Ara

Arpa Çimi - En iyi Gıdâ Maddesi

Arpa çimi gezegenimizin en kıymetli gıdâ maddelerinden biridir. Onun kendine has hayâtî maddeler terkîbi, alışılmamış bir yoğun besleyicilikle birleşmiştir. Arpa çimi yalnızca hârika bir besin maddesi değildir, aynı zamanda son derece etkili bir ilaç/devâ da olabilir. ARPA ÇİMİ – HAYÂTÎ MADDE ZENGİNLİĞİNDE ZİRVE Arpa (Hordeum vulgare) -diğer birçok hubûbat gibi- buğdaygiller âilesine mensuptur. Arpa tohumu toprağa ekildiğinde oradan uzun yeşil bir sap yâni arpa çimi yetişir. Bu bitki oldukça sâde ve gösterişsizdir fakat görünüşe aldanmamalı. Arpa çiminde besleyici maddeler, vitaminler, mineraller, ikincil bitki maddeleri ve antioksidanların eşsiz bir kombinasyonu vardır. Bu özellikleriyle onunla rekâbet edecek başka bir gıdâ maddesi yok gibidir. ARPA ÇİMİ – BESİNLERİN DENGESİ Japon bilim adamı Dr. Yoshihide Hagiwara onlarca yıl önce 200’den fazla yeşil yapraklı sebze üzerine araştırma yaptı ve bu sebzeleri birbirleriyle karşılaştırdı. Arpa çiminin analiz edilen diğer bütün sebzelerden daha fazla mineral madde, eser element, vitamin, klorofil, bioflavonoid ve enzim ihtivâ ettiğini tesbit etti. Bu araştırmada ortaya çıkan bilgilere göre arpa çiminde:
 • İnek sütündekinin 11 katı kalsiyum
 • Ispanak ve brokolide bulunanın 5 katı demir
 • Tam buğdaydakinin 4 katı B1 vitamini
 • Portakaldakinin 7 katı C vitamini
 • Hayvansal kaynaklı en zengin çinko içeriği kadar çinko vardır.
Hagiwara’yı büyüleyen yalnız bu zengin içerik değildi, ihtivâ edilen maddelerin dengesi de hayranlık vericiydi. Taze arpa yapraklarında o zamana kadar araştırılan bütün bitkilerden daha dengeli bir besleyici madde konsantrasyonu vardı. ARPA ÇİMİ ASİT-BAZ(ALKALİ) DENGESİNİ KORUR Modern beslenme tarzının temelinde çok işlenmiş tahıl mâmülleri, işlenmiş süt ve et ürünleri gibi asit üreten besinler vardır. Vücutta asit artışı da genel keyifsizlik hâline sebep olur ve birçok medeniyet hastalığının temel sebebidir. Arpa çimi en bazik/alkali gıdâlardan biridir. Suyu düzenli olarak içilirse vücûdun pH değerini düzenler, mineral depolarımızın eksiklerini tamamlar ve her bir hücremizi zararlı etkilere karşı korur. GERGİN BİR CİLT İÇİN ARPA ÇİMİ Arpa çimi ayrıca Proantosiyanidin adında son derece etkin bir antioksidan madde içerir. Proantosiyanidin vücut hücrelerimizi serbest radikaller ve toksinlerden koruyabilir ve bağışıklık sistemi hücrelerimizi de destekler. Böylece arpa çimi iltihaplı hastalıklar, enfeksiyonlar ve hattâ kansere yakalanma riskini azaltır. Proantosiyanidin cilt ve bağ dokusu için iki yoldan faydalıdır. Deri hücreleri ve onların aralarında bulunan bağ dokusu hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korurken cildi gergin ve elastik tutar. Diğer yandan da lif(fiber) proteinlerini onarır ve cilt tekrar eski gergin hâlini kazanabilir. Kan damarı duvarları da lif proteinlerini ihtivâ eder ve arpa çimindeki bu madde kalp-damar/dolaşım sistemi için tek başına mühim bir koruyucudur. ARPA ÇİMİ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Tayvan Çin Tıp Üniversitesi Beslenme Departmanı’ndaki bilim insanları arpa çiminin zararlı/kötü LDL-kolesterolü düşürdüğünü bildirdi. LDL-kolesterol çok yüksek miktarda olduğunda atardamarları tıkayabilir ve kalp enfarktüsü ve inmeye sebep olabilir. Araştırmacılar, yüksek kolesterole sâhip 36 hastadan oluşan bir gruptaki her bir hastaya 15’er gram arpa çimi özütü verdiler ve bu şekilde 4 haftalık bir tedâvi sonrası LDL-kolesterol değerlerinin belirgin olarak düştüğünü tesbit ettiler. Bilim insanları aynı zamanda, kanda dolaşan zararlı serbest radikal miktârının da bu şekilde belirgin olarak düşürülebildiğini keşfettiler. Bu çalışma aynı zamanda gösterdi ki C vitamini (meyveler), E vitamini (fındık, fıstık, ceviz.., bitkisel sıvıyağlar) ve arpa çimi kombinasyonu kolesterol seviyeleri üzerinde en iyi bir tesire sâhiptir ve varsa önce vücuttaki C ve E vitamini eksiklikleri giderilmelidir. Fakat arpa çimi yalnız kolesterolü düşürmez. Kolesterolde asıl tehlikeli olanı yâni onun oksidasyonunu da durdurur. ŞEKER HASTALARI İÇİN ARPA ÇİMİ Tip-II diyabet hastalarıyla da arpa çimi ile birkaç çalışma gerçekleştirildi. Bu kişi grubu yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon ve şişmanlık gibi birçok risk faktörünü aynı anda taşıyordu. Arpa çimi hem kan şeker seviyesi hem de kolesterol değerlerini son derece olumlu etkileyebildiği için arpa çimi tozundan yapılan yeşil içecek, şeker hastaları için en çok tavsiye edilmeye değer bir besin desteğidir. ARPA ÇİMİ SUYU EN KUVVETLİ ANTİOKSİDANLARI İÇERİR Arpa çiminin çok enteresan tesirlerinin önemli bir sebebi onun antioksidanlar açısından zengin olması olabilir. Arpa çiminde Saponarin, Lutonarin isimli nâdir antioksidanlar ve Flavon-C-Glikozid grubundan 6 antioksidan daha bulunur. Tek başına Saponarin, tanıdığımız en kuvvetli antioksidan olan E vitamininden çok daha kuvvetlidir. California Üniversitesi Çevre Toksikolojisi bölümünden araştırmacılar arpa çimindeki bu antioksidatif tesirin, oksidatif stresle meydana gelen bütün hastalıklarda kullanılabileceğini açıkladı. Bu hastalıkların içine bilhassa kronik iltihaplı hastalıklar, kalp-dolaşım rahatsızlıkları ve bâzı kanser çeşitleri girmektedir. FİLİZLENDİRİLMİŞ ARPA DERİ KANSERİNİ DURDURUYOR Kore Andong Üniversitesi School of Bioresources’daki bilim insanları yakın zamanda son bahsedilen nokta üzerinde bir bilgiye daha ulaştılar: Arpanın kanser düşmanı olma özelliğini keşfettiler. Çok genç/tâze arpa çiminden, arpa fidesinden son derece etkili bir bitki maddesi izole edildi. Bu madde Lunasin’di ve deneylerde yalnız cilt kanserinin oluşumuna mâni olduğu gözlenmedi, aynı zamanda meme kanseri hücrelerinin gelişimini durdurabildiği de tesbit edildi. Arpa çimi bilhassa cilt için daha başka koruma mekanizmalarına da sâhiptir. Yukarıda bahsedilen Proantosiyanidinlerin yanısıra meselâ Glikozil izoviteksin’i ihtivâ eder. Burada bahis mevzuu olan, hücrenin çekirdeğine kadar nüfûz edebilen ve burada kalıtım maddesi DNA’yı serbest radikallerden koruyabilen özel bir antioksidandır. Glikozil izoviteksin koruma görevini güneş ışınları altında da devâm ettirir. E vitamini bu şartlar altında hızla bozunurken arpa çimi yaz güneşi UV ışınlarına karşı son derece faydalı olabilir. FİLİZLENDİRİLMİŞ ARPA MEME KANSERİ HÜCRELERİNİ DURDURUYOR Arpa çimi sâdece cilt kanserinde değil prostat ve meme kanserlerinde de pozitif netîceler verebiliyor. Prostat kanseri vakalarında, hastaların hayat tarzlarında büyük değişimler ve arpa çimi içeceği kullanımıyla iyileşebildiklerine dâir bugüne kadar yalnızca hastaların kendi tecrübe beyanları mevcuttur. Meme kanserindeki iyileştirici etki ise laboratuvar deneylerinde gözlenmiştir. Filizlendirilmiş arpadaki Lunasin dolayısıyla meme kanseri hücrelerinin daha fazla büyüyemedikleri görülmüştür. Arpa çiminin insanlarda kanser durdurucu etkisi husûsunda elbette daha da fazla araştırma yapılması lâzımdır. ÜLSERATİF KOLİT (COLİTİS ULCEROSA) İÇİN: FİLİZLENDİRİLMİŞ ARPA Ülseratif kolit şiddetli karın ağrısı, gaz şikâyeti, bağırsak kanaması, büyük abdesti tutamamaya kadar giden ishal ataklarıyla seyreden kronik iltihâbî bir bağırsak hastalığıdır. İshaller sebebiyle vücuttaki besin depoları da boşalır ve sonrasında hastada bağırsak kanseri gözlenmesi muhtemeldir. Ülseratif kolitin geleneksel tıbbî tedâvisi çoğu zaman birçok yan tesire sâhiptir; bunları hafifletmek için her fırsattan faydalanılmalıdır. Tokyo’da yapılan bir çalışmada araştırmacılar 18 ülseratif kolit hastasında inceleme yaptı. 4 haftadan uzun bir sürede deneklerin yarısı için alışılmış iltihap durdurucu ilaçlar kullanılırken diğer yarısına günde, filizlendirilmiş arpadan imâl edilmiş 30 gram besin desteği kullandırıldı. Çalışmanın sonunda arpa kullanan grup, hastalık belirtilerinde kayda değer iyileşme olduğunu bildirdi. İlaç grubuyla karşılaştırıldıklarında belirgin olarak daha az ishal atakları ve ağrı yaşamışlardı. Testler, filizlendirilmiş arpadan elde edilen preparatın/ilacın bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayısını çoğalttığını da ortaya koydu. ARPA ÇİMİ BAĞIRSAKLARA 6 ŞEKİLDE YARDIMCIDIR Filizlendirilmiş arpanın ve arpa çiminin ( sıralanan 6 madde boyunca kısaca “Arpa” diyeceğiz) bağırsaklar üzerindeki müsbet etkisi bağırsaktaki florayı canlandırmaktan ibâret değildir. Uzun vâdeli bir iyileşme sürecini berâberinde getirebilecek en az 6 farklı etki mekanizması daha tesbit edilmiştir:
 1. Ülseratif kolit bağırsak florasının ağır hasar görmesiyle seyreder ve aynı zamanda ortamda toksin artışı olur. Arpa, sindirim sisteminde bağırsak bakterilerine dost bir ortam oluşturur. İnsanlar için faydalı olan bakteriler tekrar artar, toksinler inaktif hâle getirilebilir, iltihap oluşma süreci tersine döner ve hastalık belirtileri zayıflar.
 1. Arpa, iltihâbı teşvîk eden bir madde olan ve ülseratif kolitin tipik kronik-iltihaplı sürecinden sorumlu olan Epitel NF-k’yi azaltır.
 1. Arpa gaitadaki/dışarı çıkmadaki su miktarını düzenler ve ishal daha seyrek gözlenir.
 1. Arpa özel bir proteini ve yine özel bir lif maddesi olan Hemiselülozu ihtivâ eder. Bunların her ikisi bağırsak mukozasına hücre tâmiri ve yeni hücre inşâsında yardımcı olur.
 1. Arpa çimi klorofilce zengindir ve klorofilin bütün faydalarını bize sunar. Klorofil bağırsak kanseri tedâvilerinde çok olumlu sonuçlara vesîle olmuştur. Ülseratif kolitin muhtemel sonuçlarından birisi bağırsak kanseri olduğundan, buna mâni olma çabaları abartılı olarak görülmemelidir.
 1. Arpa çimi; bir yandan bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri sebebiyle tabii olarak, diğer yandan da sâhip olduğu -buğday çimine göre daha- az şeker muhtevâsıyla Candida mantar enfeksiyonlarında seçilmesi gereken çimdir.
Bâzı noktalarda filizlendirilmiş (aktive edilmiş) arpadan da bahsedebiliriz. Arpa 2 gün boyunca suda yumuşatılmalı ve sonra tüketilmeden önce yalnızca birkaç gün daha filizlendirilmelidir. Tabii ki çok iyi bir bağırsak sağlığı tek başına, ruh hâlinin olağanüstü düzelmesine sebeptir. Düşmüş kolesterol ve kan şekeri değerleri de daha fazla mutluluk ve ümit/güven vesîlesi olabilir. Ayrıca arpa çiminin somut bir antidepresif etkisi olduğu gözlenmektedir. ARPA ÇİMİ RUH HÂLİNE DE ŞİFÂLI Arpa çiminin ruh hâlini/morali yükseltici etkisi, triptofanca zengin bir beslenmeye destektir (triptofan ile beyinden mutluluk hormonu serotonin salgılanır) ve serotonin seviyesini arttıran her metod için de aynı durum geçerlidir. Ümit Gedik Kaynak: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/gerstengras-ia.html#ixzz3K1viPfg9

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak