Ara

el-Azîz (cc)

el-Azîz (cc)

el-Azîz (cc): Yenilmeyen yegâne gâlip. Mutlak sûrette güç, kuvvet ve şeref sâhibi, kendisine hiçbir varlığın gücünün yetmediği, aksine, dilediği her şeye gücü yeten, emir ve irâdesine kâinatta bulunan hiçbir varlığın karşı koymasının mümkün olmadığı varlık anlamında, Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. Yüce Allâh’ın el-Azîz oluşu Kur’ân’da onlarca âyette vurgulanmıştır. Bu güzel isim âyetlerde; Hakîm, Kavî, Rahîm, Ğafûr, Alîm, Vehhâb, Ğaffâr, Kerîm ve Cebbâr sıfatlarıyla berâber de kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz de el-Azîz ismini esmâ-i hüsnâ içerisinde saymıştır. (Tirmizî, Daavât, 82.) el-Azîz ismi; Azîm, Cebbâr, Aliyy, Kebîr, Müteâl ve Muktedir isimleriyle anlam yakınlığı içermektedir.

Azîz isminin karşıtı olan zillet, zâfiyet ve âcizlik Allah Teâlâ için muhâldir. Mutlak anlamda izzet Allâh’ındır. Müslümanlara verilen izzet îzâfidir. Müslümanlar izzetlerini Allâh’a îmandan alırlar. Îman gitti mi izzet de, şeref de kalmaz. Allah Teâlâ’nın güç ve kuvveti zâtındandır. Yaratılanlarla kıyaslanmaz. Her şey onun “ol” demesine bağlıdır. İstediği olur, istemediği olmaz ve kimse de onu herhangi bir şeye zorlayamaz. Kâinattaki her şey O’nun azametini müşâhede etmektedir. İrâdî olarak buna evet deyip ikrâr edenler Müslümanlardır. Hayattaki tüm hâdiselere inkâr zâviyesinden bakıp tesâdüfe bağlayan kâfirlerin Yüce Allâh’ın azametinden aldıkları zerre kadar nasipleri yoktur. Allah Teâlâ azametini ve kudretini şu âyette tüm mevcûdâta îlân etmiştir: “سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ” “Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, dâimâ Allâh’ın (sınırsız kudret, güç, kuvvet ve azametini övgüyle anarak) yüceltmektedirler. (Şu muhteşem kâinât nizâmı içerisinde yer alan her şey, kendisini yaratan Allâhu Teâlâ’nın her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olduğunu haykırmakta, O’nun sonsuz ilim, kudret, merhamet, hikmet, iyilik, adâlet ve benzeri sıfatlarını gözler önüne sermektedir. Eğer çevrenizdeki varlıklara ibret nazarıyla bakacak olursanız, her zerresinin Allâh’ı zikrettiğini duyacak, göreceksiniz.) Gerçekten O, sonsuz kudret ve hikmet sâhibidir. ”(Saff 61/1)

Müslüman bir şahsiyetin el-Azîz isminden alması gereken nasip; mutlak izzetin Allah Teâlâ’ya âit olduğunu bilerek hiçbir kâfirin, münâfık ve müşrikin yanında izzet aramamasıdır. Bu bağlamda İslâm’a karşı din olmak iddiasında olan ideolojilerin sâhiplerine izzet atfetmemek, önlerinde el bağlamamak, şahıslarını putlaştırmamak, sözlerini kânunlaştırmamak, isyanda itâat etmemek, kınayıcının kınamasından korkmadan yöneticilerin eksiklerini yüzlerine söylemek, emperyalist devletleri ilâhlaştırmamak, küllî irâdeyi gücü elinde tutanlara hasretmemek Müslüman şahsiyetin bu isimden aldığı nasiple doğru orantılıdır. Müslümanların, izzet makâmı olan siyâsal otoriteyi Müslüman olmayanlara teslîm etmemeleri gerekir. Müslümanların velâyetleri kâfirlere ve zâlimlere gasben verilmiş ise Müslümanların hak sâhiplerine tekrar emânetlerini tevdi etmeleri için çalışmaları ve cihâd etmeleri bu isimden aldıkları nasiple mukayyettir. Hasbelkader bu makamlara Müslümanca düşünmeyen kimseler gelmişse onlara seyyidim/efendim diye hitâb etmek izzet sâhibi Müslümanda olmaması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, münâfıklara ve kâfirlere yüceltici ifâde kullanmaktan Müslümanları men etmiştir. Fertler nasıl ki el-Azîz isminden gerekli payı alarak farklı ve güçlü bir şahsiyet olabiliyorlarsa, Müslüman yöneticilerin, siyâsal anlamda bu isimden gerekli nasîbi alarak ülkelerini îman, ahlâk, ibâdet, hukuk, adâlet, sosyal ilişkiler, teknik ve iktisâdî bakımdan da dünyânın en güçlüsü yapmaları gerekir. Bu sâyede İslâm’a olan düşmanlıklar azalır. Müslümanlara yapılan saldırılar durdurulur. Siyâsal izzet ümmetin izzetine açılan bir kapıdır. Unutmayalım ki örnek âile yapısıyla, yüksek ahlâkıyla, dengeli cezâ sistemiyle, askeriyle, savunma sanâyisiyle, âdil gelir dağılımıyla, maddî ve mânevî kalkınmasıyla, insan gücüyle, hukûkuyla ve insânî ilişkilerindeki güzellikle dünyâda bir numara olamayan halkı Müslüman ülkelerin siyâset adamları; Allâh’ın (cc) el-Azîz isminden hiç pay almamışlardır.

Nisan 2021, sayfa no: 34-35

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak