Ara

el-Fettâh (cc)

el-Fettâh (cc)

el-Fettâh (cc): İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan. Bilinmezlik perdesini kaldırıp gerçeği ortaya koyan. Gerçeği görebilmeleri için kalplerin ve basîretlerinin üzerindeki perdeleri kaldıran. Bütün anlaşmazlıkların hakemliğini yapmak sûretiyle mutlak adâleti gerçekleştiren, hak ile bâtılı birbirinden ayırıp durumu açıklığa kavuşturan, mazlumlara yardım eden, mü’min kullarına iyilik, rızık ve hayır kapılarını açan, onlara kurtuluş yollarını gösteren, zaferler nasîb eden anlamında Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. el-Fettâh isminin, Adl, Muksit, Rahmân, Rahîm, Latîf, Bâsıt, Muğnî, Mukît, Rezzâk isimleriyle anlam yakınlıkları vardır. Peygamber Efendimiz, bu ismi esmâ-i hüsnâ içerisinde saymıştır. (Tirmizî, Daavât, 82.)

Kur’ân-ı Kerîm’de el-Fettâh ismi sâdece şu âyette geçmektedir: “De ki, Rabbimiz (kıyâmet günü) hepinizi bir araya toplayacaktır. Sonra aranızda hak ile hükmedecektir. O, Fettâh olan/hakīkati apaçık ortaya koyan ve her şeyi hakkıyla bilendir.” (Sebe 34/26) Allâh’ın Fettâh ismi, Rahmân ismi gibi herkese şâmildir. Denemek için kâfirlere de rızık kapılarını açabilir. (Bak: En’am 6/44) Rızık ve bolluk kapıları kendilerine açılanlar, îmandan yoksun iseler kendilerini kandırmasınlar. Bu durum onların doğru yolda olduklarına delâlet etmez. Kâfirlere nīmet verilmesi onlar için istidraçtır. Şunu da unutmamak gerekir ki îman ve sālih ameller, Allâh’ın dînine yardım etmek bu ismin tecellî etmesinin vesîlelelerindendir. Konuyla ilgili âyet gāyet açıktır: “Oysa (helâk edilen) ülkelerdeki toplumlar, (elçilerinin getirdiği hakīkate) îmân edip (dürüst ve erdemlice davranarak kötülüklerden) sakınmış olsalardı, (onları elbette helâk etmezdik; tam tersine) yerin ve göğün bütün nīmet ve bereketlerini önlerine sererdik! Ne var ki hakīkati bile bile inkâr ettiler; Biz de onları, yaptıklarından dolayı cezâlandırdık!” (Â’raf 7/96)

Allah Teâlâ’nın ilmi, hikmeti, yaratması, adâleti, kudreti ve irâdesiyle de alâkalı olan bu güzel isim hayâtın her alanında her an tecellî etmektedir. Tüm varlıklara ve onların içerisinde insanlara nīmetleri yağmaktadır. O’nun bize açtığı hayır kapılarıyla maddî ve mānevî varlığımızı devâm ettirdiğimiz gibi, O’nun Fettâh isminin tecellîsiyle de huzurunda mutlak adâlet esasları üzerine hesâba çekileceğiz. Zerre kadar haksızlığa uğratılmayacağız. Yaptıklarımızın karşılığını tastamam alacağız ve Allâh’ın izniyle cennetin kapıları el-Fettâh isminin tecellîsiyle açılacaktır.

El-Fettâh isminden gerekli nasîbini alan bir Müslüman; hayrın, güzelliğin, iyinin, yararlının, adâletin, cömertliğin, takvânın, verânın, haşyetin, îmânın ve İslâm’ın anahtarıdır. Bu özelliklerinden dolayı Müslümanlar tüm sıkıntıların çözüm makāmı olmalıdırlar. Hem mānevî sorunlar, hem de maddî sorunlar bu isimle müsemmâ Müslümanların elinde çözülmelidir. Hayra anahtar, şerre kilit olmayan bir Müslüman bu isimden gerekli payını almamıştır. Özelikle gönüllerdeki îman kapısını açabilmek için el-Fettâh ismiyle vasıflanmak şarttır. Zîrâ el-Fettâh ismiyle ahlâklanan Müslümanlar, dāvet, tebliğ, tebşir, inzar, cihad ve diğer görevlerini bu isimden aldığı şuur ve nasible hakkıyla yapmaya çalışırlar. Fettâh isminin üzerinde tecellî ettiği kimse, her zaman adâletle karar verir. Hak ile bâtılı, haklı ile haksızı ferâsetiyle ayırt eder. İster kendi hakkında, isterse başkaları hakkında olsun adâletten ayrılmaz. Kimseye zulmetmez; torpil yapmaz. Günahların büyük ve küçüklerine karşı duyarlıdır. Adâletin, üzerinde toplumsal anlamda tecellî edeceği siyâsal kurumu; dârü-l İslâm’ı inşâ etmek için cihad ve türevlerini ikāme etmek de el-Fettâh isminden alınan payın insana yansımasıdır. Bu isimle muttasıf bir Müslüman, bütün mazlumlara kucak açar; onların problemlerini çözüme kavuşturarak umut olur. Açların, yetimlerin, yoksulların, zayıfların ezilmemesine çalışırlar ve tüm zayıfların hesaplarının kendilerinden sorulacağının bilinciyle yaşarlar.

Mayıs 2022, sayfa no: 32-33

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak