Ara

Çalışma ve Başarının Altın Kuralları

Çalışma ve Başarının Altın Kuralları

Çalışma ve Başarının Altın Kuralları

Ali Fuad Başgil

1. Çalışmak için müsâit gün, saat ve ilham bekleme; bil ki her vakit ve her köşe çalışmanın en müsâit yeridir.

2. Bir günde yapman lâzım gelen işi, bir dersi, bir vazîfeyi ertesi güne bırakma! Zîrâ her günün derdi gibi işi de kendine yeter.

3. Bir zamanda yalnız bir tek işi yap, yalnız bir ders, bir kitap hattâ bir fasıl üzerinde çalış; tâ ki dikkatin ve kuvvetin dağılıp zayıflamasın.

4. Başladığın bir işi, bir dersi, bir kitâbı, bir vazîfeyi yapıp bitirmeden bir diğerine başlama! Yarıda kalan iş başlanmamış demektir.

5. Bir günün işini bitirdikten sonra ertesi günde ne iş yapacağını kararlaştır!

6. Çalışmaya oturduğun zaman, bütün rûhî ve bedenî kuvvetinle kendini o işe ver; ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık ol!

7. Çalıştığın bir iş üzerinde karşılaştığın bir güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme! Ve bil ki yılgınlık, maskeli bir tembelliktir; yine bil ki çalışma sevgisi, güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlüğü yenmekten hâsıl olan mânevî lezzet eşsiz bir zevktir.

8. İşinde rastladığın bir güçlüğü evvelâ parçala; sonra her parçayı sırayla yenmeye çalış!

9. Devamlı, irtibatlı çalış! Çalışmayı uzun fâsılalarla kesip terk etme; tâ ki çalışma îtiyâdın körlenmesin.

10. Bir iş üzerinde yorulursan, dinlenmek için işini değiştir veya çalışma hızını

yavaşlat; fakat dinlenme bahanesiyle aslâ boş oturma. Tâtil aylarında bile yavaş ve az da olsa çalış!

11. Verimli çalışmayı sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de, "Eh bugün şu kadar saat çalıştım, yetişir" deme; çalışmanın sonucuna ve öğrendiğine bak!

12. Çok düşün ve bil ki çalışmak, muhakkak hareket etmek veya okuyup yazmaktan ibâret değildir.

13. Bir işe başladığın, bir dersi öğrenmeye koyulduğun zaman telâş edip sabırsızlanma; yol al, fakat acele etme; sindirerek çalış ve öğren!

14. Gece yatağına uzandığın zaman, o gün ne yaptığını ve ne sonuçlar aldığını düşünmeden ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyuma!

15. Bir işe, öfkeli ve sinirli iken karar verme; bekle, öfken geçsin!

16. Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla; faydası çok, zararı az olan şıkkı tercîh et!

17. Sebât eyle! Damlaya damlaya göl olur ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla taşı bile deler.

18. Yaşlıların tecrübesinden faydalan! Tecrübe edilmişi boş yere yeniden tecrübeye kalkışma ki pişman olmayasın!

19. İşin başında iyice düşün! Son pişmanlık fayda vermez.

20. Hayâtın ve tutacağın yol hakkında tereddüde ve kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman, fikrini ve reyini soracağın kimseyi iyi seç!

21. Başarına mağrur olma! Bil ki gurur, gelecekteki başarıların en büyük düşmanıdır.

(Ali Fuad Başgil, Gençlerle Başbaşa)

Mayıs 2020, sayfa no: 64

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak