Ara

Dervişin Künyesi 1

Serkeş atın üzerine vurulan yük onu uysallaştırdığı gibi, bütün putların anası durumunda bulunan ana put nefsin ıslahı için de az yemek, az konuşmak, az uyumak, uzlet ve riyazetle ibadet ve tâât gereklidir. Nefsi deve kuşuna benzetirler. Yük taşı dediklerinde kanadını, uç dediklerinde de tabanını gösterir. "Evliya-i Kirâmın himmetleriyle istiğfarını, tevhidini, salat-ü selâmını, tefekkür-ü mevtini, Allah ve Rasulüne muhabbetimizi temin olacak rabıtanı, zikrini yap." denildiğinde, "Yapamam" , "Aşık, sadık, salihlerle marifet semasına uç" denildiğinde, "Uçamam" diyen kimsenin hali, biraz önceki misalde geçen deve kuşuna benzer. İrşadımız için, ıslahımız için bir asker künyesini nasıl ezbere sıralıyorsa bir mü'min, bir derviş de şu esasları bilir ve tatbik eder: 1- Helal gıda almak, az yemek, oruçtan faydalanmak. Ateşle uslanmayan, zemheri cehennemiyle yola gelmeyen nefsin ıslahı, oruç ve midenin bir müddet aç kalmasıyladır. Peygamber Efendimiz (Sav), "Ey gençler topluluğu! Evlenin. Buna gücünüz yetmezse oruç tutunuz..." buyuruyorlar. Materyalist düşünce, kapitalist görüşün tesiriyle tıka basa üç öğün yiyoruz. Sıddıklar günde bir vakit yer ve oruçtan faydalanırlar. Bir kısım hastalıklar için; mesela şeker hastalarına "Tahdit (sınırlama) var, perhiz yok." derler. 2-Kur'ân-ı Kerim'i mânâsıyla okumak, ahlakıyla ahlaklanmak, namazı huzurla kılmak. Bir kısım sözde irşadcıların, tekmil-i sülûk (manevi gelişme, ruhi olgunluk, letaifler, letaifi âlem-i emr ve letaifi alemi halk, kalb, ruh, sır, ahfi ahfa, nefs, zikri kûl, zikri sultani, nefy-ü isbat, murakabeler) yapıldıktan sonra Kur'ân-ı Kerim okuyabilirsiniz demeleri cidden çok büyük bir hatadır. Başta farz-ı ayn olan bilgiler (namaz, oruç, hac, zekat, cihada ait vb) sonra da nafile olan evrad ve ezkar çekilir. Hafız olanlarımız günde bir cüz, diğerleri durumlarına göre her gün Kur'ân-ı Kerim'den okumayı âdet edinmelidirler. Esad-ı Erbili (ks), dergahta müridânâ Kur'ân-ı Kerim okumalarını tavsiye ederler, müridândan üç günde hatmedenler olurdu. Sami Ramazanoğlu (ks), Kur'ân-ı Kerim'i bilmeyen yaşlılara bile okumalarını, öğrenmelerini tavsiye ederlerdi. Cenâb-ı Hakk, hayatımızı Kur'ân-ı Kerim'le süslesin.

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak