Ara

Her Şey Bir'in Etrafında Dönüyor

Var oluşta bir dönüş var ve bizler aslında hep dönüyoruz. Allah-u Teâlâ, sanki bizlere; sevgim ve muhabbetim için gelin yolumda sonuna kadar aşkla dönün, buyuruyor, cinler değil bütün âlem dönüyor. Ay, güneş, yıldızlar dönüyor. Bölünmez, parçalanmaz denilen atomlar dönüyor. Her ân bir şe'n var. Her şey Bir'in etrafında dönüyor. Meryem Sûresi'nde (19/93) Rabbimiz, "Göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki, o kimse Rahmân'a kul olarak gelecek olmasın.' buyurur. Âlemde ne varsa hepsi Allah'a kul olarak dönüyor. Bizler de; 1. İnsanlara eza etmeyerek, 2. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanarak, 3. Dünya muhabbetini gönlümüzden atarak, 4. Şuhûd safası ile Cenâb-ı Allah'ın rızası etrafında dönmeliyiz. Namaz ve Toplum Namaz, envai çeşit nimetlerin içinde bulunduğu bir sofra gibidir. Diğer bütün ibadetleri de içine alır namaz. Hac var, cihad var, zekat var içinde. Namazda cihad nasıl olabilir? Düşünelim biraz. Namazla, nefis ve şeytan düşmanlarına karşı mücadele etmiş olmuyor muyuz?! Namazın içinde zekat da, vardır. Tevbe Sûresî'nde Cenâb-ı Hak, zekat için rûhun temizliğidir, buyurur. Efendimiz (s.a.v.)'in bir hadis-i şeriflerinde, bir kişinin evinin önünden geçen ırmakta beş vakit yıkanıp tertemiz olması, namaza nispet edilir ve namaz kılanın arınmasından bahsedilir. Kur'an'daki "Ekimu's-salah" (Namazı ayakta tutun) emr-i İlâhîsi, bir anlamda namazı, toplumda ayakta tutun demektir. Evimizde, mahallemizde, bütün dünyada namazı ayakta tutmalıyız. Gölgeler Bu dünyada hepimiz bir gölgenin altındayız. Tüm insanlık kardeşlik gölgesi altında... Âlimler ilmin gölgesi altında... Mü'min kelime-i şehâdetin gölgesi altında. Bu dünyada serin bir gölge ancak imanda kemal ile bulunur. Öbür dünyada ise kâmil iman sayesinde Cennet'e erişince bambaşka gölgeler bulunur. Cennet'teki gölge ile bu dünyadaki gölgeler kıyas-ı kâbil değil. Şu an, bu dünyada Cennet de Cehennem de mevcut. Yunus Emre, Cehennem'i dolaşmıştı da, Malik'e sormuştu: -Hani Cehennem ateşi? Malik de: -Ey Yunus! Dağdan kesilen tomruklar burada yanmaz, herkes kendi ateşine yanar, demişti. Kâfirler küfür, münafıklar nifak ateşinde yanıyor. İnsan her şeyi buradan götürür. Asıl yer burasıdır. Yerin altı var demişti biri, yerin üstünün önemi kavransın diye, yerin üstü de var demiştim. Nûrumuzu buradan götüreceğiz. Böylelikle nârdan muhafaza olacağız. Bizler rûhumuzun olgunluğuyla Allah'ımızın huzuruna varacağız. Dünya hayatındaki lezzetler ahirette hatıra gelse onlardan nefret ederiz. İbrahim Ethem (k.s.), "İnsanlar dünyadan bir şey tatmadan gidiyorlar." buyurunca, çevresindeki insanlar, "Yâ İbrahim! Nedir o insanların tatmadığı şey?" derler, İbrahim Ethem (k.s.) de, "Marifettir (Allah'ı tanıma nimeti)." buyurur. Altında bulunduğumuz gölgeler bizi ebedî cennette kılıyor. Kur'ân'ın, İslâm'ın, Habîbullah'a ve ulemâ-i kirama duyulan sevgi ve muhabbetin gölgesi... Ehlullahın İlmi Ehlullahın gönlüne verilen ilimde dereceler vardır. Bir arıtılmış deniz suyu var, bir de göze suyu var. İçinden kaynayan su elbette bambaşkadır. Ehlullahın kalbi de içinden kaynayan su gibidir. Allah-u Teâlâ (c.c.), "Yâ Davud! Benim öyle kullarım vardır ki, onların gönüllerinde Arş'a açılan bir kapı bulunur, onların gönüllerinden çıkan bu nûr göğü aydınlatır." buyurur. Bu nur bir mumun ışığı değil. Allah-u Teâlâ (c.c.) o nûru kişinin ameline göre lütfediyor. İlim, çokça rivayette bulunmak değil, bildikleriyle amel etmektir. Ashab-ı Kiram, mâlûmâtından (bilgisinden) ziyade mâmülâtı (yapıp ettikleri, amelleri) çok olan kimselerdi. Kalbi Muhafaza İçimizde ruhun ve nefsin çatışması var. Her birimizin içinde var bu çatışma. Teheccüde kalksam mı düşüncesi ruhtan, kalkmasam mı düşüncesi nefistendir. Gönül fabrikası güzel olunca ürettikleri de güzel olur. Kalp düzgün olunca her şey düzgün olur. Düşman, bir ülkeyi işgal ederken önce başkenti istila ediyor. Kalp beden ülkesinin başkentidir. Gelin hep birlikte nefs düşmanına karşı kalplerimizi muhafaza edelim.
Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak