Ara

İbnü'l Vakt (Vaktin Çocuğu Olmalı) / Abdülkâdir Geylânî (k.s)

İbnü'l Vakt (Vaktin Çocuğu Olmalı) / Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Ey kader çöllerinde şaşkın şaşkın dolaşan! İçini temizlemeye muhtaçsın, kalbini öyle temizle ki orada dirhem ve dinar sevgisi nâmına hiçbir şey kalmasın. Orada sâdece Hakk’ın sevgisi kalsın. Gönlünü O’ndan başkalarına kilitle, anahtarı da cebinde olsun.

Kalbini dünyâ sevgisinden, arzûlarından, lezzetlerinden ve dünyâ ile ilgili her şeyden boşalt, kalbinde sâdece Allâh’ı zikir, ölümü tefekkür, ölüm ötesinde karşılaşacağın şeylerin düşüncesi kalsın. Uzun emelleri kısaltmaya çalış. Örneğin; ‘ben şu an ölmüş olsam’ gibi düşünceleri kendine yerleştir. İşte o zaman güzel ameller yapabilirsin. Uzun emel sāhibi olduğun zaman ise filân kişiyi görür filân kişiye karşı ikiyüzlülük yaparsın. Fânîlerden aslâ sıyrılamazsın. Emellerini küçülten, uzun emelleri terk eden kişi uzaklaşmış, kesilmiş ve her bir fânî tarafından terk edilmiş kişidir. Bu hâle eren önce zâhidlik elbisesini, sonra fenâ elbisesini, daha sonra da mārifetullah elbisesini giyer. Rasûlullah (sav) şöyle buyurur:

“Bana altı şeyde kefîl olun, ben de size cennete kefîl olayım.

 

  1. Sizden biri konuştuğu zaman aslâ yalan söylemesin.
  2. Kendisine bir şey emânet edildiği zaman, aslâ ona hāinlik etmesin.
  3. Söz verdiği zaman aslâ sözünden dönmesin.
  4. Ellerini haramlardan sakındırsın.
  5. Gözlerini haramlara bakmaktan korusun.
  6. Nâmûsunu muhâfaza etsin.” (Taberânî)

Ahlâkını güzelleştir, öne atıl ve işe yeniden başla. Bütün lüzumsuz şeyleri terk et. Ben burada insanlara sohbet ederken, sen evinde oturmaktan vazgeç. Velâyet buradadır. Velîlik mertebesi buralarda kazanılır. Mānevî dereceler buralarda elde edilir.

Kazancın āilen için olsun, kalbin de Rabbinin fazlu keremini kazanmak için çalışsın.

İnsanın rızkını çalışarak kazanması sünnettir, insanlardan isteyerek elde etmesi ise zayıflıktır.

Ālimlerin meclisleri, kabir ziyâretleri ve Sālih zâtları ziyâret gibi amelleri çokça yap. Bunları yaptığında umulur ki kalbin dirilir. Bütün bu ziyâretler insanın kalbini diriltir. Allâh’ın emirlerine uyup, yasaklarından kaçındıkları zaman, kader onlara genişlik verir ve onları mutlu eder.

Allâh’ım! Bizleri affet. Allâh’ım! Bizlerin günahlarını ört.

Allâh’ım! Bizlere Senin yolunda sebatkâr olmayı nasîb et.

Allâh’ım! Bizlere rızānı kazanmayı nasîb et.

 

Allah dostları öyle kimseler ki, nefislerini, kötü tabiatlarını, hevâ ve heveslerini eritip yok ettiler. Allah dostları mānen öldüler, mānen fânî oldular. Kudret eli onları dost edindi ve ihtiyaçlarını karşıladı.

İnsan uzuvlarının ilacı, günahlardan kaçınmaktır. Yāni insan uzuvlarının fuhuş, isyan ve küçük günahları işlemekten kaçınması onun tedâvîsidir. Sen elini hırsızlık ve başkalarına eziyetten sakındırırsan, onu tedâvî etmişsin demektir. Ayağın tedâvîsi, günahlara veya sultanların huzūruna yürümemesidir. Veyâhut da zālimin ayağına gitmemesidir. Nefsin hoşuna giden güzel kadınlardan gözü alıkoymak, gözün tedâvîsidir. Nefis, hükümlerin aslına karşı uyumuş, kalp ise sevgilinin sohbetine uçmuştur. Allâh’ın velî kulları güzel ahlâk sāhibi olduklarında nübüvvet sıfatlarıyla nitelenirler.

‘Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allâh’ın azâbı çetindir.’ (Haşr, 59/7)

Sen de Allah dostlarının arasına katıl ve onlar gibi azîz ol. Ölüm gelinceye kadar çalışınız birbirinize yardımcı olunuz, birbirinizi koruyunuz. Adın günahkâra çıkmış, ismin yarın hesâba çekilecek ve üzerinde tartışılacaklar arasındadır. Sen kabirde hâli kötü olan cehennem ehlinden misin? Yoksa cennet ehlinden misin? Bilmiyorsun. Ākıbetin belirsiz, şu andaki durumunun iyi oluşu sakın seni aldatmasın. Yarın adının saīd mi şakī mi, ne olacağını bilmiyorsun.

Yavrucuğum! Nefsine, sabahladığın zaman akşamdan, akşamladığın zaman da sabahtan bahsetme. Zîrâ sabahtan akşama, akşamdan sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmiyorsun. “Dün” içindekileriyle birlikte lehinde veya aleyhinde geçip gitmiştir. Yarın ise ne olacağını bilmiyorsun, yarına çıkacak mısın çıkmayacak mısın? Sen “ibnü’l-vakt”, ânın/vaktin çocuğu ol. İçinde bulunduğun ânı iyi değerlendir. Ne kadar da çok gāfilsin! Gaflet içerisinde olmanın en bâriz alâmeti, gāfil kişilerle arkadaşlık kurmandır.

Rabbinle olan arkadaşlığın ve sohbetin, O’nun emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla O’na muvâfakat etmekle olur.

Ey Rabbimiz! Dünyâda da âhirette de bize iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru! (Bakara, 2/201)

 

Mart 2022, sayfa no: 14

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak