Ara

İslâm’ın İpine Sarılmak İçin Cahiliyye Bağlarının Koparılması

“İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.” (Bakara, 86.)   “Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve onların yardımcıları yoktur.”(Ali İmran, 22.)  HİKMET DERYASI “Ebû Ubeyde’nin babası Bedir savaşında ikide bir oğluna saldırıyor, o ise yüzünü çeviriyordu. Babası bu saldırısında ısrar edince üzerine atıldı ve onu öldürdü. Bunun üzerine Allah (cc) şu âyetleri indirdi: “Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden hiçbir topluluk bulamazsın ki, onlar Allâh’a ve Rasûlü’ne başkaldıran kimselere bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar, bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, ister kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalblerine îmânı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır, orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. İşte onlar Allâh’ın fırkasıdır. Dikkat edin: Şüphesiz Allâh’ın fırkası olanlar, felah bulanların ta kendileridir.”[1] Beyhâkî ve Hakim aynı hadisi tahriç etmişlerdir. Beyhâkî bu hadisin munkatı olduğunu söyler.[2]     [1] Mücadele, 22. [2] Ebû Nuaym el-Isfehani, Hilyeti’l-Evliye, I, 101.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak