Ara

Gâlibiyet Îmandadır

Gâlibiyet Îmandadır

Altı Gün Savaşı, diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı, Üçüncü Arap-İsrail Savaşı, Altı Günün Savaşı veya Haziran Savaşı, 5 Haziran 1967 Pazartesi, İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaş. Korkuya kapılan halka, İsrail yöneticileri şu târihî sözü söyler: “Müslümanların sabah namazına iştirâkine bakın. Eğer Cuma namazındaki kalabalığı görürseniz korkun.”

Nusret, Yardım Dayanışmadadır

Başarı mü’minlerin tesânüdü, ibâdeti, evrad ve ezkârıyla orantılıdır. Bu gerçeği Mevlâmız (cc) şu şekilde haber verir Kitâb-ı Kerîm’inde:

“Toptan Allâh'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allâh'ın size olan nîmetini anın: Düşmandınız, kalblerinizin arasını uzlaştırdı da onun nîmeti sâyesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, doğru yola erişesiniz diye size böylece âyetlerini açıklar.” (Âl-i İmrân 3/103)

“Şüphesiz mü'minler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah'tan sakının ki size acısın.” (el-Hucurât, 10.)

Güç Yardımlaşmadadır

“İyilik ve takvâ husûsunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allâh’ın cezâsı çetindir.” (el-Mâide, 2.)

Gâlibiyet Îmandadır

“Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân, 139.)

Bereket Allah Teâlâ'yı Anmaktan Geçer

“Sen ve kardeşin mûcizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.” (Taha, 42.)

“Ey îmân edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allâh’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.” (Enfal, 45.)

Abdestsiz namazsız başarı olmaz. Kur’ân’a saygısından bin yıl cihâna hükmetti ecdâdımız. Çünkü Server-i Âlem (sav) gece yarılarına kadar Bedir’de göz yaşlarıyla secdede, sabahında elinde kılıç cenk etmiştir.

Makam mansıb, mal mülk, servet şöhret düşkünlüğü ile bir yere varılamaz. Azamet-i İlâhiye'ye karşı tezellül, inkisar, tevâzu ve acziyeti ifâdeyle yürünür bu yolda. Zehirle pişen aş, çile meşakkat, susuz uykusuz, yerine göre açlıkla bal olur. Nerede görülmüş keyf ile, nefs ve heva ile galibiyet...

Mayıs 2019, sayfa no: 4-5

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak