Ara

Evlilik ve Hikmetleri

Evlilik ve Hikmetleri

Evlilik müessesi ve müjdelenen güzel günler... Elbette müjdelenen güzel günler gelecek ancak unutulmamalıdır ki bu günler ancak lâyık insanlar geldiğinde gelecektir. Peki bu liyâkatli insanlar nasıl gelecek? Bunlar, mütedeyyinliğine ve ahlâkına inandığımız donanımlı gençlerimizin kuracakları yuvaların mahsulü olacaklardır. Peki Müslümanlar bu yuvaların kurulması için üzerlerine düşen görevi yapıyorlar mı? Baktığımızda; Rabbimizin “Bekârları evlendirin” buyruğu ve Hz. Peygamber’in (sav) “En üstün aracılıklardandır” diye övdüğü bir meseleye el atmak, hâlis bir niyetle Allah (cc) ve Hz. Peygamber’in (sav) sevdiği bir şeyi yapmak inşâallâh ind-i İlâhî’de karşılıksız kalmayacaktır. Müslüman isek örneğimiz Hz. Peygamber (sav) ve Ashab olmalıdır. Lütfen bir bakalım Efendimiz (sav) Hz. Cüleybib'i nasıl evlendirmiş, ensar muhacirin evlenmesi noktasında neler yapmış? Bunlara rağmen belki de çoğunluk insanımız ‘aman kötü olmayayım’ düşüncesiyle bu görevden kaçarken, az ve iyi niyetli bir kısım insan ise ‘ben bu kimseye kefîlim’ diyerek başka bir hatâyı yapıyorlar.

Peki Doğrusu Nasıl Olmalı?

Doğrusu, başta âilelerin de onayını alarak güvendiğimiz, mütedeyyin ve ahlâklı bulduğumuz gençlere kefil olmadan aracı olmaktır. Yâni kefil olmadığını belirtip araştırmanın âilelere düştüğünü, kendisinin sâdece aracı olduğunu vurgulayarak bu insanlarımıza sâhip çıkmaktır. Aksi hâlde bu gençliği kaybedeceğimiz gibi, bu insanların dünyâ ve âhiretlerini kaybetmelerinin de müsebbibi olabiliriz. Ve bunun hesâbı belki de bize sorulabilir! Dînimizde evliliğin ne kadar önemli olduğunu anlamak için şu Hadîs i Şerîf'e bir bakalım.

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

“Kişi evlendiği zaman dîninin yarısını korumuş olur. Geriye kalan yarısı için de Allâh’a karşı gelmekten sakınsın.” (Heysemi, Mecme’u’z Zevaid, No: 7310; Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 2/239) Siz de kardeşlerimizin dîninin yarısını emniyet altına almasına vesîle olmak istemez misiniz? Bu gençlere vesîle olmak görevi sana düşüyor Müslüman kardeşim... Evli çiftler içinse mutluluğun formülünü Bediüzzaman hazretlerinden alalım: “Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için sâliha zevcesini taklit eder, o da sâlih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır.”

Birkaç Tavsiye

Çocuklarınızı İslâm ahlâkı üzere yetiştirmek sizin en büyük meselenizdir. Daha somut örnekle konuyu açıklayalım: Çocuklarınızın şahsı yerine davranışlarını övün; şahsını överseniz kibirli bir insan, davranışlarını överseniz örnek bir insan yetiştirirsiniz. Meselâ yolda yürürken çocuğunuz yerden bir çöpü alıp çöp kutusuna attığında ‘âferin benim akıllı çocuğuma’ derseniz kibirli bir çocuğa sebep olur, ‘yoldaki çöpleri alıp da çöp kutusuna atmak güzel bir Müslüman vasfıdır, âferin öyle çocuklara’ deyip davranışı özendirirseniz örnek bir insan olma yolunda evlâdınıza gerçekten yardımcı olmuş olursunuz. Verdiğimiz örnek gibi, çocuğunuza sevdirmek şartıyla İslâmî kâideleri aşıladığınızda, her türlü güçlüğe rağmen doğru davranan hem kaliteli hem de mesut bir nesil yetiştirmiş oluruz. İşte müjdelenen nesle giden yol bu belki; ancak unutmadan şunu da belirtmeliyim ki hidâyet ve tevfik Allah'tandır, bunları Rabbinizden istemeyi bir an bile sakın ola ihmâl etmeyin. Misâfir olduğumuz şu dünyâda Rabbimizin emri doğrultusunda yaşamamız nasîb olması duâsıyla... Sözü bir kez daha Said Nursi Üstâda verelim: 

“Sen burada misâfirsin. Ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misâfir olan kimse, berâberce getiremediği birşeye kâlbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Ve kezâ, bu fânî dünyâdan da çıkacaksın. Öyleyse, aziz olarak çıkmaya çalış.”

Temmuz 2019, sayfa no: 48-49

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak