Ara

“Az Yiyen” Zihnen Genç Kalıyor / Ferda Ümit Gedik

“Az Yiyen” Zihnen Genç Kalıyor / Ferda Ümit Gedik

Az yiyenlerde yaşlanma sürecinde yavaşlama olur. Görünüşe bakılırsa bilhassa beyin düşük kalorili beslenmeden faydalanır. Beyindeki yaşlanma süreçlerinde ve hâfıza problemlerinin oluşmasında yer alan 900 gen, az kalorili beslenmeyle frenlenebiliyor. Elbette kalori azaltması düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Kaloriyi %30 oranında azaltmak en etkili oran olarak tesbit edilmiştir. Diğer bütün miktarlar daha az etkilidir.

Az Yiyenler Kesinlikle Kârda

Daha az yemek yemek direkt olarak zâfiyete düşmeyi ifâde etmez. Daha az yemek en doğru gıdâları seçerek şuurlu beslenmeyi hedefler; fakat aynı zamanda daha yavaş yemeyi, çok iyi çiğnemeyi ve böylece daha az yiyecekle –diğer çok miktarda yiyen insanlar gibi- tam doyma hissini elde etmeyi ifâde eder.

Birçok insan az yemenin yetersiz beslenme olduğuna inandığı için az yemek sağlıksız kabûl edilir. Fakat sağlıklı olarak yenen az miktarda yiyecek, günlük kalori alım miktârı milimi milimine hesaplanıp sözde günlük enerji ihtiyâcına uygun ayarlanan bir beslenmeden sıklıkla daha sağlıklıdır.

Daha Az Kalori – Sporda Daha Çok Başarı

Rus doktor Galina Schatalova sporda verimli olmanın, çok daha iyi netîcelere ulaşmanın tam doğru hesaplanmış sporcu beslenmesinden ziyâde ufak öğünlerle gerçekleştirilebileceğini bildiriyor.

Tabii ki bu konu üzerinde tam bilimsel olarak çalışılmalı. Araştırma dünyâsının yeni vardığı bilgiler gösteriyor ki normal görülen ve beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen kalori miktarları organizmada düşük kalorili bir beslenme kadar yüksek oranda iyi sonuçlar sağlamıyor.

Amerikan NYU Langone Medical Center’dan Prof. Stephen. D. Ginsberg ve meslektaşları bir çalışmada, düşük kalorili beslenmenin hâfıza problemleri ve demans/bunama hastalıklarının oluşmasına mâni olabildiğini ortaya koydular.

 

Daha Az Yiyenlerin Alzheimer’a Yakalanma Oranı Daha Düşük

Beslenmede kalori azaltıldığında bunun berâberinde sağlık için avantajlar getirdiği ve az yiyenlerde yaşlanma genlerinin aktivitesinin durduğu daha önceki çalışmalardan zâten biliniyordu. Profesör Ginsberg ve sinir bilimi bilim insanlarından oluşan takımı, tümü yaşlanmaya bağlı zihin/hâfıza problemleriyle alâkalı 900 genin aktivitesindeki değişiklikleri isbatlamayı başardılar.

Kalori Azaltılınca Beynimizin Performansı Artar

Dişi fârelerde demans riskinin erkek fârelerden daha yüksek olduğu görülmüştür (bu durum insanlarda da aynı şekildedir). Bu bilgi ışığında Ginsberg ve takımı bir grup dişi fâreyi gözlemledi.

Grubun yarısındaki fârelere her zaman beslendikleri kalori miktârı yem verildi. Grubun diğer yarısının yiyeceğinin kalorisi ise %30 oranında azaltıldı. Araştırmacılar orta ve ileri yaşta olan fârelerin beynindeki hipokampus bölgesini inceledi. Alzheimer bulguları en erken olarak beynin bu bölgesinde gözlenebilir. Düşük kalorili beslenmenin 900 gen üzerindeki müsbet etkisiyle fârelerin Alzheimer’dan korunmuş olduğu tesbit edildi.

Az Yiyenler Zekâ Testlerinde Daha İyi Bir Sonuca Ulaşıyor

Benzer netîcelere 2013 yılında Society for Neuroscience da ulaştı. Prof. Li-Huei Tsai ve arkadaşları aynı şekilde beslenmedeki kalori miktârı ve hâfıza problemleri arasındaki irtibâtı inceledi ve %30 oranında kalori azaltımının zekâ ve hâfıza testi sonuçlarını daha iyi hâle getirdiğini keşfetti.

Siz de sağlıklı ve dengeli olan fakat miktar olarak ‘serçe gibi’ yiyen ve buna rağmen iyi ve canlı hisseden insanlardansanız orada durun. Kendinizi kandırmayın, sağlıksız bir iş yapıyorsunuz. Ve eğer âilenizde böyle az yiyen biri mevcutsa o zaman onun hakîkaten sağlıklı, çeşitli ve dengeli beslenip beslenmediğine dikkat edin fakat onu çok miktarda yemek yemeye zorlamayın.

 

Az yiyenler, birçoğumuzun bugünlerde kaybetmiş olduğu ve bizi aşırı kilodan ve bununla bağlantılı medeniyet problemlerinden koruyan sağlıklı ‘yeme içgüdüsü’ne hâlâ sâhip olabilirler.

Kaynak: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/wenig-essen-ist-gesund-100023.html#ixzz3oHM7JCbt

 

Eylül 2022, sayfa no: 14-15

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak