Ara

Allâh’a (cc) Dönüş

Allâh’a (cc) Dönüş

Hesap kitap için bütün mahlûkat O’nun huzuruna gelecektir. Boynuzsuz boynuzludan, aşağıda kalan ağaç dalı üstte kalandan, herkes birbirinden hakkını alacaktır. Hayvânâtın netîcede toprak oluşu kâfirleri bile imrendirecektir, "Keşke biz de yok olup gitseydik" diye. Bir zerre bile; taşın altında, gökte ve yerin derinliklerinde bile olsa Yüce huzura getirilecektir. Kıyâmet gününde dirilecek insanlar. Rabbimiz dönüş Sanadır. Dirilten öldüren de O’dur, dönüş de O’nadır. Cenâb-ı Hak "Nereye gidiyorsunuz?" buyuruyor. Vahyin aydınlık yolunu terk edip de hangi görüş ve düşüncelere kapılıyor, nereye gidiyorsunuz? Ey insanlar, bütün sahte ilâhları reddederek, bütün kölelik zincirlerini kırıp atarak, hepiniz Allâh’ın çağrısına koşun ve O’nun himâyesine sığının! Küfürden îmâna, isyandan itâata, gafletten zikre dönün.

Meluna dönüş ateşe, nefse meyil isyâna, dünyâya sevgi fenâya (yok olmaya), zâlime destek azâba götürür. İnsan, ihsan gördüğü yere arzu duyar. Cenâb-ı Hakk, “O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil” buyururken Fâtiha Sûresi’nde, "Kim Allâh'a ve Resûlüne itâat ederse işte onlar, Allâh'ın nimet verdiği peygamberler, sıddîkler, şehidler ve sâlihlerle berâberdir. Onlar ne güzel arkadaştır." (Nisâ, 4/69) Rabbimiz Cennet ve Cemâle, selâmet yurduna dâvet ediyor. Sevgili Peygamberimiz (sav), ateşe düşmesin diye ümmetinin eteklerinden tutarak koruyor. O’na vâris, vekîl olan ümmetin âlimleri de aynı izi tâkip ediyor. Semâvât ve arzı emrimize veren Rabbimiz: "Kâinâtı size hizmetçi, sizi de Zât’ıma kulluk için yarattım."

İbâdetin başı mevkiinde olan namazda “Allâhü Ekber” derken, beden ve rûhunuzla kıbleye döndüğünüz gibi; hayâtınızın her safhasında, hüküm ve kararda Cenâb-ı Hakk’a dönün.

Hiç kimseye vermediği nimetlerle bizi donatan Rabbimize, emâneti istediği şekilde vermektir asıl dönüş. Ezelde kalbe yazdığı îmânı tahkîk, tasdîk, ibâdeti rızâsına muvâfık, ahlâk ve muâmelâtı Kitab ve Sünnet’e uygun yerine getirmektir dönüş.

Mevlâm der ki doğruca gel gel

Kulum bana fevrîce gel

Eğri gelen ermez bana

Doğruluk et yolluca gel.

 

Kalk seherden yükün bağla

Niyâz eyle çok çok ağla

Haddin üzre inci çağla

Hub yoluna saç uca gel.

 Ekim 2022, sayfa no: 5

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak