Ara

Cihad

Cihad

Kur’ân-ı Kerîm okurken Zâriyat Sûresi’nin ellinci âyet-i celîlesi çok duygulandırdı. Biz ne yapıyoruz, Rabbimiz ne buyuruyor? “O halde Allah Teâlâ’ya koşun.”

 • Küfürden îmâna,
 • Günahdan, tevbe ile tâate,
 • Zikrullâha devamla, gafletten uyanıklığa,
 • Cehâletten ilme,
 • Nefsânî arzulardan takvâya,
 • Şüpheden yakîne, kat’î ve kesin inanca,
 • Şeytânın hîlesinden Rabb Teâlâ’ya koşun.

İbrahim Edhem’e (ks) sorarlar:

–  Neden duâmız kabûl olmuyor?

– Ey Basra halkı, hâlinizi inceledim. Kalbinizin günahlarla ölmüş olduğunu anladım. Ölmüş kalplerin duâsı kabûl olmaz, der.

Halk sorar:

– Ne türlü günahlarla kalbimiz ölmüş?

Büyük Velî 10 tane günah sayar. Bunları da şöyle sıralar:

 • Allâh’ı tanıdığınızı söylüyorsunuz, ama emirlerini tanımıyorsunuz. 
 • Kur’ân-ı Kerîm’i okuyorsunuz, ama muhtevâsıyla amel etmiyorsunuz. 
 • Peygamber’i sevdiğinizi söylüyorsunuz, ama sünnetini sevdiğinizi göstermiyorsunuz.
 • Şeytânın düşmanınız olduğunu söylüyorsunuz, ama onunla dostluktan aslâ geri kalmıyorsunuz.
 • Cenneti sevdiğinizi söylüyorsunuz, ama ona lâyık bir amel işlemiyorsunuz.
 • Cehennemden korktuğunuzu iddia ediyorsunuz, ama ona götürecek fiillerden geri kalmıyorsunuz.
 • Ölüm haktır diyorsunuz, lâkin hak olan ölüme hiç hazırlık yapmıyorsunuz.
 • Din kardeşinizin ayıbı ile uğraşıyor, kendi ayıbınızı hiç görmüyorsunuz.
 • Allâh’ın lütfettiği nimetleri bolca tüketiyor, ama hiç şükretmiyorsunuz.
 • Ölülerinizi gömüyorsunuz, bir gün sizin de gömüleceğinizi düşünmüyorsunuz.

Elhamdülillah, îmanda yakîn, ibâdette takvâ, ahlâkda ahlâk-ı hamîde yolu olan tarîkat-ı âliye mensûbuyuz. Sıddîk-ı Âzam ve Ali Kerremallâhü Veche (r. anhüma) Hazretlerine emânet edilen zikr-i hafî ve cehrî, nakşî ve kâdirî yolunun muhibleriyiz. İtâat etmekle mükellef olduğumuz, Kur’ân ve Sünnet çizgisinden ayrılmayan pîrân-ı izâmın yolundayız.

Kendimize hedef olarak Şehid Hasan el Bennâ’nın sıraladığı esasları baş tâcı edinen kimseleriz.

 1. Gâyemiz Allah,
 2. Önderimiz Rasûlullah (sav),
 3. Hayâtımız Kur'ân,
 4. Yolumuz cihad,
 5. En büyük arzumuz Allah yolunda şehîd olmaktır.

Vakfımızın hizmetlerinden biri, “Kâfirlere karşı malınızla, canınızla ve dilinizle cihâd ediniz!” (Redd-ül-muhtar) Hadîs-i Şerîf’idir. Bu Muhammedî (sav) esâsa dayanarak “Yenidünya Dergisi”ni kurduk. Rabbimize sonsuz hamdolsun, belli bir noktaya geldik. Her bir nüshası gönlümüze şifâ, rûhumuza gıdâ olan dergimize, her bir ferdimizin en az bir abone temin edeceğinde şüphemiz yoktur.

Bir araya geldiğimiz günlerde, dergimizin insanların hidâyetine vesîle olması için birçok kimseye ulaşmasını istişâre edelim.

En az haftanın bir günü mutad görüşmelerimizi müteakib “Yenidünya Dergisi”ni konu edinelim.

Yaptığımız her işte İlâhî rızâyı gözeten kimseler olarak, Allah Teâlâ yolunda cihad olan yayınımızda gösterdiğiniz çabadan dolayı teşekkür ederim.

Ordumuzun muzaffer olmasını candan temennî eder, her birimizin murâbıt, cihad eri olarak hazır beklediğini bildiririm. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

Mart 2018, sayfa no: 4-5-6

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak