Ara

Böbrekleri Temizlemek

Böbrekleri Temizlemek

Düzenli olarak yapılan böbrek temizliği hayâtınızı kurtarabilir. Çünkü böbrek, karaciğer kadar yenilenebilir bir organ değildir. Bir kez meydana gelmiş böbrek hasarlarının tam anlamıyla ortadan kaldırılabilmesi de nâdiren mümkün olabilmektedir.

Böbrek hasârının önüne geçin! Böbrekleriniz için gün içinde dâimâ doğal tedbirler alın veya bir böbrek temizliği uygulayın. Burada size böbrekleriniz için nasıl bir temizlik ve bakım uygulayacağınıza, vücûdunuzun zehirsizleştirilmesine böylece nasıl yardım edeceğinize ve zayıflamış yorulmuş böbreklerin yenilenmesini nasıl sağlayacağınıza dâir seçenekleri sunmaya çalışacağız.

Böbrek Temizliği Yapmak Zorunludur

Böbrek temizliği bir mecbûriyettir. Çünkü böbreklerin organizmada çok sayıda fonksiyonları ve vazîfeleri vardır velâkin zayıf böbrekler bu işlerin üstesinden gelemeyecektir.

 

Böbrekler Zehirleri Vücuttan Atar

Böbrekler, karaciğer ve bağırsaklarla birlikte bizim en mühim zehirlerden arındırma ve temizleme organlarımızdır. Bunlar iyi ve düzgün çalışmadığında vücutta toksin birikimi ve sonunda da yavaş yavaş gelişen bir komple zehirlenme ortaya çıkar. Bu durum da çeşitli rahatsızlıklar meydana getirebilir.

 

Böbrekler Kan Üretir

Vücutta kan yapımında böbrekler de yer alır. Bir hormon üretip kemik iliğinde kırmızı kan hücreleri (alyuvar/eritrosit) yapımını teşvik eder. Böbrek zayıflığı; kansızlık/anemi, yorgunluk ve performans kaybı ile birlikte seyredebilir.

 

Böbrekler Mineral ve Asit-Baz Dengesini Düzenler

Böbrekler asit-baz dengesi husûsunda vücuttaki ilk adrestir. Böbreklerde problem ortaya çıktığında aynı zamanda mineral eksikliği ve bir gizli asidoz (kronik ‘asit fazlalığı’) da meydana gelebilir.

 

Böbrekler D vitaminini Aktive Eder

Böbreklerde D vitamininin ön aşaması olan madde aktif D vitaminine çevrilir. Bir böbrek problemi D vitamini eksikliğine de yol açabilir. D vitamini eksikliği de neredeyse bütün hastalıkların oluşmasına katkıda bulunur.

 

Sağlıklı Böbrekler Sağlıklı Kemikler

Böbrekler kemik sağlığı için de son derece mühim organlardır. Çünkü vücutta asit fazlalığıyla birlikte mineral ve D vitamini eksiklikleri, kemiklerin istiyor olabileceği en son şeylerdir. Bir mineral eksikliği durumunda, kemikle alâkalı olan mineraller kalsiyum, magnezyum, potasyum, silisyum ve bor azalır. D vitamini eksikliği de bağırsaklardan yeterli miktarda kalsiyum emilimine mâni olur; vücutta asit fazlalığı durumunda da bu asitleri nötrleyecek mineraller vücut tarafından kemiklerden çekilir.

Böbrekler Kan basıncını/Tansiyonu Düzenler

Zayıflamış böbrekler çoğunlukla yüksek tansiyon sebebidir. Yüksek tansiyon vakalarında böbreklerin de muayene edilmesi uygun olur.

Böbrek Temizliği Böbrek Zayıflığına Mâni Olur

Sağlıklı bir beslenme ve hayat tarzıyla birlikte düzenli olarak yapılacak böbrek temizliği ağır hastalıklara karşı bir korunmadır.

Böbreklerin Zayıf Düşme Sebepleri

 • Sağlıksız beslenme
 • Çok az su içmek
 • Fazla kilo/Obezite
 • Kronik yüksek tansiyon
 • Diyabet/Şeker hastalığı
 • Gut Hastalığı:

Ürik asit vücutta pürinlerin yıkımı netîcesi ortaya çıkan bir metabolizma ürünüdür. Pürinler bilhassa et, balık, deniz ürünleri ve soya ürünlerinde bulunur. Kandaki ürik asit konsantrasyonu belli bir değeri aştığında kristalize olur ve ürik asit kristallerini oluşturur. Bu kristaller dokularda ve eklemlerde depolandığında gut hastalığı ortaya çıkar ve böbreklerde depolandığında da böbrek taşları yâni ürik asit taşları meydana gelir. Sıklıkla ikisi birarada gözlenir: Gut hastalığı ve ürik asit taşları. Gut hastalığı tesbit edilmiş hastaların böbreklerini de gözetim altında tutmaları gerekmektedir.

 • Tekrarlayan böbrek taşları
 • Tekrarlayan idrar yolları ve mesâne enfeksiyonları
 • Alkol ve/veya sigara kullanmak
 • İlaçlar
 • Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar (İbuprofen, aspirin vb.)
 • Ağrı kesiciler
 • Antibiyotikler
 • Kemoterapi ilaçları
 • Kontrast maddeleri

 

Böbreklerin Zayıf Düştüğü Hissedilmez

Böbrek hasarları çok uzun müddet sessiz seyredebilir. Kişinin bir şikâyeti ve hasta olduğundan haberi yoktur. Gördüğü belirtileri de böbreklerinden bilmez. Çünkü başağrısı, yorgunluk, sırt veya karın ağrıları başka hastalıklara da âit olabilir veya sıklıkla ciddiye alınmaz.

Ciddî böbrek hastalıklarından korunmak için yapılacak bir böbrek temizliği mecbûrîdir ve aynen bağırsaklar ve karaciğer için olan önlemler gibi düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Böylece böbreklerin ve berâberinde bütün vücûdun sağlığını uzun vâdeli korumak mümkün olacaktır.

 

Böbrekleri Temizlemenin Gâyesi

Böbrek temizliği derken kastedilen, bir tedbirler kataloğudur:

 

 • Böbrekler yıkanacaktır ve bu işlem böbreklerin işlevlerini kolaylaştırır. Toksinler, metabolizma artıkları ve depolanmış çok küçük böbrek taşları böylece vücuttan daha kolay atılır.
 • Böbrekler doğal bitki çaylarıyla dezenfekte edilir ve zararlı mikropların yerleşmesi zorlaşır.
 • Böbrek taşı varsa ve onları eritmek/çözmek mümkünse buna dâir yöntemler kullanılır.
 • Kısacası, böbreklerin yükünü hafifletmek, işlerliğini muhafaza etmek ve yenilenme kâbiliyetini korumak için mümkün olan herşey yapılacaktır.

 

Böbrek Temizliği

Komple böbrek temizliği çok çeşitli önlemler içerir. Şimdi bunları sıralayacağız, sonrasında ise bunların nasıl birleştirilebileceğini anlatacağız:

 1. Yeterli miktarda su içmek böbrek taşı oluşumuna mâni olur

Yapılan çalışmalardan biliniyor ki yalnızca her gün kâfi miktarda su içildiğinde bile böbrek taşı oluşumu tehlikesi neredeyse tamâmen ortadan kalkıyor. Tekrarlayan böbrek taşı oluşumu yaşayan ve bundan kurtulmak isteyen insanlar için bilhassa mühim olansa şu:

Gece uykuya gitmeden önce -uykudayken kalkıp tuvalete gitme tehlikesi ortaya çıkacak olsa bile- her zaman bir bardak daha su içilmeli. Böbrek taşına karşı korunmada işe yarayacak olan bu son bardak suyu içiş son derece önemlidir çünkü aksi hâlde -böbreği taş oluşturma meylinde olan insanlarda- gece boyunca taşın ilk kristalleri oluşacak olabilir.

Dikkat: Böbrek fonksiyonları çok azalmış (diyaliz hastalarında olduğu gibi %5-10’a düşmüş) insanlar içecekleri su miktârını hekimlerinden öğrenmelidir.

 

 1. Limon Sulu Su Böbrek Taşlarını Çözer

Gün boyu içilen suyun bir kısmına bir miktar tâze sıkılmış limon suyu katıldığında limondaki sitrat bâzı böbrek taşlarını tam olarak çözebilir. Bilhassa ürik asit taşları, kalsiyum içeren taşlar ve sistin taşları, sitrattan zengin sulardan son derece fazla etkilenir. Limon suyunun yanısıra sulandırılmış (ve tabii tâze sıkılmış) portakal suyu da kullanılabilir.

 

 1. Alkolden Kaçının

Alkol karaciğerde endojen ürik asit oluşumunu tetikler ve bunun vücuttan atılmasına da mâni olur. Böylece böbreklerde alkol dolayısıyla ürik asit taşları oluşması tehlikesi ortaya çıkar. Bütün alkollü içecekler idrar atımını çoğaltır ve bu şekilde vücûdun kuruması riskini arttırır, bu da taş oluşumunu kolaylaştırır. Alkol her hâlukârda böbrekler için bir tehlikedir. Dahası, karaciğer vücûda alınan alkolün sâdece % 90’ını metabolize edebilir. Kalan kısım değişmemiş halde böbreklere ulaşır ve orada hassas böbrek dokusuna zarar verebilir.

 

 1. Böbreklere Özel Otlar

Çeşitli otlar böbrekler üzerinde çok şifâlı etkilere sâhiptir. Bunlardan bâzıları altın başak, ısırganotu, karahindiba, atkuyruğu, ardıç meyvesi, huş ağacı yaprağı ve yulaftır.

Altın başak meselâ yüzyıllardır Avrupa’da mesâne ve idrar yolları enfeksiyonları ve böbrek taşlarını tedâvide ve bunların oluşmasını engellemede kullanılır. İdrar söktürücü, antioksidatif ve antibakteriyel özellikleri vardır. Ayrıca maya mantarları ve koli bakterilerine karşı da çok etkilidir ve bunların her ikisi idrar yolları hattâ böbrek iltihabına sebep olabilir.

Isırganotu da hârika bir böbrek bitkisidir. Isırganotunun kökü prostat problemleri için çok iyiyken yaprakları mesâne ve böbrek problemlerini hafifletmek ve önlemek için kullanılır.

Isırganotu bitkisel sterinler, lignanlar ve antioksidatif etkili flavonoidler açısından zengindir ve bu maddelerin faydaları şöyledir:

 • Mesâne ve böbrek hücre duvarlarını kuvvetlendirmek
 • İltihap oluşturucu etkenleri durdurmak
 • Bakterileri ve zehir maddelerini idrar yoluyla atmak üzere idrar miktârını arttırmak
 • Böbrek taşı oluşumuna mâni olmak
 1. Böbrekler İçin Probiyotikler

Çoğu böbrek taşı (bütün böbrek taşlarının %70’i) oksalik asit ve kalsiyumun kristalli bileşiği olan kalsiyum oksalat’tan oluşur. Sağlıklı bir bağırsak florasına sâhip olan her insan Oxalobacter formigenes ismindeki bağırsak bakterilerine de sâhiptir ve bu bakteriler oksalik asitten oksalat taşlarının oluşmasına mâni olabilir.

Sık olarak antibiyotik kullanan insanlarda bu bakteri -yapılan çalışmalara göre- zâten bulunmaz ve bu kişiler böylece kalsiyum oksalat taşları oluşması açısından yüksek oranda risk altındadır. Bu gösteriyor ki, böbrek taşlarını önlemede öncelikle bağırsak florasını yenilemek mühimdir.

 1. Böbrekler İçin Bağırsak Temizliği

Bağırsaklara çok yüklenilmiş olduğu durumlarda istenmeyen birçok madde (zehirler, tam hazmedilememiş besinler, bakterilerin toksik salgıları, gazlar) kana karışır. Bu durumda karaciğer de ağır yük altındadır çünkü o kanın bağırsaklardan sonraki ilk durağıdır ve zararlı maddeleri vücuttan mümkün olduğunca çok miktarda uzaklaştırmalıdır. Eğer bağırsaklardan çok fazla zararlı madde geldiyse karaciğer hepsini birden nötralize edemez ve bu durumda da böbreklerin yükü artar. Çünkü karaciğer toksik maddelerin bir kısmını, idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırılması için böbreklere iletmiştir. Yâni sağlıklı ve temiz bağırsaklar hem böbreklerin hem de karaciğerin yükünü azaltabilmektedir.

 1. Böbrekler İçin Karaciğer Temizliği

Böbrekler, bağırsaklar ve karaciğerin sağlıklı olduğu oranda sağlıklı olabilmektedir. Bir bağırsak temizliği işleminden sonra karaciğer temizliğini de düşünmek veya en azından bâzı tedbirleri günlük hayâtımıza almak gereklidir.

 1. Böbrekler İçin Beslenme Tarzı

Beslenme her organ için büyük önem arzeder. Beslenme ile böbrek sorunlarını önlemek ve ortadan kaldırmak konusunda çok şey yapılabilir. Hem de sağlıklı bir beslenme sâyesinde fazla kilolardan kurtulunur. Obezite, böbrek hastalıkları ve taşlarını da kapsayan her türden kronik hastalık için risk faktörüdür. Böbrek taşının çeşidi bilinince onun yokedilmesi veya yenilerinin oluşmaması için bir doğru beslenme yolu tutulabilir.

Meselâ ürik asit taşlarında pürin açısından fakir beslenme çok iyidir. Bazik beslenme pürince fakirdir. Pürin içeriğince en zengin olan yiyecekler et, balık (bilhassa derisi), sakatat, salam, sosis, bira ve soya ürünleridir.

Kalsiyum oksalat taşlarında (bağırsak florası yeniden inşâ edildiği esnâda) oksalik asitçe zengin gıdâlar geçici olarak azaltılır ve bilhassa magnezyumca zengin gıdâlarla beslenilir.

Kalsiyum fosfat taşlarında, en fazla fosfat ihtivâ eden salam, sosis, eritme peyniri ve çikolatadan sakınılır. Yine burada da magnezyum takviyesi yapılır.

Hangi taş çeşidi olduğu ya da böbrek taşının mevcut olup olmaması farketmez; tercih edilen beslenme bitki bazlı, tabii ve hayâtî maddelerce zengin, mümkün olduğunca yaşadığımız topraklarda yetişmiş ve mevsiminin ürünü olan gıdâlardan oluşan bir beslenme olmalıdır.

Buna ilâve olarak, bilhassa böbrekler için faydalı tesirleri olan özel gıdâlar da beslenmemize eklenebilir:

 1. Böbrekler İçin Özel Gıdâlar

Böbrekler üzerinde çok iyi etkileri olan bâzı yiyecekler şunlardır:

 • Kuşkonmaz
 • Yeşil sebzeler
 • Maydanoz
 • Tam (kepekli/kabuklu) pirinç
 • Kereviz suyu
 • Soğan
 • Tere

Bu yiyeceklerin hepsi idrar söktürücü etkiye sâhiptir, taş oluşumuna mâni olur ve küçük boyutlu taşların yok edilmesine yardımcı olur.

Ayrıca, günde 2 defa en az 20 gr olacak şekilde kabak çekirdeği yiyen erkekler hem prostat sorunlarından korunmuş olur (veya mevcut prostat probleminde iyiye gitme olur), hem de bu hareket mesâne ve idrar yolundan (üreterlerden) böbreklere kadar tüm idrar yollarına yardımcıdır.

 1. Şekerden Vazgeçin

Şeker tüketimi, oluşması muhtemel bütün taşların üretilmesini arttırır, bu yüzden böbreklerin iyiliği için artık hiç şeker tüketilmemesi en iyisi olacaktır.

Endüstriyel şekerin bilhassa da endüstriyel fruktozun tüketilmesi böbrek hastalıklarına sebep olabilir. Bilim insanlarının çalışmalarında ortaya çıkan netîce şu ki, şeker kandaki ürik asit seviyesini yükseltiyor, obezite ve diyabet oluşumunu kolaylaştırıyor. Bu üç faktör de kısa veya uzun vâdede böbrek sağlığına zarar veriyor.

Şekerle tatlandırılmış ve gazlı olan içecekler/meyve suları bilhassa tehlikeli görünürken tatlandırıcı madde eklenmiş içecekler de böbrekler üzerinde menfî etkiye sâhip. Böbrekler için en iyisi temiz su, tatlandırılmamış bitki çayları ve sulandırılmış/seyreltilmiş sebze suları tüketmektir.

 

 1. Az Tuz

“Az tuz” hiç tuz kullanmamak demek değildir. Geleneksel beslenmemiz çoğunlukla tuzca zengindir. Bu durum kandaki mineral madde dengesini bozar ve böbreklerin dengeyi düzeltebilmek için çok uğraşması gerekir.

Sağlıklı ve doğal bir beslenme, tuzu anlamlı miktarda azaltmakla elde edilir. Bu bir anlamda hazır yiyeceklerin hemen hemen hiç tüketilmemesi demektir çünkü bu yiyecekler çok bol tuzlanmaktadır. Ayrıca, deniz tuzu veya kayatuzu gibi tabii tuzlar kullanılmalıdır.

 

 1. Magnezyum Kaynaklarından En İyi Şekilde İstifâde Edilmelidir

Magnezyum, kalsiyum içeren böbrek taşlarının oluşmasına mâni olabilir. Magnezyum kalsiyumun vücutta olması gereken yerde olmasına yardımcı olup idrarla çok miktarda atılmasını engelleyebilir. Böylece de kalsiyumun böbreklerde depolanması riski azalır.

İdeal olan, magnezyum ihtiyâcını normal beslenmemiz dâhilinde karşılamaktır. Çok şiddetli magnezyum eksikliklerinde ise hazır magnezyum preparatları kullanılabilir.

Fakat magnezyumca zengin böbrek taşları da vardır ve böyle bir durumda magnezyum eksiğinin nasıl tedâvi edileceği mutlakâ hekime danışılmalıdır.

 1. Böbrekleri Sıcak Tutmak

Böbrekler soğuk hârici başka hiçbir şeyden bu kadar nefret etmezler. Sıcaklık böbrek fonksiyonlarını aktive eder, böbreklere kan akımını daha kolay ve iyi hâle getirir; böbreklerin daha kolay yenilenmesine ve sağlıklı kalmasına vesîledir.

 

 1. Böbrekler İçin Deasidifikasyon (Asitten Arındırma)

Böbrekler vücuttaki asit-baz dengesinin ana düzenleyicilerindendir ve onlar bu vazîfelerini yerine getiremediklerinde vücutta asit fazlalığı olması da beklenmelidir.

Asit fazlalığı (pH değeri düşüklüğü) bilhassa ürik asit ve kalsiyum oksalat taşları oluşumuna yol açar hattâ vücutta hücre içi asit fazlalığı da oluşur. pH değerinin normalden yükselmesi de fosfat taşları oluşumuna sebeptir.

Sağlıklı bir beslenme idrarda pH değerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

 

 1. Böbrekler İçin D Vitamini

Böbrekler vücutta D vitamininin aktive edilmesinden de sorumludur. Böbrekler zayıflayıp hastalandığında ise bu işlem tam anlamıyla gerçekleşemez ve kişide D vitamini eksikliği meydana gelir.

Aynı zamanda şu da biliniyor ki D vitamini eksikliği böbrek hastalıkları oluşumu açısından bir risk faktörüdür. Fakat hangisi öncelikli bilinemiyor: Zayıflamış böbrekler mi D vitamini eksikliğine sebep olur yoksa D vitamini eksikliği mi böbrekleri zayıflatır?

Her hâlukârda kemikler tehdit altındadır, diş sağlığı ve tabii ki vücûdun genel sağlığı da, çünkü D vitamini eksikliği hemen hemen bütün hastalıklarla bağlantı içindedir.

Kaynak:

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/nierenreinigung.html#ixzz3eXg5vnGa

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/nierenreinigung.html#ixzz3eXg5vnGa

 Ekim 2022, sayfa no: 58-63

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak