Ara

Dünyevîleşme

Dünyevîleşme

Günümüz hayırlı, imtihânımız kazançlı olsun.

Sayısız nīmetlerle donattığı dünyâyı yaratıp emrimize veren Allâh’a hamdolsun. Bu dünyâda nasıl yaşamamız gerektiğini ortaya koyan Peygamber Efendimiz’e salât ve selâm olsun.

Allâh’ım!

Bir oyun, eğlence, süs, mal-mülk ve evlat sāhibi olma, bunlarla övünme, insanı cezbeden aldatıcı bir metā, geçici bir yurt kıldığın bu dünyâ hayâtında istikāmet üzere yaşamayı bizlere nasîb eyle.

Dünyâ hayâtını, âhiret hayâtını kazanmamıza vesîle eyle.

Bu dünyânın her yönüyle bir imtihân alanı olduğunu bilip aldanmayan, Allah’tan gāfil olmayan kullarından eyle.

Yağmurla biten ve yeşeren, sonra bir doğal âfetle yok olup giden bitkiler gibi gelip geçici olan bu dünyâya aldanmayan kullarından eyle.

Âhiretin yok sayıldığı, metafiziksel olanın küçümsendiği, insanların dînî değerlerden koparılarak māneviyatsızlık girdâbına sokulmak istenildiği bir dünyâda gençliğimizi ve bizi bu tehlikeli akımlardan, dünyevîleşme virüsünden muhâfaza eyle Allâh’ım!

Servet edinmek için helâl-haram tanımayan, makāma gelebilmek için şahsiyetini zedeleyen, hazlara erişmek için rûhunu çürüten, insanları memnûn etmek için Senden müstağnî kalan kullarından eyleme bizleri yâ Rabb!

Allâh’ı biraz tanır biraz tanımaz gibi, Allah hem varmış hem de yokmuş gibi davranmaktan bizi ve neslimizi muhâfaza eyle.

Lüks, israf, şehvet düşkünlüğü, tüketim çılgınlığı, ihtiras, şımarıklık, insanları küçük görme gibi hallerden, bizi dünyâya hızla bağlayan ve âhireti unutturan yönelişlerden, tutum ve davranışlardan muhâfaza eyle Allâh’ım!

Kuru zâhidlikten, ham softa kaba yobazlıktan, modernist yaklaşımdan koru. Kur’ân-ı Kerîm merkezli, Hazreti Muhammed şahsiyetli, ālim, ārif ve sālihler rehberliğinde istikāmet üzere olmayı bizlere nasîb eyle.

Hz. Muhammed Efendimiz (sav) gibi, dünyâdan nasîbini unutmadan, rızān üzere yaşamayı cümlemize nasîb ve müyesser eyle Allâh’ım!

Âmîn, velhamdu lillâhi Rabbil ālemîn.

Mart 2022, sayfa no: 52-53

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak