Ara

Hutbe

Hutbe

  Şuayb (as)'ın hutbesi, altı güzel hasleti içermektedir, ¡ki cihanda huzurun temini ve kurtuluş bu hutbedir. 1- Kalp gözlerinin açılması, azim ve gayretin artmasıdır. Cenab-ı Hakk'ı tanımak suretiyle kalbin nurlanmasıdır. Bu sıfatların oluşmasının belirtisi, Hakk Teala'dan manevi imdadın, tecelli, nur ve varidatın, gönle ilahi sırların doğmasıdır. 2- Rızkın helal yollardan gelmesidir, ibadet ve taate, emirlere uymakta güçlükleri gidermeye vasıtadır temiz kazanç. 3- Hiçbir menfaat gözetmeden, insanları ıslaha, irşada çalışmaktır. Halinin sözünü tashih etmesi, düzeltmesidir. Emrettiklerini yapıp yasakladıklarından kaçınmaktır. 4- Dinî, dünyevi işlerde Allah Teala'nın yardımını beklemektir. Hakk Teala'ya yönelip, O'na teslim olmaktır. 5- Allah Teala'dan Resullerin getirdikleri emirlere muhalefetten sakınmaktır. Emrolundukları esaslara uymaktır. Geçmiş kavimlerin helakine sebep olan hatalardan kaçınmaktır. 6- Tevbenin hakikati, tevazu, istiğfar ve zikri çoğaltmaktır. Bütün bunlar, ikramı ve bağışlaması bol olan Rabbimize sevginin eseridir. Ulema-i Kiram'ımız, dinleyip belleyip, gereğiyle amel etmeye muvaffak kılsın, Rabb-i Zü'l-celal'imiz derler. Kur'ân-ı Kerim inmiş, nimet tamamlanmış Hadis-i Şeriflerle hakikat beyan edilmiştir. Salihler, ciltler dolusu kitap yazmış tavsiyede bulunmuşlardır. Ölçüsü Kitab-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olan, kalbi marifet ve hakikatle süslenen piran-ı izamın sözlerine uyma temennisiyle...

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak