Ara

Editör'den...

Editör'den...

Allâh’a Tutunma: İ’tisam

Bu kelime kök itibarı ile “tutma, önleme” ve “beraber bulunma” anlamlarında olup, Allâh’ın (cc) kuluna gelebilecek kötülükleri önlemesine “ismet”, kulun Allâh’a (cc) sığınması, O’nun korumasına dâhil olma cehd ü gayretine de “isti’sam” denilmiştir. “İ’tisam” ise “zayi olmaktan korunmaya ve başkasına ihtiyaç hissetmeyecek şekilde Allâh’a tutunma” davranışıdır.

Allâh’a Tutunma

“Şüphesiz, Allah inananları savunur.” (Hac, 22/38) 

Allâh’a tevekkül etme; O’nunla korunma, O’na sığınma, kulun, her türlü ihtiyacını O’ndan istemesi, her türlü himaye ve müdafaasını O’ndan talep etmesidir. Böyle bir talebin meyvesi ise -i’tisam’ın derinliği ayrı bir husus- Allâh’ın, kulunu görünen ve görünmeyen her türlü kötülük ve tehlikeden muhafaza edip korumasıdır. Çünkü; “Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.” (Hac, 22/38) âyet-i kerimesinin sarahati ile hiç şüphesiz, inananları koruyan ve savunan Allâh’tır.

“Allâh’a tutunma” hasleti ve ahlâkı, maksadına doğru giden yolcunun doğru yolda kalmasını, yolda başına bir iş gelmemesini, yol için gerekli güç, azık ve korunma gibi temel vesileleri temin eder.

Selâm ve duâ ile…

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak