Ara

Altının Kıymetini Sarraf Bilir

Efendimiz (s.a.v.) ashabıyla birlikte otururlarken, Ali (k.v.) içeri girer. Peygamberimiz (s.a.v.)'in yanı başında oturan Sıddîk-ı Azam (r.a.), Ali (r.a.) ye yer verir. Bu tavırdan memnuniyetlerini izhar ile Efendimiz (s.a.v.), Âlimin kıymetini yine âlim bilir." buyururlar. Ağrı'da bulunuyordum. Mahmut Bıyıklı kardeşimiz, Üstazımız hakkında bizden malumat istedi. Kendisinin sorularını cevaplarken, yukarıda arz ettiğim hadise hatıramda canlandı. Biz kimiz ki, Hakk Teala'nın velisi, ârif-i billah, bir mürşid-i kamil hakkında kelâm edebilelim. Kendisinden evrat ve ezkâr almaya gelenlere, "Yahyalılı Hasan Efendiden ders alın" diyen, Hızır (a.s.) ın yoldaşı, Ladikli Ahmet Ağa rahmetullahi aleyh varken, bize söz mü düşer? 1973 yılında, Medine-i Münevvere'de kendil ziyaret etmeyi talep eden, Üçlerden Paşa Hazre Yedilerden Dörtyollu Fırıncı Mehmet Efendi Erde Ahmet Şahin ve sevenleri, "Hasan Efendi nezaketli veli" derken, onu takdir edip, baş tacı ederken, bize söz mü düşer? Esad-ı Erbîlî'nin (k.s.) aşçısı, Medine-i Münevvere mücavir Tevfik Babalar, Abdulgaffar Babalar, S Ramazanoğlu'nun (k.s.) 'kendisini bilmeyen veli' diye tanımladığı, Mersinli Yusuf Amcalar daha neler neler, "Kıymetini Hasan Efendi'nin, takdir edin" dedikten sonra bize söz mü düşer? Bunlardan Tevfik Baba, "Artık ben yolcuyum Ahirete, ancak size söyleyebilirim sırrımı Has Efendi' der ve şunları anlatır: "Sami Efendi Haremeyn'in, Mekke ve Medine'nin kutbudur. Huzur-ı Nebi (s.a.v.) de cenazesi kılınanları, rahmet melekleri karşılayıp azap meleklerini girdirmiyorlar içeriye" der ve daha nice sırlardan bahseder. Rahmet-i Rahmân'a kavuşan Konyalı Dişçi Baba, H. Mehmet Lekesiz, Kayserili H. Şaban Kavafoğlu, Adanalı Bakkal Hasan Efendi, manevi şirketin ortaklarından H. Ahmet Atasayar, ayaklarına kapanan Mustafa Erbil Beyler, Esad-ı Erbîlî ve Sami Ramazanoğlu'nun (k.s.) halifelerinin hepsi sitayişle, övgüyle bahsederlerken Üstaz-ı Alîmizden, bize söz mü düşer? Şu anda hayatta bulunanlardan Bandırmalı Ali Efendi, "Onun yüzüne çok bakın. Cennet ehlinin siması Hasan Efendiye benzer. Hakk Teala'ya açılan binlerce kapının arkasında o görünür. Ama en son kapıda duran Hasan Efendi'dir. Onu Yahyalılar zannetmem ki tanısın." der. Manevi kardeşi Tahir Hocamız gözyaşlarıyla, "Arş'ın direklerinden biri olan Hasan Efendi kardeşimin, ah tabutuna konan tozları yalasaydım." diye, hasretini dile getirir. İzmirli Dursun Aksoy amcamız ve ismini sayamayacağımız nice hayırlı kimseler Üstazımızdan bahsederken daima "Hasan Efendi başka" demişlerdir. Rüştüne ermemiş, maddeten ve manen olgunlaşmamış bizlere, onlara karşı itaat, rabıta ve muhabbet düşer. Hayatı Kur'ân olan, iman ve takva ile kemâle eren büyüklerimizi, ancak Zât-ı Kibriya anlatır Kitâb-ı Kerîm'inde. "Şüphesiz iman edip, salih amel işleyenler, işte onlar yaratılanların en hayırlısıdırlar. Onların Rableri katındaki mükâfatı, altından ırmaklar akan Adn Cennetleridir. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah Teala onlardan razı olmuştur. Onlar da O'ndan razı olmuşlardır, işte bu (mükâfat), Rablerinden korkanlar içindir."(Beyine, 98/ 7- 8) Yaşantısı Sünnet-i Seniyye olan büyüklerimizin vasfı, Hadîs-i Şerifte şu şekilde belirtilir, Ebû Zer (ra)in rivayetiyle:"Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse, kalbinin kilidini açar (Gayb âlemini, Ceberut âlemini, Lâhût âlemini ve on sekiz bin âlemi, dünya ve âhireti apaçık görür.). Gönlüne yakîn nûru ve sıdk, (kafi ve kesin inanç, şüpheden uzak iman ve doğruluk) yerleştirilir. Kalbi öğüt ve tavsiyeyi kabul eder. Gönlü selâmette olur. (Kin, kibir ve hasetlikten ve sair nefsânî hastalıklardan kurtulur.) Dili doğru olur. Tabiati, yaşantısı güzel olur. Kulağı hak sözleri işitir. Kalp gözleri de açık olur." Allâhımız aramızdaki kalbinin kilidini çözdüğü iyiler hürmetine, bizlere de öğüt ve tavsiye kabul eden bir kalp, doğru bir dil ve güzel ahlâk nasip etsin inşallah. Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh'ımıza...
 
Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak