Ara

İslâm Birliği

İslâm Birliği

Mâide Sûresinin üçüncü âyetinde Cenâb-ı Hakk, “Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün size dîninizi ikmâl ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Kim, gönülden günâha yönelmiş olmamak üzere açlık hâlinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” Âyet-i Celîle’si anlatacağımız bütün sözlerin özetidir.

Millî paramızdan herşeye kadar bizim hiç kimseye ihtiyâcımız yoktur. Dînimiz mükemmel olduğu gibi, bizim her şeyimiz mükemmeldir. İnsan gücümüz, genç nüfûsumuz, aklımız fikrimiz, sanâyimiz, ekonomimiz, siyâsetimiz, devletimiz güçlüdür. Çünkü biz fânîlere dayanmıyoruz. Biz gücümüzü Aleyhissalât ü Vesselâm’ın şu tavsiyesinden alıyoruz: "Allâh'ı gözet ki, O'nu önünde bulasın. Geniş zamânında Allâh'a kendini sevdir ki, O da seni sıkıntı zamânında tanısın (sevsin). Bilmiş ol ki, (takdir-i İlâhî'ye göre) başına gelmeyecek olan şeyin sana isâbet edeceği yok. Ve sana isâbet edecek olan şeyden de senin kurtulacağın yok. Bilmiş ol ki, nusrat (-ı İlâhiyye) sabır ile, küşâyiş-i kalb de gam ve gussa ile berâberdir. Her güçlükle berâber bir kolaylık vardır."

İnsanlık için zarûret hâlini alan beş temel hakkın korunması gerekir: 1. Din Emniyeti 2. Can Emniyeti 3. Akıl Emniyeti 4. Nesil Emniyeti 5. Mal Emniyetidir. Bizi ekonomik yönden çökertmeye çalışanlara karşı, bu beş esâsı korursak sırtımız yere gelmez izn-i İlâhî ile. Çünkü malı uğrunda ölen şehiddir.

Bugün pek önem vermediğimiz, 1 dolar'ın üzerinde ne gizli sırlar vardır. 1 dolar'ın ön yüzünde yazan "FEDERAL RESERVE NOTE" yazısı, federal rezerv'in senedi anlamına gelmektedir. Yâni, altın veya gümüş olarak karşılığı olmayan "sanal kâğıt" anlamına gelir. 1 dolar'ın arka yüzünde yazan "IN GOD WE TRUST" yazısı, güvendikleri tanrının para olduğu anlamına gelir.

1 doların arkasında, 12 katlı piramit ve bir de göz vardır. 12 kat Ya’kûb'un 12 oğlunu yâni 12 İsrail boyunu, piramit'in tepesindeki ışıklı göz ise "Her şeyi gören göz" yâni Yehova anlamına gelmektedir. Bu 12 oğul ve Ya’kûb'u temsîl eder. 13, Kabalistik ebcet hesâbına göre de, sevginin birliği, İsrail'in birliği anlamına gelmektedir. Ancak 12 katlı piramit ile göz arası açıktır. Bunun anlamı da, hedefledikleri "Tek Dünya Devleti"ni kuramadıklarından kaynaklanır.  Ayrıca piramit'in üst kısmında yazan "ANNUIT COEPTIS" yazısını görmekteyiz. Bu yazı, başladığın işi bitirmek anlamına gelmektedir. Bu da gene Tevrat kaynaklıdır. "Kudüs'ten başlayan yılan, zaferle zincirini tamamlayıp yine Kudüs'e dönecektir."

Piramidin alt kısmında yazan "NOVIS ORDO SECLORUM" yazısını görmekteyiz. Bu da, çağların yeni düzeni, yeni dünyâ düzeni ve tek dünyâ devleti anlamına gelmektedir.

Piramidin altındaki rakamlar (MDCCLXXVI) 1776 târihini gösterir. Bu târih de İllüminati'nin kuruluş târihidir. İlluminati "Aydınlanmışlar" anlamındadır ve Efendiler denilen süper zenginlerin yönettiği bir dünyâ komplosudur. 1772 yılında Wilhelm-Bader Kongresinde masonlar İlluminati ile birleştiklerinden, bu târih masonlar için de önemlidir.

Kartal'ın ağzındaki "E PLURIBUS UNUM" yazısı da, birçokları arasında bir tâne demektir ki, Tevrat'ta kullanılan seçilmişlik, tanrıoğlu ayrıcılığının simgelenmesidir. Kartalın gövdesindeki 7 dikey çizgi, "Kutsal Şamdanı" ve 7 kiliseyi (Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Pamukkale) simgeler. Amerikan parası değil, Siyonizm’in para birimi ve kimlik kartı olan dolardan TL’ye geçmenin mânâsının ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır artık. Sömürgecilerin dost olmadığını beyan buyurur Rabbimiz (cc) “Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Mâide, 51.) Dostumuz kim? "Sizin dostunuz yalnız ve yalnız Allah, O’nun Rasûlü ve namaz kılan, rükû etmiş haldeyken zekât veren mü’minlerdir." (Mâide, 55.)

Şimdi taşı gediğine koyma zamânı gelmiştir. Halkı Müslüman olan devletler bir araya gelmek mecbûriyetindedir.

Alemdar (Ocak 2017)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak