Ara

Editörün Yazısı

  Ülkemizde yaygın olan hurâfelerden biri de fala bakmak, “fal açmak” âdetidir. Fal hurâfesi ile okumuşu da câhili de meşgûl olmaktadır. Bu ayki sayımızda bu konular üzerinde durmaya çalıştık. Bâzı insanlar da “Fala inanmıyoruz ama eğlence olsun diye açtırıyoruz” diyorlar. Bu düşünce doğru değildir. İslâm Dînine göre hangi şekilde olursa olsun fal baktırmak ve falcının söylediklerine inanmak yasaktır. Bu hususta Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: “Ey inananlar! Şarap, kumar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felâha erişesiniz.”  Konuyla ilgili olarak Allah Elçisi Peygamberimiz (s.a.v) de şöyle söylemiştir: “Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk kabûl etmek, ufak taşlar (nohut, bakla, fasulye, iskanbil kâğıdı, kahve telvesi vs.) ile fal açmak, kum üzerine hatlar çizmek, bunlardan geleceğe dâir hükümler çıkarmak sihir ve kehânet çeşidindendir.”Bu ilâhî emirlerden açıkça anlaşılıyor ki, fal yasak bir davranış olup haram kılınmıştır. Haram olan her davranışın şakası da helâl olmaz. Bu bakımdan eğlence için dahi olsa, falcıların dediklerine ve fala inanmak câiz değildir. Bir diğer konu ise büyüdür. Pek çoğumuz büyünün ne olduğunu, ne maksatlarla yapıldığını az-çok biliyoruz. Ancak büyünün kökenlerine pek inmediğimizden bu bilgiler kulaktan dolma bilgiler olarak hâfızalarımızda kalmıştır. Büyü, kötü usûller kullanılarak insanın irâdesinin elinden alınmasıdır. İrâdesi elinden alınan kişiler, büyü yapanların veya yaptıranların istediği yönde hareket ederler. Büyü ister iyi niyetle yapılsın, ister art niyetle yapılsın bu kadere müdahale anlamına gelir. Oysa Allah (cc) her kulunun kaderini belirlemiş ve ona cüz’î bir irâde vermiştir. İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür. Doğum ile ölüm arasında kalan zamanını Yüce Allâh’ın (cc) ihsân ettiği irâdesi ile değerlendirir. Büyü yapılan kişi, irâdesinden mahrum bırakıldığı için mâsumdur, savunmasızdır. İrâdesi büyü yoluyla gasp edilen kişi iyilik yapmaya yönelemez. Tehlikeleri fark edemez. Büyü yapılan kişinin hâli, bir başkasının kumandasıyla hareket eden bir robotun hâlinden farklı değildir. Unutmamalıyız ki, hiç kimse Yüce Allâh’ın (cc) izni olmadan bir şey yapmaya muktedir değildir. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve verimli geçmesi duâsıyla, faydalı bilgilerle sizleri başbaşa bırakıyoruz efendim, hayırlarla kalın.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak