Ara

Fedâ Olmak Ya Da Yok Olmak

Fedâ Olmak Ya Da Yok Olmak

Fedâ Olmak Ya Da Yok Olmak

Hacı Sarı

Fedâ olmak… Serden geçmek, bir yüce değer uğruna fedâyı cân eylemek. İsmâîl (as) misâli emre itâat etmek ve bıçağın altına tereddüt etmeden yatmak. İbrâhîm (as) misâli en değerli varlığını ilâhî emre teslîm olmak adına kurbân etmek. Anadolu insanı Kurbân olduğum” deyişini aynı mânâ ile terennüm eder. Aynı mânâ ile hedefe seyrü sefer eyler hak yolunun yolcuları. İlk insan ve ilk peygamberle başlar fedâ etmek ve fedâ olmak. Hâbil’in kurbânını kabûl eden Yaratıcının irâdesine karşı gelen Kâbil, karakteri şeytanlaşmış insanların öncüsü olmuştur. Hâbil ile Yûsuf (as) arasında fark var mıdır? Kıskançlıkla kalpleri kararan kardeş topluluğunun hased duygularına mukâvemet gösteremeyecek yaşta kuyunun dibini boylayan Yûsuf'a ilâhî nazar çoktan odaklanmıştır, Hz. Yûsuf hak dâvânın sâhibi tarafından hakça davranma programına çoktan alınmıştır. Yûsuf, Züleyha’nın şehvet kokan duygularına Allâh’ın (cc) inâyeti ve koruması sonucunda teslîm olmamıştır. Bu asil davranışı sonucunda bedel ödemeye mahkûm edilmiştir Yûsuf. Mısır’ın zindanları görünüşte zindan olmuştur Yûsuf’a fakat gerçekte Medrese-i Yûsufiye olarak bir sultânın ev sâhipliğini üstlenmiştir karanlık kalın duvarlar. Fedâ olmak, Firavun’un elinde Rabbine kurbân olacak Mûsâ olmaktır. Tüm erkekleri öldürten Firavun ne yaptığından bîhaber, bir peygamberin çocukluktan gençliğe, oradan da nebîliğe yolculuğuna muhâfızlık etmiştir. Kurbân olmak da, kurbân etmek de, kurbânı korumak da aynı niyetin Rabbine ulaşmasıdır. Modern insan, gelecek planlamasını yaparken fedâ etmek ve fedâ olmak bakışından uzaklaşmaktadır. Özellikle genç Müslümanların narsist ve egoist hayat anlayışı ile donatılması bilinçli dezenformasyonun bir sonucudur. Serden geçen yiğitlerin çok boyutlu eğitilmesi, dünyâ ve ukbâ ilmi ile techîz edilmesi, kâl ve hâl ehlince terbiye edilmesi, fedâ etme öğretisi ile donatılması gerekmektedir. Kurbân etmek bir hayvan boğazlamak değildir elbette. Kurbân olmak daha zordur nefis ehli insanlar için. Günümüz gencinin imtihânı hedef belirleme ile başlamakta, hedefe giden yolun niteliği ile devâm etmektedir. Amaca ulaşmada her yol mübah anlayışı dikte edilmekte gençlere. Yol da O’nun varlık da. Angarya ile zaman öldürmenin hesâbı ağır olacaktır elbet. Yûnus diline, Mevlânâ anlayışına ve İbni Haldun ferâsetine sâhip gençler, ümmetin umûdu olacaktır. Hangi kurban daha kolay? Yûsuf olmak mı, Hâbil olmak mı, Mûsâ olmak mı, İsmâil olmak mı? En değerli varlığını bir rızâ uğruna bağışlamak ya da sâdece bir vecîbe gereği bir hayvan kesmek mi? Kurbân olmak sâdece kan akıtmak değildir elbet. Kanla birlikte insanın içindeki vahşî duyguların toprak olması, nefsin en derin noktalarının çukurluğunu kaybetmesi, nefret duygularının muhabbet duygularıyla yer değiştirmesi, ego olgusunun ve ben kavramının biz kavramı hâline gelmesi, sürekli biriktirme arzusunun infak duygusuna dönüşmesi… Hayâtın her alanında kurbân olma duygusuna sâhip olmak zor ama kaliteli bir düşünce tarzıdır. Tüm düşmanlara ve düşmanlıklara karşı Allâh’ın (cc) lutfettiği tüm varlığıyla mukâvemet göstermektir kurbân olmak. Sahte gözyaşları ile, Vatanı uğruna serden geçen yiğitlerin şehâdetiyle övünmek ve sâdece övünmek, sıra kendisine geldiğinde her türlü mâzeretin arkasına sığınmak samîmiyetsizliğin göstergesidir. Vatan gemisini çeşitli haçlı oyunlarıyla batmaya zorlayan iç ve dış mihraklara karşı madden, bedenen, fikren, zikren direnişe geçen insanlardır kurbân olan ya da kurbân eden. “Kurt, dumanlı havayı sever” derler. Buhranlı günleri kazanç kapısı hâline getiren gâfillerin kestiği kurbanın etten ve kandan ibâret kalacağı muhtemeldir. Vatan sevgisinin îmandan olduğu öğretisi karşısında üç-beş kuruşluk kazancın kölesi olmak esâretin kendisidir. Bir insan, bir mü’min, bir âmir, memur, iş adamı, hulâsa aynı toprakları ve aynı havayı paylaşan insanlar; çocuklarına mücâdele ve mücâhededen daha güzel bir mîras bırakabilir mi? Kurbân olan ve adını sanını kimsenin bilmediği bir kul olmak, kurbân olamayan fakat cümle âlemin tanıdığı meşhur biri olmaktan kat be kat değerlidir. Kurbân olan ve kurbân eden yiğitlerden olmak umûduyla…

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak