Ara

Bir Kab Hacmine Göre Alır

Bir Kab Hacmine Göre Alır

Alış-veriş merkezine giderken parasız pulsuz gidilmez. Mânevî alış-verişin bol olduğu üç aylara giriyoruz.

“ Muhabbet harçlığı alsam
O cânın dâiresin bulsam”

buyurduğu gibi Üstâzımızın. Her an öyle değil mi? Cenâb-ı Hakk’ın nefhası, rûhânî nîmeti her zaman yayılır. Gönül kapısı açık olanlar istifâde eder.

Esad-ı Erbilî Hazretleri, “mürşid-i kâmiller şarkdan doğan güneş gibidir. İnanç penceresi açık olanlar faydalanır.” buyurur. Tecellîlerin, rahmetin ve mağfiretin sağanak hâlinde yağdığı günler elbette farklıdır.

Büyüklerimiz, “pazarımızı açtık, müşteri olan alsın” demiştir. Abdülkâdir Geylânî (ks) buyurur: “Hazînemizden kişi, kâbiliyetine göre alır. Meselâ namazdaki huzur, kalbin nûruna göredir. Nefs-i emmârede olanla, mutmainne seviyesinde olan aynı değildir.”

Keşfi açık olan sâlik, gönüllere akan feyzi görünce, Pîr Efendimiz der, “herkes kabiliyetine, kabının hacmine göre alır.”

Şah-ı Nakşbend Hazretlerine üstâzı şöyle seslenir: “Evlâdım seni mânen kandırmak için gönül memelerim kurudu.”

Gönül hazînemizi varlıklı hâle getirmek için şu üç husûsu hiçbir zaman unutmayalım:

  1. Âzâlarımızı her türlü isyandan koruyalım.
  2. Kalbimizi gözetelim.
  3. Rabbimizin azametini tefekkür edelim.

Ârifân-ı İlâhî buyurur:

Receb ayı cefâyı terk, tevbe, ibâdet, tâatlerin verimli, sâbikûn olanların ayıdır.

Şâbân-ı Muazzam amel, vefâ, muhabbet, hizmet, Zâhid olanların, günahların bağışlandığı, muktesid, hayra koşanların ayıdır.

Ramazân-ı Şerîf doğruluk ve safâ, Cenâb-ı Hakk’a yakınlık, nîmet ayı, hayırların doğduğu, âsîlerin bağışlanmayı umduğu aydır.

Zünnûn-i Mısrî (ks): Receb-i Şerîf ekim ayı, Şâbân-ı Muazzam sulama ayı, Ramazan-ı Şerîf hasat ayıdır.

Allah Teâlâ’nın ayı olan Receb-i Şerîf’de rahmeti, Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz’in ayı olan Şâbân-ı Muazzam’da mağfireti, ümmetimin ayı buyurulan Ramazân-ı Şerîf’de ateşden âzâd olmayı ümîd ederiz Mevlâ’mızdan.

Mart 2020, sayfa no: 4-5

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak