” (33. 36.)

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak