Ara

DİDAR

DİDAR
Kısa adı DİDAR olan Dînî İlimler ve Değerler Araştırma Merkezi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında resmen faaliyetlerine başladı. Önceki yıllarda alt yapısı oluşturulan ve Safa Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren DİDAR, bu sene itibâriyle ve geçmiş yılların da tecrübesiyle, büyük bir heyecanla kendi kurumsal kimliği altında çalışmalarına hız verdi.   DİDAR, İslâmî ilimlerin yeniden ihyâsını, millî ve mânevî değerleri önceleyen bir anlayışla yola çıkmaktadır. DİDAR, imam-hatip liselerine ve ilâhiyat fakültelerimize aslâ bir alternatif değil, bilakis yardımcı rolündedir. DİDAR, târih boyunca kudretli âlimleri yetiştiren kitapları ve programları kendisi için esas edinmiş, geleneğinden kopmadan geleceği inşâ gayretinde olan bir kurumdur.   Dînî İlimler ve Değerler Araştırma Merkezi; hâfızlık, lise, ilâhiyat ve ihtisas ana başlıkları altında müfredatlar uygulamaktadır. Hâfızlık programı; Kur’ân-ı Kerîm’i seven, onu kendine arkadaş edinmiş, onun mânâsına vâkıf ve Kur’ân hizmetini hayâtına temel edinmiş idealist hâfızları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lise müfredâtı ise; okul derslerinde başarılı, kendisine gelecek adına hedef koymuş, yeterli miktarda İslâmî ilimlere vâkıf ve özgüveni olan ahlâklı bireyler oluşturmayı amaçlamaktadır. DİDAR’ın önemli çalışma alanlarından olan ilâhiyat programı da; mihrâba yakışan, temel İslâmî ilimlerde söz sâhibi, ana kaynaklara mürâcaat edebilen, tenkit eden ama inkâr etmeyen, İslâmî ilimleri bir kültür olarak değil, her şeyden önce amel etmek için tahsil eden, ahlâk ve mâneviyâtı önceleyen, sünneti hayâtının merkezine koyan hakîkî hocaefendiler yetiştirmeyi gâye edinmektedir. İhtisas bölümü de ilâhiyat müfredâtının devâmı olup ilim edebine sâhip, ilimle irfânı cem eden, mezhep imamlarının izinde olan, toplumdaki problemleri tespit ve teşhis edip gerekli çalışmaları yapacak âlimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Merkezi İstanbul olan DİDAR, her vilâyetimizde hizmet verecek şubeler açıp, oralarda bulunan gençliğimizin yetişmesine katkı sunmak istemektedir.    Mesut Çakır  (Kasım-2017)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak